Kategori: OSMANLI TARİHİ

M. Fatih ÖzmenM. Fatih ÖZMEN21 Haziran 2021
Osmanlicilik-1024x655.jpeg

14min2
Giriş 1789 Fransız İhtilali’nden sonra milliyetçilik akımının yaygınlık kazanması ile birlikte çok uluslu yapılara sahip olan imparatorluklar güç kaybederek bir gerileme ve dağılma sürecine girmişlerdir. Milletlerin kendi devletlerini kurma fikri, en çok da üç kıtada toprakları olan ve onlarca milleti içerisinde barındıran Osmanlı Devleti’ni etkilemiştir. Zaten 1699 Karlofça Anlaşmasından beri bir gerileme sürecinde olan Osmanlı […]

FDEB1908-017B-4FD1-ACB9-F1C0A35D4BE3.png

10min0
Osmanlı Devleti bir bölgeyi feth ya da zapt edeceği zaman coğrafya ve toplum yapısına göre farklı siyasetler gözetmiştir. İlhaka giden bu siyaseti fetih öncesi ve fetih sonrası olarak isimlendirebiliriz. Bir bölgenin ilhak edilmesi için bölge maliki ile diplomatik/ekonomik/askerî bir ilişki içerisinde olunmak zorunluluğu vardır. Osmanlı, ilhak etmek istediği bölge malikiyle ilk önce diplomatik ilişkiler geliştirmeyi […]

Avatar photoKonuk Yazar13 Mart 2021
29945269-B5B8-4A65-BFA7-B0F704845C70.jpeg

10min0
Yeni dünya düzeni, Fransız İhtilali ile gerçekleşen milliyetçilik akımları Osmanlı’nın eski gücünü yitirmesi, batıya gidip dönen öğrencilerin ülkede gerçekleştirmek istedikleri reform hareketleri Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesinde başlıca unsurlar idi. Tanzimat Fermanı 3 Kasım 1839 yılında Mustafa Reşit Paşa’nın önderliğinde ilan edilse de bu bayrağı ondan devralanlarla birlikte günümüzde bile halen etkilerinin görüldüğü bir ilan metnidir. […]

Avatar photoKonuk Yazar7 Temmuz 2020
balta-limani-antlasmasi.jpg

25min0
GİRİŞ Çalışmamızda Osmanlı ekonomisinin 19.yüzyılda dış ticarete açılma sürecinde, diğer ülkelere ekonomik, sosyal, toplumsal alanlarda sağlanan ayrıcalıkları ve bu durumun Osmanlı ekonomisinde ve toplumsal hayatında meydana getirdiği etkileri, sonuçları ve dönüşümleri inceleyeceğiz. Çalışmamıza konumuzun ana unsurunu oluşturan kapitülasyon kavramının tanımlanması ile başlayacağız. Daha sonra Osmanlı devletinde kapitülasyon uygulamasına geçilmesine neden olan sebepleri inceleyeceğiz. Çalışmamızın ana […]

Avatar photoAbdulkadir AKSÖZ10 Mayıs 2020

2min0
Osmanlı Dönemi’nde salgın hastalıklar nelerdi? Salgın hastalıkla nasıl mücadele ediliyordu? Osmanlı’da karantina sistemi var mıydı? İlk karantina teşkilatı hangi padişah zamanında kuruldu? Avrupalı devletler salgın hastalıklarla mücadele konusunu Osmanlı’nın iç işlerine müdahale etmek için nasıl istismar ediyordu? Sağlık kapitülasyonları ne zaman kaldırıldı? Bulaşıcı hastalıklar sebebiyle çeşitli tedbirlerin alınması ve hastalığa yakalanmış olanların tecrit edilmesi eskiden […]

Avatar photoKonuk Yazar16 Aralık 2019
maxresdefault-2-1024x576.jpg

26min0
Osmanlı Devleti ile Rusya arasındaki gerginlik Paris Antlaşmasıyla aşılmıştır ; ancak Rusya bu durumdan memnun değildi.Çünkü bu antlaşmada yer alan Karadeniz’in tarafsızlığı ilkesi Rusya’nın çıkarlarına ters düşüyordu.Ayrıca Rusya,Slav ırkından olan uluslar arasından yaymaya çalıştığı Panslavizm hareketlerine hız vermişti.Bosna- Hersek,Sırbistan,Karadağ ve Bulgaristan’da ayaklanmalar çıktı.Yeni bir savaş çıkmasından çekinen Avrupalı devletler bir konferans düzenlediler.Konferans devam ederken Osmanlı […]

Avatar photoKonuk Yazar10 Aralık 2019
331trOrenb_PoslBoyPodPlARTM-1024x587.jpg

16min1
1877-1878 yılları arasındaki Osmanlı – Rus savaşında kazanan ya da kaybedenin önemsiz olduğu, adını şanlı ve onurlu bir savunma ile dünyaya duyuran: Osman Paşa ve Plevne kuşatması 93 harbi olarak bilinen bu savaşta Osmanlı devleti Balkanlar ve Kafkasya olmak üzere 2 cephede savaşmış ve ağır yaralar almıştır. Sultan Abdülaziz’in dünyanın 2. büyük ordusu haline getirdiği […]

Avatar photoİlim ve Medeniyet4 Aralık 2019
AHİLİK-NEDİR.jpg

19min0
Ahilik, Ahi Evran tarafından Hacı Bektaş-ı Veli’nin tavsiyesiyle kurulan esnaf dayanışma teşkilâtıdır. Ahi’nin sözlük manası “kardeşim” demektir. Ahilik Nedir? Ahilik, Ahi Evran Hazretleri tarafından Hacı Bektaş-ı Veli’nin tavsiyesiyle kurulan esnaf dayanışma teşkilatıdır. Horasan Kökenli olup Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu’da yaşayan Türkmen halkın sanat, ticaret, ekonomi gibi çeşitli meslek alanlarında yetişmelerini ve gelişmelerini sağlayan, onları hem […]

Avatar photoKonuk Yazar27 Kasım 2019
osmanli_tarihi_anlatan_en_iyi_20_kitap.jpg

3min0
Onüçüncü asır kapanırken tarih sahnesine çıkan, altıyüz seneyi aşan süreyle Türk devletleri içinde en uzun ömürlüsü Osmanlı Devleti dünya çapında sevgi, saygı ve ilgi gördü. Osmanlı tarihi ile ilgili kitap tavsiyelerine katkı sağlamak, tarihin doğru kaynaklardan öğrenilmesini sağlamak adına Osmanlı tarihini en iyi anlatan kitapları okurlarımız için derledik. İşte Osmanlı tarihini en iyi anlatan kitaplar […]


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul