Kategori: ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİ

Avatar photoAbdulkadir AKSÖZ26 Kasım 2020

1min0
Carl Schmitt, son yirmi-yirmi beş yılın siyaset bilimi literatürü içinde, sürekli tartışma konusu olan bir isim. Siyaset felsefesinde Schmitt, siyasal kavramını dost-düşman ayrımı üzerinden okumasıyla tartışmaları üzerine çekmiştir. Schmitt’e göre mücadele yoksa dost-düşman ayrımı da yoktur; o halde böyle bir dünyada siyasetten bahsedemeyiz. Çünkü savaş, her türlü siyasal tasavvurun temelinde yatan dost-düşman ayrımı olasılığını açığa […]

Avatar photoAbdulkadir AKSÖZ5 Haziran 2020

1min0
Dünyada hızla artan popülizm tartışmalarına ”sol popülizm” başlığı altında farklı bir bakış getiren Chantal Mouffe, radikal demokrasiyle sol popülizmin tüm toplum kesimleri için eşitlik ve özgürlüğe giden yolu açacağına inanıyor. Sol popülizm, solculuğun ve popülizmin birleştiği bir siyasi ideolojidir. Söylemleri sıklıkla anti-elitist duyguların açığa çıkarılması, sisteme muhalefet ve “geniş halk kitleleri” adına konuşmaktır. Aşağıdaki videomuz aracılığıyla konuya […]

Avatar photoAbdulkadir AKSÖZ26 Mayıs 2020

1min0
Çokkültürlülük kavramı, ilk olarak 1957’de İsviçre’de kullanılsa da, 1960’ların sonunda ortak anlamını Kanada’da buldu. Kavram hızlı bir şekilde diğer Anglosakson (İngilizce konuşan) ülkelere yayıldı ve buralarda tartışılmaya başlandı. Çokkültürlülük anlayışına göre kamusal alanda farklı kültürlerin bir arada yaşaması sağlıklı bir toplumsal yapının anahtarıdır. Bu amaca yönelik olarak pozitif ayrımcılık, anadilde eğitim, kıyafet özgürlüğü gibi birçok […]

Avatar photoAbdulkadir AKSÖZ18 Mayıs 2020

1min0
Amerikan hükûmetlerinde etkin görevler almış olan ünlü siyaset bilimci Joseph Nye, “yumuşak güç” kavramını ilk kez 1980’lerin sonlarında kullanmıştır. Peki, yumuşak güç nedir? Yumuşak güç cezbetme ve ikna etme kabiliyetine dayalıdır. Zorlama kabiliyeti olan sert güç bir ülkenin askerî ve iktisadî gücünden kaynaklanırken yumuşak güç ülkenin kültürünün, siyasî fikirlerinin ve politikalarının cezbediciliğinden kaynaklanır. Yumuşak güç […]

Avatar photoAbdulkadir AKSÖZ21 Mart 2020
varieties-of-populism_2.jpg

10min0
  Siyasal olanın son yıllarda gittikçe artan ve etkisini her geçen gün daha fazla hissettiren popülist yaklaşımlara/anlayışlara doğru yoğunlaşması ve yeni bir dil ve aksiyon çerçevesinde bütünleşik bir cephe halinde yayılması dikkatleri cezp ediyor. Siyasal çözüm arayışlarının ve sorgulamalarının belli bir potada eritilerek ‘‘popülist meşruiyet’’ dikotomisine hapsedilmesi söylemsel bir stratejiden de öteye geçerek bir siyasal […]

cinin-iran-ikilemi-abdye-328_2-41-1024x576.jpg

41min0
Giriş İkinci dünya savaşının bitmesiyle başlayan Soğuk Savaş, ABD ve SSCB’nin liderlik ettiği iki blok arasında yaşanmıştır. İki süper güç ve oluşturdukları bloklar arasında yaşanan süreç daha çok ideolojik ve askeri temeller üzerinde seyretmiştir. Soğuk Savaşın sona ermesi ile bu dinamiklerde önemli değişiklikler yaşanmıştır. Soğuk Savaş sonrasında uluslararası ilişkilerde ekonomi, ticaret ve finans konuları öne […]

slide_18.jpg

25min0
Abstract In this article, idealism, considered as the founding theory of international relations, has been explained and compared with the realism school that emerged with antithesis. As a result of this comparison, an answer was sought to question why idealism was not attractive, although it was a founding and important theory in international relations. Key […]

Avatar photoAbdulkadir AKSÖZ18 Eylül 2019
17039546629_5749123c83_k_1_-1024x453.jpg

8min0
‘‘Kapitalist uygarlık, başarılı bir uygarlık olmakla kalmadı, her şeyden önce çekici bir uygarlık da oldu. Kendi kurbanlarını ve karşıtlarını bile baştan çıkardı…’’ Immanuel Wallerstein, Tarihsel Kapitalizm   Immanuel Wallerstein ‘‘dünya sistemleri’’ olarak bilinen analiziyle kapitalizmin tarihsel akışına derinlikli bir bakış açısı getirmiş, sosyoloji alanında önemli çalışmalara imza atmıştı. Geçtiğimiz günlerde vefat eden ünlü profesör tarihsel […]

ilimvemedeniyet12 Nisan 2019
waltz-800x445.jpg

10min0
Kenneth Waltz kimdir? Kenneth Waltz neorealizm hakkındaki görüşleri nelerdir? Kenneth Waltz’ın kitaplarının isimleri nelerdir? Kenneth Waltz ve neorealizm hakkında bilinmesi gerekenler… Kenneth Neal Waltz (d. 8 Haziran 1924 – ö. 12 Mayıs 2013), Amerikalı siyasetçi, Kaliforniya Üniversitesi’nde ve Columbia Üniversitesi’nde okumuştur. Kenneth Waltz neorealizmin kurucusudur. Kenneth Waltz 8 Haziran 1924 tarihinde Ann_Arbor şehrinde dünyaya geldi. […]


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul