Kategori: İSLAM TARİHİ

Avatar photoKonuk Yazar1 Şubat 2024
Beyhaki.jpg

76min0
                   EBU’L-HASAN ALİ B. ZEYD EL-BEYHAKÎ VE TÂRÎH-İ BEYHAK Aynur Emer[1] Özet Bu makalenin konusu fıkıh, kelam, belağat, matematik, felsefe, astronomi, tarih, edebiyat gibi alanlarda eser veren velud bir alim olan Beyhakî’nin hayatı ve önemli eserlerinden biri olan Târîhi Beyhak’tır. Târîh-i Beyhak, Ebu’l-Hasan Zahirüddin Ali b. Zeyd tarafından kaleme alınmış mahalli bir tarih kitabıdır. Eseri […]

Avatar photoOgün Elmas13 Ekim 2023
kahire-mehmet-ali-pasa-camii-1280x832.jpg

18min0
Makrîzî Memlüklü tarihçilerinin en önemlilerinden olan Ebu Muhammed (Ebü’l-Abbas) Takiyyüddin Ahmed b. Ali b. Abdülkadir b. Muhammed el-Makrîzî, 1364-65 tarihinde Kahire’nin Burcuvân mahallesinde doğmuştur. Bugün Lübnan topraklarında kalan Ba’lebek şehrinin Makârize kasabasından Kahire’ye göç eden bir aileye mensup olduğundan dolayı, Makrîzî nisbesiyle anılmıştır.[1] Aslen hem anne hem de baba tarafından ulema sınıfından bir aileye dayanıyordu. […]

Avatar photoOzan Dur8 Ağustos 2023
Emeviler.png

38min0
1.Mervan B. Muhammed Giriş “İslam tarihi kaynaklarında Mervan b. Muhammed’in kabiliyetli zeki ve güçlü olduğu kaydedilir. Ne var ki onun yönetimi devletin çöküşü dönemine tesadüf etmiştir.” (Apak 2010) Mervan, 72/682 yılında babasının valilik yaptığı şehir olan el-Cezire’de doğdu. Mervan’ın nesebi, Mervan b. Muhammed b. Mervan b. El-Hakem b. Ebi’l-Âs b. Ümeyye b. Abdişems b. Abdimenaf b. […]

Avatar photoOzan Dur6 Temmuz 2023
Uni-okumak.jpg

5min0
Neden Tarih Öğrenmeliyiz? Tarih Neden Önemlidir? Tarih İlminin İncelikleri? Tarih İlminin Önemi? Tarih ve İngilizce tabirle History, geçmişten günümüze kadar önemini kaybetmeyen bir ilimdir. Tarih bilmenin insanlara çok faydası vardır. Müslümanlarda bu ilim oldukça gelişmeli ve gelişerek ilerlemelidir. En yakından tanıdığımız kişi ve hayatını en ince ayrıntısıyla bildiğimiz kişi sebeb-i vücudumuz olan Peygamberimiz Efendimizdir. Ondan […]

Avatar photoOgün Elmas15 Mayıs 2023
كنوز-الفقه-الإسلامي-في-التراث-العثماني.jpg

35min0
Birinci Bölüm Hayatı Büyük dedeleri Ankara’dan Halep’e göçmüş ve babası burada doğmuştur. Akabinde babası da Ayntab’a göçmüştür ve Ebû Muhammed (Ebü’s-Senâ) Bedrüddîn Mahmûd b. Ahmed b. Mûsâ b. Ahmed el-Aynî’de 7 Ramazan 762 (21 Temmuz 1361) tarihinde burada doğmuştur. Ulema kökenli bir aileye mensup olan Aynî ilk tahsilini Ayntab kadısı olan babasından aldı. Babasından bir […]

Avatar photoKonuk Yazar3 Mart 2021
92869-1024x768.jpg

12min1
EBÛ HUREYRE (r.a) ve RİVAYET ETTİĞİ HADÎSLERİN SAYISI Hadîs âlimlerinin “Allah Resûlü’ne mü’min olarak erişen ve müslüman olarak ölen kimse” şeklindeki sahâbe tanımından da anlaşılacağı üzere “sahâbî” payesine erişebilmek için Allâh Resûlü(a.s) ile belli bir süre sohbette bulunmuş olma şartı aranmamış bir anlık kısa süre Allâh Resûlünü görmüş olmak dahi sahâbî olarak isimlendirilmek için yeterli […]

Avatar photoKonuk Yazar20 Ağustos 2020
DSC_7212-4.jpg

12min0
1880’li yıllarda Theodor Herlz’ in, Siyonistler tarafından kurulması planlanan İsrail Devleti’nin bayrağında yer almasını istediği 6 köşeli yıldız ambleminin mazisi aslında çokta yeni değildir. Tarih boyunca Müslüman Toplumlar başta olmak üzere farklı milletler ve kültürler tarafından kullanılan 6 köşeli yıldız figürü zamanla, özellikle 1948’den sonra İsrail Devleti’nin bayrağında kullanılmasıyla birlikte sadece İsrail oğullarıyla bağdaştırılıp unutulmaya […]

Avatar photoKonuk Yazar13 Ekim 2019
e8ed9d28-990b-42c8-9675-ffcb3bf4a50b.jpg

34min0
İber yarımadasının 800 yılını aydınlatan bu muhteşem medeniyete Dünya’nın ziyneti diyen Maria Rosa Menocal Endülüs’ün hakkını teslim etmiştir. Ayrıca Vicente Blasco Ibanez :”İspanya’da yenilenme kuzeyden değil, güneyden geldi. Bu gelişme bir fetih olmanın çok daha ötesinde bir medeniyet hamlesiydi. Bu sayede İspanya’da 8. ve 15. Yüzyıllar arasında bütün ortaçağ boyunca Avrupa’nın bilinen en zengin ve […]

Avatar photoAbdulkadir AKSÖZ7 Mayıs 2017
Alhambra_wall_detail-1920x1080-1024x576.jpg

7min0
Ey güzel El Hamra Ey Allah’ın Sarayı Çeşmelerle sarılı Yemyeşil çayırlar ırmağı[1] Napolyon Fransa’sının ünlü şair ve yazarı aynı zamanda Fransız romantizm akımının babası olarak kabul edilen François Rene de Chateaubriand, Son İbni Sirac’ın Maceraları adlı ölümsüz eserinde Endülüs İslam Medeniyeti’ni ana tema olarak kullanır ve Endülüs üzerine yeniden bir anlama ve anlamlandırma sürecine girmemize […]

Avatar photoMehmet Fatih ARGIN29 Kasım 2016
247837-e1480374856141.jpg

5min0
Hz. Peygamber ile birlikte islamiyet hızla yayılmaya başlarken bu süreçte sahabelerin de etkisi yatsınamayacak kadar fazladır. Hz. Peygamber’in dizinin dibinde yetişmiş bir çok sahabe yine onun emriyle dünyanın dört bir yanına tebliğ vazifesiyle giderek İslamiyet’i dünyanın dört bir yanına yaymışlardır. Bu sahabilerden biri de Vehb bin Ebi Kebşe’dir. Hz. Ebi Kebşe Hz. Peygamber’in emriyle Çin’e […]


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul