PALEOGRAFYA OKUMALARI-22 | İlim ve Medeniyet

Avatar photoOSMANLICA2 Nisan 20173min1

 

 

Civār-ı yāre ḳurbiyyet bulursa ʿāşıḳ-ı sermest

Umanlar vuṣlatı luṭfī çekinir mi cefālardan

 

Gülse iʿzāz ile ol nesl-i melek

Ḥaḳ resūlü idügin ḳıldı beyān

 

Söze gelse o dehān-ı bī-ʿayb

Ẓulemāt içre ḳalurdu ʿālem

 

Kimse maḳṣūd-ı ilāhīyye göre

Olmasa dişleri mıṣbāh-ı ẓulem

 

Medḥ u naʿt ėtmez o vālā gühre

Görmemişdir raṣad-engīz ḳader

 

Kütübḫāne-i ʿumūmī ʿoṡmānī

 

Kendimi kendim yitirdim kendim arar kendini

Kendiŋe kendiŋ gerekse kendiŋde bul kendiŋi

 

Yā ḥafīẓ

 

Cānı kim cānānı içün severse cānānın sever

Cānı kim ki cānānın sever cānın sever

 

Ey ṣoŋsuzluġuŋ ṣāḥibi saŋa ulaşmaḳ istiyorum

 

Ey misāfir ḳıl namazıŋ ḳıble bu cānibdedir

İşte legen işte ibriḳ işte peşkīr iptedir

 

Her kime kaʿbe naṣīb olsa ḫüdā raḥmet ėder

Her kişi sevdigiŋi ḫānesine daʿvet ėder

 

Es-sulṭān ibn-i sulṭān ġāzī Abdü’l-ḥamīd ḫan-ı ṡānī ḥażretleriniŋ

ʿAṣr-ı hümayun-ı mülūkānelerinde müşīrān-ı ʿaẓāmdan Aṣaf Paşa

Ḥażretleri işbu dergāh-ı şerīfi müceddeden inşā eylemişdir sene 1311

 

 

 

LATİN HARFLERİNE AKTARAN:

EROL TURUNÇ & MUSTAFA ÇAĞLAR

 

One comment

 • Yasin Ceylan

  20 Mayıs 2019 at 11:09

  Cānı kim cānānı içün severse cānānın sever

  Cānı kim ki cānānın sever cānın sever

  Ben yukarıdakini şöyle okudum:
  Canı kim cananı içün sevse cananın sever
  Canı içün kim ki cananın sever canın sever

  Yanıt

Geribildirim

Mail adresiniz gizli kalacaktır.


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul