ULUSLARARASI HUKUKTA ARABULUCULUK NEDİR?

0

Uyuşmazlıkların diplomatik yollar ile çözülmesi beş ayrı yöntemden  oluşur. Bunlar; görüşme, dostane girişim, arabuluculuk, uzlaştırma komisyonları ve  soruşturma komisyonlarıdır.

Uyuşmazlıkların barışçı yollar ile çözülmesinde en önemli yer işgal eden yöntemin arabuluculuk olduğu söylenebilir.  Uygulamada çok sık rastlanan bu çözüm yönteminde, dostça girişime benzer şekilde, üçüncü bir kişi taraflar arasındaki uyuşmazlığı ortadan kaldırmayı hedeflemektedir.

Dostane görüşmeler, bir devlet, bir uluslararası örgüt veya herhangi sıfatı olan kişi aralarında görüşme yapamayan bir araya gelemeyen tarafları bir araya getirip görüşmeleri başlatmaktır.

Arabuluculuğun  dostane girişimden farkı devletin görüşmelere aktif olarak katılmasıdır. Taraflara çözüm önerileri sunar. Arabuluculuğun devreye girmesinde zamanlama son derece önemlidir.

Arabuluculuk, Birleşmiş Milletler Şartının 33. maddesi, uluslararası uyuşmazlıkların barışçıl çözümünde başvurulacak geleneksel siyasi yöntemler arasında müzakereler yanında arabuluculuk, iyi niyet misyonları(dostane girişimler), araştırma komisyonu ve uzlaştırma gibi yollar da vardır. Bunlar arasında müzakerelerden sonra en çok başvurulan yöntem arabuluculuktur.

Leave A Reply