HOLLANDA HASTALIĞI NEDİR?

0

Hollanda Hastalığı, bir ülkenin doğal kaynak ihracında görülen bir patlamanın, o ülkenin para biriminin güçlenmesine sebep olması ve böylece kaynağa dayalı olmayan sanayilerin karlılığını baltalaması durumudur.

Ekonomi için yararlı bir gelişmenin bir süre sonra zararlı sonuçlar vermesi anlamına gelen Hollanda Hastalığı kavramı; “Hollanda Marazı“, “Hollanda Sendromu” veya “Aşırı Sıcak Para Hastalığı” olarak da adlandırılmaktadır.

HOLLANDA HASTALIĞININ TARİHSEL GELİŞİMİ

1960’larda Hollanda’da da doğal gaz bulunması sonrasında ulusal para birimi olan Florin’in değeri aşırı derecede artmıştır. Bunu takiben, ucuzlayan ithalatın artmasına karşın ihracatın azalması gözlemlenmiştir.

İthalatın artmasıyla bağlantılı olarak üretimin azalması sürecinde, İngiliz The Economist dergisi 26 Kasım 1977 tarihli yayınında bu durumu “Hollanda Hastalığı” (Dutch Disease) olarak adlandırmıştır. Yani, doğal gazın keşfiyle başlayan zenginleşme süreci sanayisizleşmeyle (de-industrialization) son bulmuştur.

Hollanda Hastalığı tıbbi değil, ekonomik bir hastalıktır.

Leave A Reply