Kategori: ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE TEMEL KAVRAMLAR

Avatar photoOktay KAYMAK11 Kasım 2019
WhatsApp-Image-2019-10-09-at-21.03.30-1024x575.jpeg

14min1
Immanuel Wallerstein’ın anısına… Wallerstein’nın modern dünya sistemi modelini geliştirmesi yaşadığımız dünyayı anlama çabasından kaynaklanmaktadır. İkinci Dünya Savaşı’nda meydana gelen değişimler, sosyal ve siyasi hayatta meydana gelen çalkantılar, hâkim olan bilim (pozitif ve ilerlemeci bilim) anlayışını kesintiye uğratmıştı. Toplumsal değişimler var olan bilimle açıklanmayacak kadar karmaşık bir hal almıştı. Modernleşme kuramı gibi sosyal kuramların gerçeği yansıtmadığı […]

Avatar photoİlim ve Medeniyet29 Aralık 2018
cyberspace-1200x545_c-1024x465.png

2min1
Siber terörizm, siyasi ve sosyal mercilere ve kişilere gözdağı vermek, baskı oluşturmak maksadıyla resmi birimlerin bilgisayarlarına, network sistemlerine, bilgi ve veri tabanlarına yapılan yasadışı tehdit ve zarar verici saldırılardır. Siber terörizm, siber boşluk ve terörizmin bileşimidir. Siber terörizm söylemi, 1990’ların başlarında, internet teknolojilerinin hızla büyümeye başladığı, “bilgi toplumu” tartışmalarının yapıldığı teknoloji ve bilgisayar ağına fazlaca […]

Avatar photoİlim ve Medeniyet28 Aralık 2018
disisleri-bakanligi_160612091141_2-1024x576.jpg

4min0
Diplomasi alanında önemli bir kavram olan kordiplomatik nedir? Kordiplomatik duayeni ne demektir? Kordiplomatik Listesi ne anlama gelmektedir? Kordiplomatik Nedir?  (corps diplomatique-diplomatic corps) Kordiplomatik bir devlet nezdinde akredite diplomatların tümünü oluşturan gruba verilen isimdir. Bu grubun hukuki bir niteliği, tüzel kişiliği bulunmamakla birlikte, diplomatların toplamından öteye başlı başına bir topluluk kimliğindedir. Kordiplomatiğin duayen sıfatı ile başkanlığını yapan […]

Avatar photoİlim ve Medeniyet3 Aralık 2018
united_nations_hd-wallpaper-186969-1024x683.jpg

2min0
Uyuşmazlıkların diplomatik yollar ile çözülmesi beş ayrı yöntemden  oluşur. Bunlar; görüşme, dostane girişim, arabuluculuk, uzlaştırma komisyonları ve  soruşturma komisyonlarıdır. Uyuşmazlıkların barışçı yollar ile çözülmesinde en önemli yer işgal eden yöntemin arabuluculuk olduğu söylenebilir.  Uygulamada çok sık rastlanan bu çözüm yönteminde, dostça girişime benzer şekilde, üçüncü bir kişi taraflar arasındaki uyuşmazlığı ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Dostane görüşmeler, bir devlet, bir uluslararası örgüt […]

Avatar photoİlim ve Medeniyet29 Kasım 2018
satranc_nasil_oynanir-1024x640.jpg

4min0
ULUSLARARASI SİSTEM; içindeki birimler arasında düzenli ilişkiler bulunan ve meydana gelen değişikliğin her bir birimi etkilediği yapıya denir. Bu tanım, uluslararası ilişkiler teorisyenlerine göre farklılık gösteren Uluslararası Sistem Kavramının ortak karakteristiğidir. Her bir sistemin temel özelliği ‘’denge arayışı’ ’içinde olmasıdır. Bazen istikrarlı bir sürede ortaya çıkar. İstikrarsız sürelerde de ortaya çıkabiliyor. İki tip alt sistem […]

Avatar photoİlim ve Medeniyet26 Kasım 2018
Avrupa-Birliği-european-union-1024x504.jpg

4min0
Herhangi bir üye devletin uyruğunu taşıyan herkes, aynı zamanda “Avrupa Vatandaşı” (Citizenship of the Union) sayılır. Avrupa Vatandaşlığı çerçevesinde yurttaşlara, Avrupa Birliği Kurucu Antlaşması’nda sıralanan haklar ve yükümlülüklerin yanı sıra, aşağıda belirtilen dört özel hak verilmektedir: Üye devletlerin toprakları üzerinde serbest dolaşım ve ikamet etme hakkı, İkamet edilen üye devletin yerel seçimleri ile Avrupa Parlamentosu seçimlerinde […]

Avatar photoİlim ve Medeniyet23 Kasım 2018
liberalizm.jpg

2min0
Liberalizm, bireyin özgürlüğünü, özerkliğini, temel haklarını garanti altına almayı amaçlayan ve bu nedenle siyasal iktidarın sınırlandırılması üzerinde duran bir düşünce şeklidir. Liberalizm, tarihsel birikim ve çatışmaların süzgecinden geçerek günümüzde bütün bir siyasal sistem olarak varlığını sürdürmektedir. LİBERALİZMİN ÖNEMLİ TEMSİLCİLERİ 18. yüzyılın sonlarına doğru Liberalizm akımı Avrupa’da geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. Bu çağda “Ulusların Zenginliği” kitabıyla […]

Avatar photoİlim ve Medeniyet21 Kasım 2018
GEÇMİŞTEN-GÜNÜMÜZE-DOĞU-VE-BATI-TOPLUMLARINDA-DİPLOMASİ-TARİHİ-VE-KAYNAK-ESERLER.jpg

3min0
Açık diplomasi, gizli diplomasiye tepki olarak ortaya atılan diplomasi anlayışıdır. Açık diplomasi anlayışa göre, diplomatik görüşmelerle ilgili tarafların yüklenecekleri hak ve sorumlulukların kamuoyunun bilgi ve denetimine sunulması gerekir. Gizli diplomasiye en büyük tepki ABD başkanı olan W. Wilson’dan gelmiştir. Birinci Dünya Savaşı sonucunda yayınladığı “Ondört Nokta”nın birincisinde “açık görüşmeler sonunda varılacak açık sözleşmeler” ilkesini ileri sürmüştür. Bu […]

Avatar photoİlim ve Medeniyet19 Kasım 2018
kıbrıs-cyprus.jpg

3min1
Acheson Planı, Kıbrıs sorununun tırmandığı 1963-1964 döneminde A.B.D.’nin özel temsilcisi Dean Acheson tarafından önerilen çözüm yolu önerisidir. Buna göre Kıbrıs adası her ikisi de NATO üyesi olan Türkiye ve Yunanistan arasında ikiye bölünerek paylaştırılacak, böylece iki müttefik ülkeyi savaşın eşiğine getiren bir sorun çözülmüş olacak ve NATO dışındaki güçlerin adaya müdahalesi engellenecekti. Plan adanın iki ülke arasında nasıl bölüştürüleceğini […]

Avatar photoİlim ve Medeniyet19 Kasım 2018
Blockade_of_Toulon_1810-1814-1024x677.jpg

3min0
Abluka, savaş halinde olan devletlerden birinin, diğerinin kıyılarından biri bölümüne veya tümüne giriş ve çıkışı engellemeyi amaçlayan savaş önlemlerinden birisidir. Devletlerin birbirlerine karşı geniş çapta ekonomik bağımlılıkları olmasından dolayı abluka modern savaş aracı olarak etkili bir silah vazifesi görür. Genel olarak abluka yazılı olan veya olmayan uluslararası hukuk kuralları ile düzenlenir. Abluka öncesinde tarafsız devletlere notayla […]


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul