Kategori: HUKUK

Avatar photoKonuk Yazar17 Ağustos 2020
5b17d7470490c90bb06fc895-1024x682.jpg

14min0
Su, ilk canlılardan günümüze yaşamın temeli ve insanlar için vazgeçilmez bir kaynaktır. Eski medeniyetler büyük su havzalarında kurulmuş, suyollarının kontrolü güç elde etmenin yegane yollarından ve göstergelerinden olmuştur. Suyun farklı topluluklar tarafından kullanımı ise süregelen bir sorun olmuş, sınıraşan sular devletler arası savaşlara olmasa da çeşitli derecelerde birçok anlaşmazlığa sebep olmuştur. Bu yazıda sınıraşan sular […]

Avatar photoAbdulkadir AKSÖZ6 Temmuz 2019
e.jpg

7min0
Tarih boyunca önemli tartışmalardan birisi, hiç şüphesiz, dinin siyasete tabi kılınması ile siyasetin dine tabi kılınması arasındaki amansız mücadelede kendisini göstermiştir. Devletin gücünün ve varlığının bir başka deyimle meşruiyetinin temeli ve esasının nasıl kabul ettirileceği üzerine uzun süre arayışlar olmuştur. Bu bağlamda, Ortaçağ krallıkları genel olarak meşruiyetlerini kilisenin otoritesinden bağımsız düşünememişler, kendi mutlakiyetçi sistemlerinin kabulünü […]

Avatar photoİlim ve Medeniyet7 Mayıs 2019
tbmm-yeni-anayasa-yapabilir-mi_1446873691.jpg

3min0
Anayasa, devletin oluşum şeklini, niteliğini, yapısını, hükümet şeklini, organlarını, bunlar arasındaki ilişkileri ve bireylerin temel hak ve özgürlüklerini yani devletin faaliyetlerini düzenleyen hem devleti hem bireyi kapsayan ve bağlayan kurallar bütününü içeren yasa metnidir. Kısacası, devletle birey ilişkilerini hukuk kurallarına bağlı olarak düzenler.   Yazılı-Geleneksel Anayasa Türkiye’nin de aralarında bulunduğu pek çok ülkede anayasa, yazılı […]

hukuk-devleti-nedir.jpg

11min2
“Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.” Hukuk Devleti Nedir? 1961 Anayasası ile anayasamızda yer edinmiş olan hukuk devleti kavramı, gündelik tartışmalarda da sıkça yer bulmaktadır. Alelade bir kavramdan öte olan bu kavram devlet-vatandaş […]

teskilati-esasiye.jpg

10min0
1921 Anayasası Teşkilat-ı Esasiye kanunun özellikleri nelerdir?  Saltanat neden kaldırıldı? 29 Ekim 1923 Anayasa değişikliğinin sonuçları nelerdir? Halifelik ne zaman kaldırıldı? Yazımızda bulabilirsiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılması 1. Dünya Savaşı’nın akabinde Osmanlı ve içerisinde bulunduğu ittifak savaşı kaybetmiş ve 30 Ekim 1918’de Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmıştır. Mondros Mütarekesi ardından İşgalci devletler yurdun dört bir […]

1.mesrutiyet2.jpg

12min0
Kanun-i Esasi nedir? Kanun-i Esasi’nin ilanı ne zaman gerçekleşmiştir? Kanun-i Esasi ve 1. Meşrutiyet’in nedenleri nelerdir? Kanun-i Esasi ve 1. Meşrutiyet dönemi ile 2. Meşrutiyet ve 1909 anayasa değişikliği hakkında bilinmesi gerekenler… 1.Meşrutiyet ve Kanun-i Esasi Dönemin padişahı 2. Abdulhamit’in tahta çıkmak için Mithat Paşa ile yaptığı anlaşma ile tahta çıkmanın koşulu olarak meşruti monarşi […]

tbmm-yeni-anayasa-yapabilir-mi_1446873691.jpg

11min0
Sened-i İttifak nedir ve önemi? Sened-i İttifak sözleşmesinin sonuçları nelerdir? Tanzimat Fermanı nedir? Tanzimat Fermanı’nın maddeleri nelerdir? Islahat Fermanı nedir? Islahat Fermanı tarihi ve önemi nedir? Kısaca anayasa tarihimizde bilmemiz gerekenler… Yeni bir anayasa, farklı bir hükümet sistemi tartışmalarının son birkaç yılın en önemli gündemini teşkil ettiği, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tekrar gündeme geldiği […]

Avatar photoOktay KAYMAK7 Mart 2019
logo_title.png

63min1
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) nedir? İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyeleri kimlerdir, başkanı kim? İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısı nasıl düzenleniyor? İslam İşbirliği Teşkilatı yapısal organizasyonu nasıldır? İslam İşbirliği Teşkilatı ne zaman kuruldu, kuruluş amacı, hedefi, gerçekleştirmiş olduğu toplantı ve faaliyetler nelerdir? Bilmeniz gerekenler… “Tek kişilik bir hücredeyim şimdi, Nedenini mi soruyorsunuz bayım? Çünkü ben, Ruhunu […]

Avatar photoİlim ve Medeniyet3 Aralık 2018
united_nations_hd-wallpaper-186969-1024x683.jpg

2min0
Uyuşmazlıkların diplomatik yollar ile çözülmesi beş ayrı yöntemden  oluşur. Bunlar; görüşme, dostane girişim, arabuluculuk, uzlaştırma komisyonları ve  soruşturma komisyonlarıdır. Uyuşmazlıkların barışçı yollar ile çözülmesinde en önemli yer işgal eden yöntemin arabuluculuk olduğu söylenebilir.  Uygulamada çok sık rastlanan bu çözüm yönteminde, dostça girişime benzer şekilde, üçüncü bir kişi taraflar arasındaki uyuşmazlığı ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Dostane görüşmeler, bir devlet, bir uluslararası örgüt […]

Avatar photoAydın GÜVEN12 Ekim 2018
KÜRESEL-GÜVENLİKTEN-KÜRESEL-TAHAKKÜME-BM-Güvenlik-Sistemi-ve-İslam-Dünyası-Berdal-ARAL.jpg

26min0
Prof. Dr. Berdal Aral, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olduktan sonra (1985). “Turkey and International Society from a Critical Legal Perspective” (Eleştirel Hukuk Açısından Türkiye ve Uluslararası Toplum) baslıklı çalışmasıyla Glasgow Üniversitesi’nde doktorasını tamamladı (1994). Çalışmaları, özellikle uluslararası hukuk ve insan hakları alanında yoğunlaşan Aral’ın, Uluslararası Hukukta Meşru Müdafaa Hakkı (1999) […]


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul