ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK NEDİR?

0

Çokkültürlülük kavramı, ilk olarak 1957’de İsviçre’de kullanılsa da, 1960’ların sonunda ortak anlamını Kanada’da buldu. Kavram hızlı bir şekilde diğer Anglosakson (İngilizce konuşan) ülkelere yayıldı ve buralarda tartışılmaya başlandı.

Çokkültürlülük anlayışına göre kamusal alanda farklı kültürlerin bir arada yaşaması sağlıklı bir toplumsal yapının anahtarıdır. Bu amaca yönelik olarak pozitif ayrımcılık, anadilde eğitim, kıyafet özgürlüğü gibi birçok uygulamaya başvurulması söz konusudur. Milena Doytcheva’nın ”Çokkültürlülük” kitabı çokkültürlülüğün sorunlarını ve kazanımlarını sorguluyor.

Daha fazla detaya ve konu hakkındaki tüm ayrıntılara videoumuz aracılığıyla ulaşabilirsiniz;

 

About Author

Political Science Indian Subcontinent Studies [email protected]

Leave A Reply