ULUSLARARASI HUKUKTA ARABULUCULUK NEDİR? | İlim ve Medeniyet

Uyuşmazlıkların diplomatik yollar ile çözülmesi beş ayrı yöntemden  oluşur. Bunlar; görüşme, dostane girişim, arabuluculuk, uzlaştırma komisyonları ve  soruşturma komisyonlarıdır.

Uyuşmazlıkların barışçı yollar ile çözülmesinde en önemli yer işgal eden yöntemin arabuluculuk olduğu söylenebilir.  Uygulamada çok sık rastlanan bu çözüm yönteminde, dostça girişime benzer şekilde, üçüncü bir kişi taraflar arasındaki uyuşmazlığı ortadan kaldırmayı hedeflemektedir.

Dostane görüşmeler, bir devlet, bir uluslararası örgüt veya herhangi sıfatı olan kişi aralarında görüşme yapamayan bir araya gelemeyen tarafları bir araya getirip görüşmeleri başlatmaktır.

Arabuluculuğun  dostane girişimden farkı devletin görüşmelere aktif olarak katılmasıdır. Taraflara çözüm önerileri sunar. Arabuluculuğun devreye girmesinde zamanlama son derece önemlidir.

Arabuluculuk, Birleşmiş Milletler Şartının 33. maddesi, uluslararası uyuşmazlıkların barışçıl çözümünde başvurulacak geleneksel siyasi yöntemler arasında müzakereler yanında arabuluculuk, iyi niyet misyonları(dostane girişimler), araştırma komisyonu ve uzlaştırma gibi yollar da vardır. Bunlar arasında müzakerelerden sonra en çok başvurulan yöntem arabuluculuktur.

Geribildirim

Mail adresiniz gizli kalacaktır.


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul