Browsing: EY

KÜLTÜR VE SANAT
0
PALEOGRAFYA OKUMALARI-23

Yazılmış alnıŋa her neyse fiʿliŋ reddi nā-ḳābil Hüner bu defter-i aʿmāl-i ʿömrü ḫoşça dürmekdir Muṣaddaḳdır bu ʿilām tā ezelden mühr-i…

EDEBİYAT
0
PALEOGRAFYA OKUMALARI-12

El-ġāzī es-sulṭān ʿAbdü’l-ḥamīd ḫan ṡānī efendimiz Ḥażretleriniŋ muḥadded ebnā ü inşā buyurduḳları ḥamīdiye çeşmesidir Gör zāhidi kim ṣāḥib irşād…