PALEOGRAFYA OKUMALARI-12

0

El-ġāzī es-sulṭān ʿAbdü’l-ḥamīd ḫan ṡānī efendimiz

Ḥażretleriniŋ muḥadded ebnā ü inşā buyurduḳları ḥamīdiye çeşmesidir

 

Gör zāhidi kim ṣāḥib irşād olayım dėr

Dün mektebe vardı bugün üstād olayım dėr

 

Ṣaġ gözden ṣol göze vefā yoḳ imiş

 

Yā her anki hestī baş

Yā her ançi hestī baş

 

Ḥikmet ṭaşımayan söz gevezelik,

Tefekkür bulunmayan sükūt ġafletdir

 

Ḫasīs ṣarrāf kendine başḳa kėse diktir

Mezārda geçer aḳçe ne ise onu birikdir

 

Yatarsıŋ ġaflet içre ey göŋül bir gün saŋa dėrler

Uyan ey ġāfil uyan gör ki vaḳt-i irtiḥāl oldu

 

Avrupanıŋ muntaẓam ve iyi idāre ėdilen çiftliklerinde buzağılara ekṡeriyyā koġadan süt içirtip beslemegi tercīʿ ėderler. Çünkü böylelikle ineklerden daha fazla. Şekil – 14 – dana emzigi

 

Dünyānıŋ varına aldanıp dėme var mı ben gibi

Bir muḥālīf [muḥālif] yel eser ṣavurur ḥarmān gibi

 

Ya Rab baŋa bir feyz-i ḳanāʿat vėr ki

Nā-merde degil merde daḫı eyleme muḥtāc

 

 

LATİN HARFLERİNE AKTARAN:

EROL TURUNÇ & MUSTAFA ÇAĞLAR

Leave A Reply