Kategori: FELSEFE

Avatar photoKonuk Yazar1 Mayıs 2023
wp5193725-1280x720.jpg

44min0
A Social Interpretation of the Philosophy of Mind and Religion: The Concept of God Through Memory and Collective Consciousness   Abstract  As the problems of the philosophy of religion, the existence of God is discussed in the first place. Whether the existence of God can be reached through mental activities brings with it many different […]

Avatar photoKonuk Yazar15 Mart 2021
DFD4D9ED-FDF4-4996-A837-41A58DD5CD6A.jpeg

16min0
Buraya kadar maddi şeylerin varolduğu, özlerinin düşünce olduğu ve ruh ile bedenin insan doğasında birbirine içkin olduğu gösterilmiştir. Descartes’ın düalist töz anlayışına daha çok itiraz edilen yan ise; nasıl oluyor da özü düşünce olan ruh, sonlu, parçalanabilir ve özü yer kaplama olan maddi şeyleri etkileyebilmektedir? Burada ruhun nasıl etkilediğini görmek için ruhun bedenle kenetlenmiş yapısının […]

Avatar photoKonuk Yazar14 Mart 2021
DFD4D9ED-FDF4-4996-A837-41A58DD5CD6A.jpeg

13min0
Yazının bu kısmında yukarıda takip edilen şeklinden biraz daha farklı bir yöntem tercih edilerek Descartes’ın neden zihin ve beden olmak üzere iki ayrı tözü tercih ettiğine dair bir değerlendirme yapılacaktır. Ardından altıncı meditasyon ele alınacak; zihin ve beden arasındaki ilişki, Descartes’ın Duygular ya da Ruh Halleri adlı eserinden esinlenerek açıklanacaktır. Son olarak, çağdaş felsefede zihin […]

Avatar photoKonuk Yazar8 Mart 2021
E667C7CA-81CF-4967-8FB8-A1479DEC0DBA.jpeg

37min1
Batı felsefe tarihinde en büyük kırılmalardan biri, 17. yüzyılda Descartes’ın etkisiyle dini önermelerin ispatının akıl zemininde ele alınması gerektiği tartışmalarıyla başlamıştır. Bu tartışmalarla birlikte Ortaçağ’ın öznesi olan Tanrı, bu görevini insan aklına bırakmıştır. Neticede Descartes, Tanrı’nın varlığı ve ruhun bedenden ayrı olması gerektiği konusunu merkeze alan bir eser kaleme almıştır.  Bu metinde Descartes’ın Meditasyonlar adlı […]

DEMOKRASİ2.jpeg

5min0
** İktidara gelmek ve orada kalmak açısından yönetim biçimleri incelendiğinde uzun süren bir azınlık otoriteryenizminden sonra, çoğunluk otoriteryenizminin de bir müddet demokrasi olarak görünmesi doğaldır… Demokrasiye yapılabilecek eleştirilerden bir diğeri de halkın tamamen politize olmasıdır. Samuel Hungtington’un “The Crisis of Democracy” adlı eserinin tezi: demokratik yönetiminin krizine yol açan şey, demokratik yaşamın yoğunluğundan başka bir […]

Avatar photoMücahit Bayram IŞIK20 Aralık 2019
DEMOKRASİ2.jpeg

8min0
…Freud’un “Psikanaliz”inin kapitalizmin elinde bir silah olması da tüketiciyi tamamen sömürebilmek için onun tüm psikolojisini bilmekten geçmektedir. Zaten “Psikanaliz”in de temel mantığı insanı özgürleştirmek değil, kontrol etmek üzerinedir… Demokrasi üzerine yapılan eleştirilerden bazıları da marxist ya da sosyalizm savunusu yapan bazı düşünürlerin eleştirisidir. Onlar bir yönetim modeli olarak demokrasinin ve bireyin kapitalizmin mütemmim cüzü olarak […]

DEMOKRASİ2.jpeg

14min0
Jacques Ranciére, “Demokrasinin manasını kavramak bu imandan vazgeçmek demektir.” der. Bu ifade, Ortega y Gasset’in “İnsan ve Herkes” adlı eserinde bir toplum tanımı yaparken verdiği bir elma örneği üzerinden; elmanın bile bir bütününün aynı anda kavranamadığını ve aynı anda elmanın tümüne nazar kılınamadığı örneğini akla getirmektedir. Elma ele alındığında onu bir bütün olarak ancak ve […]

Artificial-Intelligence.jpg

13min0
…metafizik bir ön kabul olmadan hiçbir medeniyet olmaz… …Metafizik bir temel olmadan siyasi düzen ve medeniyet kurmak mümkün değildir. Nicelik(ğ)in sosyal hayata egemen olması, teknikî gelişmişlik ve ilerleme bir medeniyetin temelini oluşturan nedenler değildir. Ancak bir düşünce, davranış biçimi ve bir tavrın sonucu olarak ortaya çıkabilir. Yani arka planında söz konusu medeniyetin dayandığı sabiteleri ayakta […]

araçsallaştırma.png-2.jpg

19min0
Bir önceki metinde medeniyet, insanı her açıdan merkeze alan bir bakış açısı ile tanımlanmaya çalışılmıştır. Yin Yang öğretisinde olduğu gibi insanın zıt iki kutuptan oluştuğu vurgulandı. Sadece metafizik/mistik ya da sadece fizik temelli bütün tanımlamaların nakıs kalacağından bahsedilmiştir. Aynı zamanda malûmun ilâmı olan etimolojik derinlik ve kavramsal bir şema yolu ile aktarılmaya çalışılmıştır. Bu şema […]

medeniyet-1024x712.jpg

13min0
Aristoteles “Politika” adlı yapıtının hemen başında insanı “zoon politikon” olarak; insanı özü ve doğası gereği politik diye tanımlar. (Human beings are by nature political animal) Bu sözün arka planında politik bir hayvan nitelemesi insanoğlunun fıtrî olarak toplumsal bir canlı olduğuna delâlet etmektedir. Bu bağlamda insanoğlu maddî-manevî kemaline bir toplum içerisinde ulaşabilir. İnsan için bir toplumun […]


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul