Kategori: EKONOMİ TEMEL KAVRAMLAR

Avatar photoİlim ve Medeniyet30 Kasım 2018
FileAccessHandler-1024x660.jpg

3min0
DOLARİZASYON, bir ülkedeki yerleşiklerin değişim aracı, hesap birimi ve değer biriktirme aracı olarak kendi ulusal paraları yerine yabancı para kullanmalarıdır. Dolarizasyon tam dolarizasyon ve kısmi dolarizasyon olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Tam dolarizasyon, bir ülkenin ulusal parasını tamamen terk edip, yabancı para birimini resmi para birimi olarak kabul etmesidir. Kısmi dolarizasyon; bir ülkede ekonomik birimlerin, yüksek enflasyon ve […]

Avatar photoİlim ve Medeniyet20 Kasım 2018
hollanda-hastaligi.jpg

2min0
Hollanda Hastalığı, bir ülkenin doğal kaynak ihracında görülen bir patlamanın, o ülkenin para biriminin güçlenmesine sebep olması ve böylece kaynağa dayalı olmayan sanayilerin karlılığını baltalaması durumudur. Ekonomi için yararlı bir gelişmenin bir süre sonra zararlı sonuçlar vermesi anlamına gelen Hollanda Hastalığı kavramı; “Hollanda Marazı“, “Hollanda Sendromu” veya “Aşırı Sıcak Para Hastalığı” olarak da adlandırılmaktadır. HOLLANDA HASTALIĞININ […]

türk-parası-1024x683.jpg

7min0
EFT Sistemi Türk lirası üzerinden yapılan ödeme işlemlerinin bankalar arasında elektronik ortamda gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilmesini ve gerçek zamanlı mutabakatını sağlayan bir sistemdir. 1992 yılında işletime geçen ilk EFT Sistemi, 2000 yılında gerçekleştirilen yeniden yapılandırmayla yerini ikinci nesil EFT Sistemine bırakmıştır. TCMB teknik birimleri tarafından geliştirilen üçüncü nesil EFT Sistemi de 2013 yılında işletime alınmıştır. EFT […]

bkm-logo.jpg

2min0
Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. (BKM) banka kartları ve kredi kartlarının takas ve mutabakatını sağlamak üzere tüzel bir kişilik olarak 1990 yılında kurulmuştur. BKM aracılığıyla bankalar birbirleri adına yaptıkları kredi kartı ve banka kartı ödemelerinin takasını ve mutabakatını sağlamaktadır. BKM’de yapılan netleştirme sonucu oluşan borçların mutabakatı Merkez Bankası İstanbul Şubesi nezdinde bulunan hesaplar üzerinden gerçekleşir. Türkiye’deki banka […]

enfff-1024x682.jpeg

2min0
ENFLASYON HEDEFLEMESİ, Merkez bankalarının genellikle hükümetlerle birlikte, para politikası amacı olarak belirli bir enflasyon rakamını hedeflemeleridir. Bu tür bir uygulamada, hedeflenen enflasyonun, beklentileri etkileyebildiği ölçüde, nominal çıpa görevini üstlenmesi öngörülür. Diğer politikalardan farkı, enflasyon hedefinin net bir şekilde kamuoyuna duyurulması ve bu konu ile ilgili doğrudan sorumluluk alınmasıdır. Uygulamada, uygulayıcı kurum olarak merkez bankaları amaca yönelik bir araç bağımsızlığına […]

Avatar photoKonuk Yazar20 Mayıs 2017
NOMİNAL-GSYİH-HEDEFLEMESİ-UYGULAMALARI-AVANTAJLARI-DEZAVANTAJLARI-1024x538.jpg

24min0
      ÖZET Özellikle 2008 küresel finansal krizden sonra Parasal Otoritelerin almış olduğu Enflasyon hedeflemesi kararları tartışılır olmuştur. Enflasyon hedeflemesi negatif arz şokları sebebiyle özellikle orta ölçekli ekonomiler için bir çözüm olmamıştır. Enflasyon hedeflemesi ve diğer hedeflemelere bir alternatif olarak Nominal GSYİH hedeflemesi iyi bit seçenektir. Bu çalışmada Nominal GSYİH hedeflemesinin uygulamaları, teorisi, avantajları, dezavantajları […]

Avatar photoİlim ve Medeniyet21 Nisan 2017
analyt-1024x494.jpg

2min0
Makro İhtiyati Politikalar, sistemik riski azaltmak amacıyla finansal sektöre yönelik düzenlemeler bütününü ifade eder. 2008 Küresel Finans Krizi sonrasında finansal sistemdeki istikrarsızlığın ekonomiye yansımalarının ve hanehalkı, firma ve devlet bilançolarına etkilerinin ne kadar yıkıcı olabildiğinin anlaşılması üzerine finansal sistemde oluşabilecek risklerin azaltılması konusunda uluslararası düzeyde görüş birliği sağlanmıştır. Makro ihtiyati politikalar genel olarak, hızlı kredi […]

17380168_10212638146498636_1880429451_o-1024x512.jpg

1min0
Enflasyonun geçici veya bir defaya mahsus etkilerden arındırılmış kalıcı kısmıdır. Belirli ürünlerin endeksten dışlanması, istatistiksel analiz ve modele dayalı yöntemler çekirdek enflasyonun hesaplanmasında sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak en yaygın takip edilen çekirdek enflasyon göstergeleri dışlama yöntemiyle elde edilenlerdir. Bu amaçla, dışsal etkilere (enerji fiyatları, mevsimsel koşullar, maliye politikası vs) daha açık olan ve geçici nitelikler taşıyabilen, enerji, temel gıda […]

9.jpg

2min0
  DEVALÜASYON: Bir devletin para biriminin o ülke sınırları dahilinde enflasyon sonucunda değer kaybetmesi ile, ulusun parasal biriminin değer olarak yabancı para birimleri karşısında para biriminin yeniden değerlenmesi ve bu sebeple ulusun o ulusun kullandığı para birimi üzerinden döviz kurlarının yükselerek değere tabi olması aşamasına devalüasyon adı verilmektedir. REVALÜASYON: Ulusun kullandığı para birimi değerlendiğinde, aynı […]

9.jpg

2min0
ENFLASYON: Ulusal bir ekonomi içerisinde, fiyatların genel olarak düzeyinin ya da seviyesinin düzenli ve devamlı bir şekilde büyümesi veya yükselmesi süreci enflasyon olarak adlandırılır. Enflasyon, Latin dilinde Inflatio (kabarmak) kelimesinin kökünden türemiştir. DEFLASYON: Hizmet ya da mal alımının fiyat olarak karşılığını ifade eden fiyatların genel düzeyindeki, aşamalı ve devamlı küçülme veya inişe ise deflasyon denilmektedir. Örnek olarak […]


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul