27 Mart 2023 Maide Terzi

EDWARD SAİD’İN SEKÜLER ELEŞTİRİ’DEN KASTI NEDİR?

  Edward Said, Secular Criticism adlı giriş yazısında eleştirinin dünden bugüne uygulanış şekline dair bir değerlendirmede bulunur ve yazının hemen başında edebi eleştirinin icra yollarını dört ana başlıkta toplar. Daha sonra Foucault ve Derida ile beraber metinselliğin keşfedildiğinden bahseder. Said burada “metinsellik” ile beraber metin ve metnin içinde bulunduğu dünya arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkinin eleştiriye […]
0 7min 0
21 Mart 2023 Avatar photoFurkan EMİROĞLU

ÇAĞDAŞ DÖNEMDE MÜSLÜMANCA DÜŞÜNMEK: RASİM ÖZDENÖREN | PLATFORM DERGİSİ

Türk ve İslam düşüncesine büyük katkılar sunmuş, Müslümanca düşünme üzerine uzun yıllar çeşitli mecralar kanalıyla fikir üretmiş olan Müslüman Türk düşünür Rasim Özdenören düşünce yapısı açısından incelenmeye değerdir. Bir vefa gereği ve fikriyatı üzerine düşünme gayretiyle oluşturduğumuz bu metinde kendisinin hayatına, çağdaş dönemde İslam dünyası dahilinde Müslümanca düşünebilmenin imkanlarına, kavramlar üzerindeki anlam karmaşasının nasıl giderilebileceğine, […]
0 1min 0
9 Mart 2023 Avatar photoİlim ve Medeniyet

DOSYA KONUSU: “ASRIN FELAKETİ: MARAŞ DEPREMİ”

Doğal afetler, fiziksel hasar ve kayıpların ötesine geçen olumsuz etkilere sebep olur. Bu afetlerin ülke ekonomilerine verdiği zarar ve sosyal refaha yönelik çeşitli olumsuz etkilerinin yanı sıra uzun vadeli sosyolojik ve psikolojik etkileri de vardır. Jeolojik kaynaklı bir felaket olan deprem de, etkileri yönüyle sosyoloji ve psikolojiyi doğrudan ilgilendiren bir afettir. Yakınlarını kaybetme, fiziksel zararlar, […]
0 2min 0
23 Şubat 2023 Avatar photoMuhammed Abdalla Khazin

SUDAN EDEBIYATI’NDA AL-TAYEP SALİH VE ABDUL AZİZ BARAKA SAKİN

  l. Afrika Edebiyatı’nda Sudan Edebiyatı Afrika Edebiyatı ve Arap Edebiyatı içinde Sudan Edebiyatı önemli bir yere sahiptir. Sudan Edebiyatı ağırlıkla Arapça yazılmakla beraber İngilizce ve Sudan’daki yerel dillerle kaleme alınan eserler de bulunmaktadır. Sudan Edebiyatı’nda Sudan’ın bağımsızlığından sonra ortaya çıkan edebiyat eserleri büyük oranda Sudan’ın resmi diliyle ortaya konulmuştur. Bu sebeple Sudan Edebiyatı, Arap […]
0 10min 0
21 Şubat 2023 Avatar photoEnes Bera Koşar

BALKANLAR’DA ULUSLARARASI AKTÖRLER VE YENİ BİR AKTÖR OLARAK ÇİN

Özet             Balkanlar teritoryal olarak Avrupa’nın Güneydoğusunda bulunan bir yarımadadır. Tarih boyunca jeostratejik konumundan dolayı devletlerin mücadele içinde olduğu bu coğrafyada hakimiyet esaslarını şekillendiren durumlar mevcuttur. Bunlardan birincisi dünyadaki trendlerin bölgede kolaylıkla karşılık bulmasıdır. Bölgenin etnik-dini-mezhepsel olarak özel olan yapısı ise hakimiyetin belirleyici unsurlarındandır. Bu makalede Balkanlar coğrafyasının tam anlamıyla hamurunda var olan bu gibi […]
0 30min 0

SİYASET


16 Ocak 2023 M. Fatih ÖzmenM. Fatih ÖZMEN

DOĞAL HAKTAN DEVLETE HOBBES

DOĞAL HAKTAN DEVLETE HOBBES 16. yüzyılın sonlarına doğru İngiltere’de dünyaya gelen Thomas Hobbes, içinde yaşadığı çağın mevcut sosyo-politik durumunun ve İngiltere iç savaşının getirdiği zihinsel bunalım halinin de etkisiyle düşüncelerini insan doğasının kötümserliği ile açıkladı. Hobbes’a göre insanlar doğa halinde arzularının peşinde koşar ve insanların her şeyi yapmaya hakkı vardır. Düşüncesini ve birikimini politik başeseri […]
0 13min 0

25 Aralık 2022 Maide Terzi

İDEOLOJİK KRİZİN ESTETİK YANSIMASI OLARAK ABSÜRD TİYATRO – MASKE VE RUH VE MASKS OR SOULS? ÖRNEĞİ

  Halide Edib, ikisi basılı, ikisi kayıp ve biri de aynı eserin İngilizce versiyonu olmak üzere beş piyes kaleme almıştır.[1] Kenan Çobanları ve Maske ve Ruh 1918 ve 1945 yılları arasında basılmış ve bugüne gelebilmiş tiyatro oyunlarıdır. Maske ve Ruh isimli piyes Masks or Souls? adıyla 1953 yılında İngilizce olarak tekrar basılmıştır. Bunların dışında Yeni […]
0 55min 0

TÜRKİYE’DE ŞEHİR VE TOPLUM: TARİH, TEORİ VE TEMEL MESELELER

  Kentler, binlerce yıllık tarihi ile insanları çevreleyen bir unsur olsa da modern döneme kadar nüfusları ve etkileri kısıtlı kalmıştır. Ancak günümüze geldiğimizde dünya nüfusunun %50’den fazlası kentlerde yaşamaktadır. Türkiye’de ise bu oran 1950’ye kadar %25 civarında olsa da 1950’den sonra yaşanan hızlı kentleşme ile birlikte bu oran günümüzde %93,2’ye kadar yükselmiştir. Kentlerde yaşanan nüfus […]
0 7min 0

28 Ekim 2022 Avatar photoKonuk Yazar

WHY IS NOT DEMOCRACY PERFECT?

  The issue of whether democracy is an effective form of government is a controversial one. Democracy is a system of government based on self-government by the people. The government is elected by the people in a democratic state. All people’s votes are equal and people change the government if they want. Men who were […]
0 3min 0

19 Mayıs 2022 Avatar photoFurkan EMİROĞLU

DEĞERLENDİRME | TEMEL DİNAMİKLERİ YENİDEN ELE ALMAK

İslam Siyaset Düşüncesi Projesi ikinci aşama çalışmalarının ilki 29 Mart 2022 tarihinde “İslam Düşüncesinde Siyaset-İktisat İlişkisi” konferansı ile başlamıştır. İLEM bünyesinde gerçekleşen, 2016 yılında araştırma ve kolektif çalışmalarına başlayan İslam Siyaset Düşüncesi Projesi’nde, 2022 yılından itibaren Ömer Türker’in de destekleriyle yeni sorgulamalara girişilmiştir. İslam Siyaset Düşüncesi alanında bu zamana kadar yapılmış çalışmalardan, odaklanılan temalardan farklı […]
0 1min 0

27 Nisan 2022 Avatar photoEnes Bera Koşar

THE EMERGENCE OF MODERNITY AND CONCEPTUAL ANALYSIS OF DEMOCRACY

How was the process and what is the research methodology 1 – Related titles were read from the main texts (Machiavelli: Prince, Discourses – Andrew Heywood: Politics, Key Concepts in Politics – Jean Touchard: History of the Political Ideas – Jean Jacques Rousseau: The Social Contract), and necessary-relevant videos were watched on YouTube. 3 – […]
0 16min 0

KÜLTÜR SANAT


27 Mart 2023 Maide Terzi

EDWARD SAİD’İN SEKÜLER ELEŞTİRİ’DEN KASTI NEDİR?

  Edward Said, Secular Criticism adlı giriş yazısında eleştirinin dünden bugüne uygulanış şekline dair bir değerlendirmede bulunur ve yazının hemen başında edebi eleştirinin icra yollarını dört ana başlıkta toplar. Daha sonra Foucault ve Derida ile beraber metinselliğin keşfedildiğinden bahseder. Said burada “metinsellik” ile beraber metin ve metnin içinde bulunduğu dünya arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkinin eleştiriye […]
0 7min 0

21 Mart 2023 Avatar photoFurkan EMİROĞLU

ÇAĞDAŞ DÖNEMDE MÜSLÜMANCA DÜŞÜNMEK: RASİM ÖZDENÖREN | PLATFORM DERGİSİ

Türk ve İslam düşüncesine büyük katkılar sunmuş, Müslümanca düşünme üzerine uzun yıllar çeşitli mecralar kanalıyla fikir üretmiş olan Müslüman Türk düşünür Rasim Özdenören düşünce yapısı açısından incelenmeye değerdir. Bir vefa gereği ve fikriyatı üzerine düşünme gayretiyle oluşturduğumuz bu metinde kendisinin hayatına, çağdaş dönemde İslam dünyası dahilinde Müslümanca düşünebilmenin imkanlarına, kavramlar üzerindeki anlam karmaşasının nasıl giderilebileceğine, […]
0 1min 0

23 Şubat 2023 Avatar photoMuhammed Abdalla Khazin

SUDAN EDEBIYATI’NDA AL-TAYEP SALİH VE ABDUL AZİZ BARAKA SAKİN

  l. Afrika Edebiyatı’nda Sudan Edebiyatı Afrika Edebiyatı ve Arap Edebiyatı içinde Sudan Edebiyatı önemli bir yere sahiptir. Sudan Edebiyatı ağırlıkla Arapça yazılmakla beraber İngilizce ve Sudan’daki yerel dillerle kaleme alınan eserler de bulunmaktadır. Sudan Edebiyatı’nda Sudan’ın bağımsızlığından sonra ortaya çıkan edebiyat eserleri büyük oranda Sudan’ın resmi diliyle ortaya konulmuştur. Bu sebeple Sudan Edebiyatı, Arap […]
0 10min 0

30 Ocak 2023 Avatar photoOzan Dur

ETKİLİ BİR GEZİ İÇİN TAVSİYELER

Etkili Bir Gezi İçin Tavsiyeler Birçok yazar ülke gezmenin öneminden bahsetmiş ama nasıl etkili bir şekilde gezilir ondan  Türkçe kaynaklarda pek bahsedilmemiştir. Bu durumda rehberlerimizi bu konuda yazmaya ve kafa yormaya davet ediyorum. Genel bir şablon çıkarılmalı ve bunlar farklı ülkeler için farklı olmalıdır. Şu soruya cevap aranması gerekiyor: Nasıl yaptığım geziden maksimum faydayı sağlarım? […]
0 7min 0

SABAHATTİN ALİ’NİN “KÜRK MANTOLU MADONNA” ROMANI MARIA PUDER’İN KARAKTER ANALİZİ

  Türk Edebiyatı’nda Unutulmaz Roman Karakterleri   Her romanda en mühim unsurlardan biri karakterlerdir. Türk romanında örnek teşkil edebilecek önemli karakterler vardır. Mesela, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Huzur romanında yer alan, “Mümtaz”, Orhan Pamuk’un Masumiyet romanında yer alan “Kemal”. Reşat Nuri Gültekin’in Dudaktan Kalbe kitabında yer verilen “Lamaya”, Halit Ziya’nın Aşk-ı Memnu romanında yer alan “Bihter”, […]
0 12min 0

17 Ocak 2023 Maide Terzi

BABALAR VE OĞULLAR TANZİMAT ROMANININ EPİSTEMOLOJIK TEMELLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

  Jale Parla, Babalar ve Oğullar Tanzimat Romanının Epistemolojik Temelleri adlı kitabındaki yaklaşımıyla tarihyazımı ve edebi eleştiri geleneğindeki yaygın bir yargıyı yapıbozuma uğratmıştır. Parla, Tanzimat yazarlarının yenilikçilik anlayışlarının onları bir Doğu-Batı ikilimine soktukları yargısını reddetmiş ve bu yargının bir Cumhuriyet ideolojisi yorumu olduğunu belirttmiştir.[1]  Yani Tanzimat, Osmanlı kültürel hayatında bir ikilem-düalite yaratmamıştır. “yenileşme hareketinin temelini […]
0 25min 0

DUYURULAR


9 Mart 2023

DOSYA KONUSU: “ASRIN FELAKETİ: MARAŞ DEPREMİ”

Doğal afetler, fiziksel hasar ve kayıpların ötesine geçen olumsuz etkilere sebep olur. Bu afetlerin ülke ekonomilerine verdiği zarar ve sosyal refaha yönelik çeşitli olumsuz etkilerinin yanı sıra uzun vadeli sosyolojik ve psikolojik etkileri de vardır. Jeolojik kaynaklı bir felaket olan deprem de, etkileri yönüyle sosyoloji ve psikolojiyi doğrudan ilgilendiren bir afettir. Yakınlarını kaybetme, fiziksel zararlar, […]

Biz Kimiz?

ilimvemedeniyet.com, İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğrencileri tarafından kurulan bir cemiyettir.

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Toplum, Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul