EKONOMİDE TEMEL KAVRAMLAR: DEVALÜASYON, REVALÜASYON VE KONVERTİBİLİTE | İlim ve Medeniyet

 

DEVALÜASYON: Bir devletin para biriminin o ülke sınırları dahilinde enflasyon sonucunda değer kaybetmesi ile, ulusun parasal biriminin değer olarak yabancı para birimleri karşısında para biriminin yeniden değerlenmesi ve bu sebeple ulusun o ulusun kullandığı para birimi üzerinden döviz kurlarının yükselerek değere tabi olması aşamasına devalüasyon adı verilmektedir.

REVALÜASYON: Ulusun kullandığı para birimi değerlendiğinde, aynı zamanda yabancı paraların döviz kuru üzerinden değer kaybetmesi sürecine de revalüasyon adı verilmektedir.

 

Devalüasyon ve revalüasyon, aslında bir ulusun para değerinin farklı ülkelerin para değerlerinin cinsinden değerinin dalgalanması o ülkelerin rekabet durumunu çok belirgin bir şekilde etkilemektedir. Ülkelerin para birimleri, diğer ülkelerin para birimleri karşısındaki değerleri Merkez Bankasının müdahale politikası ile korunmaktaysa reel bir kurdan bahsetmek güçtür. Merkez Bankasının uygulamaya koyduğu değişik  döviz kuru politikalarının da bu manada sonuçları görülmektedir.

KONVERTİBİLİTE: Parasal birimin yabancı paralara ya da altına çevrilmesine dayalı engeller de bir başka engel daha teşkil etmektedir. Eğer para birimini, diğer paralara ya da altına rahatça çevirebiliyorsa bu durum Konvertibilite  şeklini ifade eder.

Geribildirim

Mail adresiniz gizli kalacaktır.


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul