Kategori: ANAYASA HUKUKU

Avatar photoİlim ve Medeniyet7 Mayıs 2019
tbmm-yeni-anayasa-yapabilir-mi_1446873691.jpg

3min0
Anayasa, devletin oluşum şeklini, niteliğini, yapısını, hükümet şeklini, organlarını, bunlar arasındaki ilişkileri ve bireylerin temel hak ve özgürlüklerini yani devletin faaliyetlerini düzenleyen hem devleti hem bireyi kapsayan ve bağlayan kurallar bütününü içeren yasa metnidir. Kısacası, devletle birey ilişkilerini hukuk kurallarına bağlı olarak düzenler.   Yazılı-Geleneksel Anayasa Türkiye’nin de aralarında bulunduğu pek çok ülkede anayasa, yazılı […]

hukuk-devleti-nedir.jpg

11min2
“Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.” Hukuk Devleti Nedir? 1961 Anayasası ile anayasamızda yer edinmiş olan hukuk devleti kavramı, gündelik tartışmalarda da sıkça yer bulmaktadır. Alelade bir kavramdan öte olan bu kavram devlet-vatandaş […]

teskilati-esasiye.jpg

10min0
1921 Anayasası Teşkilat-ı Esasiye kanunun özellikleri nelerdir?  Saltanat neden kaldırıldı? 29 Ekim 1923 Anayasa değişikliğinin sonuçları nelerdir? Halifelik ne zaman kaldırıldı? Yazımızda bulabilirsiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılması 1. Dünya Savaşı’nın akabinde Osmanlı ve içerisinde bulunduğu ittifak savaşı kaybetmiş ve 30 Ekim 1918’de Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmıştır. Mondros Mütarekesi ardından İşgalci devletler yurdun dört bir […]

1.mesrutiyet2.jpg

12min0
Kanun-i Esasi nedir? Kanun-i Esasi’nin ilanı ne zaman gerçekleşmiştir? Kanun-i Esasi ve 1. Meşrutiyet’in nedenleri nelerdir? Kanun-i Esasi ve 1. Meşrutiyet dönemi ile 2. Meşrutiyet ve 1909 anayasa değişikliği hakkında bilinmesi gerekenler… 1.Meşrutiyet ve Kanun-i Esasi Dönemin padişahı 2. Abdulhamit’in tahta çıkmak için Mithat Paşa ile yaptığı anlaşma ile tahta çıkmanın koşulu olarak meşruti monarşi […]

tbmm-yeni-anayasa-yapabilir-mi_1446873691.jpg

11min0
Sened-i İttifak nedir ve önemi? Sened-i İttifak sözleşmesinin sonuçları nelerdir? Tanzimat Fermanı nedir? Tanzimat Fermanı’nın maddeleri nelerdir? Islahat Fermanı nedir? Islahat Fermanı tarihi ve önemi nedir? Kısaca anayasa tarihimizde bilmemiz gerekenler… Yeni bir anayasa, farklı bir hükümet sistemi tartışmalarının son birkaç yılın en önemli gündemini teşkil ettiği, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tekrar gündeme geldiği […]

Avatar photoKonuk Yazar11 Ekim 2018
tbmm-yeni-anayasa-yapabilir-mi_1446873691.jpg

9min0
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilk anayasası 1921 Anayasası olan Teşkilat-ı Esasi, Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne geçişten hemen sonra ortaya çıkması ve dar zamanlı aceleye getirilmiş bir anayasa olmasından ötürü günümüzdeki anayasa tanımını tam karşılamamaktadır. 1921 Anayasası Türkiye Cumhuriyeti’nin tek yumuşak anayasasıdır. Bu anayasanın en büyük eksiklerinden biri ise; bireylerin hak ve ödevlerine yer verilmemesidir. 1921 Anayasası’nı […]

Türkiye-Büyük-Millet-Meclisi-1024x625.jpg

3min0
Meclis Araştırması: Anayasanın tanımına göre meclis araştırması belli bir konuda bilgi edinilmek için yapılan incelemeden ibarettir. Meclis araştırması açılmasında genel görüşme açılmasındaki hükümler uygulanır. Bu konudaki görüşmelere hükümet siyasi parti grupları ve istemde bulunan milletvekillerinden birinci imza sahibi veya onun göstereceği bir diğer imza sahibi katılabilir. Komisyon gerekli gördüğü kamu kurumlarından ve uygun bulacağı uzmanların […]

Avatar photoİlim ve Medeniyet8 Kasım 2017
Türkiye-Cumhuriyeti-Vatandaşlığı-Pasaport.jpg

1min0
Vatansız Kişi Kimlik Belgesinin kişilere sağladığı hak ve güvenceler Kanunun 51 inci maddesinde düzenlenmiştir. Vatansız Kişi Kimlik Belgesine sahip kişiler: Kanunda yer alan ikamet izinlerinden birini almak üzere talepte bulunmak, Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturmadıkları sürece sınır dışı edilmemek, Yabancılarla ilgili işlemlerde aranan karşılıklılık şartından muaf tutulmak, Çalışma izniyle ilgili iş […]

Avatar photoİlim ve Medeniyet26 Eylül 2017
TBMM-GENEL-KURULU.jpg

4min0
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin görevleri bazı durumlarda kendiliğinden sonlanır, bazı durumlarda ise olağan dışı olarak düşer. Ölüm, bir sonraki seçim dönemi için seçimlerde aday olmama veya aday olup seçilememe durumlarında üyelerin milletvekilliği kendiliğinden sona ermektedir.[1] 1995 yılında yapılan anayasa değişikliği ile partisinden istifa ederek başka bir partiye geçen milletvekili ve Bakanlar Kurulu’nda yer alan […]

TBMM-Genel-Kurulu_AA.jpg

7min0
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin daha iyi çalışması, çalışmalarının aksamaması, üyelerinin görevlerini serbestçe ve güvende yürütebilmeleri amacıyla milletvekillerine anayasamızda bazı ayrıcalıklar tanınmıştır. Parlamento üyelerini görevlerini serbestçe yerine getirmesini sağlamak amacıyla tanınan bu ayrıcalıklar yasama bağışıklıkları ya da  parlamenter muafiyetler olarak da adlandırılır. TBMM üyeleri, milletvekili vasfına kavuştuklarında yasama sorumsuzluğu ve yasama dokunulmazlığı olmak üzere iki tür yasama […]


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul