Yazar: Ertuğrul YEŞİLKAYA

carpik-kentlesme-bublogta-1024x682.jpg

7min0
  Kentler, binlerce yıllık tarihi ile insanları çevreleyen bir unsur olsa da modern döneme kadar nüfusları ve etkileri kısıtlı kalmıştır. Ancak günümüze geldiğimizde dünya nüfusunun %50’den fazlası kentlerde yaşamaktadır. Türkiye’de ise bu oran 1950’ye kadar %25 civarında olsa da 1950’den sonra yaşanan hızlı kentleşme ile birlikte bu oran günümüzde %93,2’ye kadar yükselmiştir. Kentlerde yaşanan nüfus […]

hukuk-devleti-nedir.jpg

11min2
“Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.” Hukuk Devleti Nedir? 1961 Anayasası ile anayasamızda yer edinmiş olan hukuk devleti kavramı, gündelik tartışmalarda da sıkça yer bulmaktadır. Alelade bir kavramdan öte olan bu kavram devlet-vatandaş […]

teskilati-esasiye.jpg

10min0
1921 Anayasası Teşkilat-ı Esasiye kanunun özellikleri nelerdir?  Saltanat neden kaldırıldı? 29 Ekim 1923 Anayasa değişikliğinin sonuçları nelerdir? Halifelik ne zaman kaldırıldı? Yazımızda bulabilirsiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılması 1. Dünya Savaşı’nın akabinde Osmanlı ve içerisinde bulunduğu ittifak savaşı kaybetmiş ve 30 Ekim 1918’de Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmıştır. Mondros Mütarekesi ardından İşgalci devletler yurdun dört bir […]

1.mesrutiyet2.jpg

12min0
Kanun-i Esasi nedir? Kanun-i Esasi’nin ilanı ne zaman gerçekleşmiştir? Kanun-i Esasi ve 1. Meşrutiyet’in nedenleri nelerdir? Kanun-i Esasi ve 1. Meşrutiyet dönemi ile 2. Meşrutiyet ve 1909 anayasa değişikliği hakkında bilinmesi gerekenler… 1.Meşrutiyet ve Kanun-i Esasi Dönemin padişahı 2. Abdulhamit’in tahta çıkmak için Mithat Paşa ile yaptığı anlaşma ile tahta çıkmanın koşulu olarak meşruti monarşi […]

tbmm-yeni-anayasa-yapabilir-mi_1446873691.jpg

11min0
Sened-i İttifak nedir ve önemi? Sened-i İttifak sözleşmesinin sonuçları nelerdir? Tanzimat Fermanı nedir? Tanzimat Fermanı’nın maddeleri nelerdir? Islahat Fermanı nedir? Islahat Fermanı tarihi ve önemi nedir? Kısaca anayasa tarihimizde bilmemiz gerekenler… Yeni bir anayasa, farklı bir hükümet sistemi tartışmalarının son birkaç yılın en önemli gündemini teşkil ettiği, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tekrar gündeme geldiği […]

yök.jpg

10min2
Bu yazıyı bana muhtelif zamanlarda gelen soruları derleyerek hazırlıyorum. Yazıya başlamadan önce bahsedeceğim konuların bilimsel bir karşılığı bulunmuyor. Yalnızca kendi tecrübelerimi anlatacağım. Bir İngilizce eğitimcisi olmadığımı göz önünde bulundurarak değerlendirin.   “Yökdil nedir?” sorusu şu bağlantıda YÖK tarafından detaylıca anlatılmış ancak özet geçmekte fayda var. Yökdil lisansüstü eğitim ve akademik kadrolarda kullanılabilecek bir yabancı dil […]

Yeni-Kamu-Yönetimi-1024x507.jpg

37min0
Ertuğrul YEŞİLKAYA*              Özet Günümüzde şirketlerin olmazsa olmazı olan ve onların serbest piyasa içerisinde rekabetçi olmasını sağlayan en önemli faktör sunduğu mal ve hizmetlerin kaliteli olmasıdır. Kaliteyi ise müşteri belirler. Tüketiciye ulaşan mal ve hizmetlerin tasarımından üretimine dağıtımından satış sonrası hizmetlerine tüm süreçleri içerisine alan  kalite anlayışı özel şirketler tarafından […]

KAMU-PERSONEL-YÖNETİMİNDEN-İNSAN-KAYNAKLARI-YÖNETİMİNE-GEÇİŞ-1024x682.jpg

57min0
Giriş Tarihsel süreç içerisinde üretim araçları ve üretimde kullanılan faktörlerin öncelikleri değişimler geçirmiştir. İnsanlığın toprağı işlemeye başladığı dönemden 18. yüzyılın sonlarında gerçekleşen Endüstri Devrimi’ne dek tarımsal üretim ile uğraşan insanlar, kurulan büyük fabrikalarda istihdam edilmeye başlanmıştır. Çok sayıda insanın çalıştığı bu fabrikalarda insanların kayıtlarını tutmak üzere kurulan personel daireleri giderek önem kazanmaya başlamıştır. 20. yüzyılın […]

TBMM-Genel-Kurulu_AA.jpg

7min0
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin daha iyi çalışması, çalışmalarının aksamaması, üyelerinin görevlerini serbestçe ve güvende yürütebilmeleri amacıyla milletvekillerine anayasamızda bazı ayrıcalıklar tanınmıştır. Parlamento üyelerini görevlerini serbestçe yerine getirmesini sağlamak amacıyla tanınan bu ayrıcalıklar yasama bağışıklıkları ya da  parlamenter muafiyetler olarak da adlandırılır. TBMM üyeleri, milletvekili vasfına kavuştuklarında yasama sorumsuzluğu ve yasama dokunulmazlığı olmak üzere iki tür yasama […]

Avrupa-Birliği-european-union-1024x504.jpg

4min0
Avrupa Birliği sahip olduğu hukuk düzeni ile dünyada benzeri bulunmayan bir yapı oluşturmuştur. Sui generis bir hukuk sistemi olan AB hukuk sistemi üye devletlerin belirli alanlarda egemenlik yetkilerini kısmi olarak birliğe devretmeleri ile oluşmuştur. Bu bağlamda supranasyonel (ulus-üstü) bir niteliğe sahip olan bu hukuk sistemi uluslararası hukuk ve üye ülkelerin iç hukukları birbirleri ile ilişkili […]


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul