SOL POPÜLİZM NEDİR?

0

Dünyada hızla artan popülizm tartışmalarına ”sol popülizm” başlığı altında farklı bir bakış getiren Chantal Mouffe, radikal demokrasiyle sol popülizmin tüm toplum kesimleri için eşitlik ve özgürlüğe giden yolu açacağına inanıyor.

Sol popülizm, solculuğun ve popülizmin birleştiği bir siyasi ideolojidir. Söylemleri sıklıkla anti-elitist duyguların açığa çıkarılması, sisteme muhalefet ve “geniş halk kitleleri” adına konuşmaktır.

Aşağıdaki videomuz aracılığıyla konuya dair kapsamlı bilgilere ulaşabilirsiniz;

About Author

Political Science Indian Subcontinent Studies [email protected]

Leave A Reply