Kategori: KİTAP

4493.jpg

12min00
  Türk Edebiyatı’nda Unutulmaz Roman Karakterleri   Her romanda en mühim unsurlardan biri karakterlerdir. Türk romanında örnek teşkil edebilecek önemli karakterler vardır. Mesela, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Huzur romanında yer alan, “Mümtaz”, Orhan Pamuk’un Masumiyet romanında yer alan “Kemal”. Reşat Nuri Gültekin’in Dudaktan Kalbe kitabında yer verilen “Lamaya”, Halit Ziya’nın Aşk-ı Memnu romanında yer alan “Bihter”, […]

Maide Terzi17 Ocak 2023
WhatsApp-Image-2023-01-16-at-16.35.48-e1673877481429.jpeg

25min00
  Jale Parla, Babalar ve Oğullar Tanzimat Romanının Epistemolojik Temelleri adlı kitabındaki yaklaşımıyla tarihyazımı ve edebi eleştiri geleneğindeki yaygın bir yargıyı yapıbozuma uğratmıştır. Parla, Tanzimat yazarlarının yenilikçilik anlayışlarının onları bir Doğu-Batı ikilimine soktukları yargısını reddetmiş ve bu yargının bir Cumhuriyet ideolojisi yorumu olduğunu belirttmiştir.[1]  Yani Tanzimat, Osmanlı kültürel hayatında bir ikilem-düalite yaratmamıştır. “yenileşme hareketinin temelini […]

Maide Terzi12 Aralık 2022
71CQrdLcjiL-683x1024.jpg

28min00
  Oryantalist metinlerde, doğu söylemsel olarak inşaa edilir. Metinsel bir evrende üretilen bu söylem, temsil sistemine dayanmaktadır. Bu temsil sistemi her metinde farklılık ve çeşitlilik gösterebilir. Kimi zaman bu temsiller birbiriyle çeliştiği, birbirini reddettiği ve hatta birbirini yalanladığı gibi, bazen de birbirini olduğu gibi tekrar eder. Ancak Edward Said’e göre bu üslup farklılıklarına rağmen farklı […]

Avatar photoOzan Dur26 Kasım 2022
Milel-ve-nn-1024x1024.jpg

32min00
A. Önsöz: Bu makalenin amacı bu kitabı tanıtmak ve Şehristani’nin Selçuklularla olan ilişkisini ortaya koymaktır. Kaynaklarda Şehristani’nin Selçuklularla ilişkisi yeterli olmasa da ben mevcut bilgileri aktarmaya çalıştım. Orta doğunun en meşhur dinler tarihçisi olan Şehristani’nin yazdığı bu kitap, felsefe, kelam, mezhepler ve dinler tarihi alanında kaynak kitap kabul edilmiştir. İlmi ve akademik çevrelerde geniş yankılar […]

Avatar photoEmirhan Terzi8 Kasım 2022
Dp34jOUWkAAJV7f-e1667912003145.jpg

19min00
  1925’te Bosanski Šamac’da dünyaya gelen Aliya İzzetbegovic henüz 2 yaşındayken ailesi ile birlikte Bosna’nın başkenti Sarajevo’ya yerleşti. Öğrencilik yıllarında; Komünizm, Sosyalizm, Faşizm, Kapitalizm ve İslam düşünceleri arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı dönemde içinde bulunduğu faaliyetlerle aktif ve üretken bir öğrenci olarak çevresindekilerin dikkatini çekti. Bosnalı Müslüman öğrencilerin 1939’da kurduğu Mladi Muslimani’nin (Genç Müslümanlar), dönemin resmi […]

carpik-kentlesme-bublogta-1024x682.jpg

7min00
  Kentler, binlerce yıllık tarihi ile insanları çevreleyen bir unsur olsa da modern döneme kadar nüfusları ve etkileri kısıtlı kalmıştır. Ancak günümüze geldiğimizde dünya nüfusunun %50’den fazlası kentlerde yaşamaktadır. Türkiye’de ise bu oran 1950’ye kadar %25 civarında olsa da 1950’den sonra yaşanan hızlı kentleşme ile birlikte bu oran günümüzde %93,2’ye kadar yükselmiştir. Kentlerde yaşanan nüfus […]

Avatar photoOzan Dur29 Ekim 2022
TCF-675x1024.jpg

26min00
Erik Jan Zürcher’in Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası Kitabının Değerlendirilmesi Erik Jan Zürcher 1953 yılında dünyaya gelmiştir. Özellikle Türkiye üzerine yaptığı çalışmalarla adını duyurmuş bir şarkiyatçıdır. Birçok üniversitede çalıştıktan sonra şuan Leiden üniversitesinde bulunmaktadır. Türkçeye de çevrilmiş birçok kitabı bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, Türkiye ve İran’da Otoriter Modernleşme Atatürk ve Rıza Şah Dönemleri, Milli […]

Avatar photoOzan Dur25 Ekim 2022
1984-1-640x1024.jpg

42min00
GEORGE ORWELL  Bin Dokuz Yüz Seksen Dört Winston Smith gerçek bakanlığında çalışan ve Zafer konutlarında oturan 39 yaşında bir adamdır. Kendisinin Tele-ekranlar sayesinde izlendiğini ve düşünce polisleri tarafından kontrol edildiğini düşünmektedir. Onun çalıştığı bakanlıklar haricinde Sevbak,Barbak ve Varbak vardır. Onun kisi ise Gerbak,yani gerçek bakanlığıdır. Diğerleri ise Sevgi bakanlığı(burası çok korkunçtur. herkez giremez),Barış bakanlığı(Savaşlarla ilgilidir) […]

Maide Terzi24 Ekim 2022
wi_800-649x1024.jpg

25min00
  Ali Şeriati’nin “Dine Karşı Din” kitabının değerlendirilmesine geçmeden, öncelikle şunu belirtmemiz gerekir: Bu kitapta “din” kavramı, geleneksel tanımıyla yalnızca “ilahi dinler” anlamında kullanılmamakta, Kur’an’ın “din” kavramına yüklediği genel manasıyla kullanılmaktadır. Bunun bilinmesi kitapta verilmek istenen ana mesajın tam olarak anlaşılması açısından büyük önem arz etmektedir. Kur’ân-ı Kerîm “din” kavramını, genel anlamda, kainatta hüküm süren, […]

Avatar photoOzan Dur23 Ekim 2022
Alayli-649x1024.jpg

7min00
Alaylılar ve Mektepliler- Kitap Değerlendirmesi Kitabın Yazarı: Adem Ölmez Osmanlı ulemasından El-Kâfi 1596’da Eğri savaşını müteakip düşmanın silahının güçlü olduğunu ve bunu gören Osmanlı askerinin ise ancak çareyi kaçmakta bulduğunu ve İslam topraklarının yağmadan kurtulabilmesi için düşmanının silahıyla silahlandırılması gerektiğinden bahseder. Osmanlılar ise yüzyıllar boyunca karşılaştığı sorunların çözümü için önceki dönemleri örnek almayı düşünmektedir. Ama […]


Biz Kimiz?

ilimvemedeniyet.com, İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğrencileri tarafından kurulan bir cemiyettir.

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Toplum, Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul