ENDÜLÜS KİTAPLIĞI | İlim ve Medeniyet

ENDÜLÜS KİTAPLIĞI

HAZIRLAYAN: AHMET GÜLÜMSER


 1. Endülüs, Mehmet Özdemir, İSAM.
 2. Endülüs Müslümanları: Siyasi Tarih, Mehmet Özdemir, TDV Yayınları.
 3. Endülüs Müslümanları: Kültür ve Medeniyet, Mehmet Özdemir, TDV Yayınları.
 4. Endülüs, Lütfi Şeyban, Albaraka Yayınları.
 5. Endülüs: Cihat, Reconquista, Convivencia, Lütfi Şeyban, Ketebe Yayınları.
 6. Endülüs: Direniş ve Soykırım, Lütfi Şeyban, Muhit Kitap.
 7. Endülüs Alimleri, Lütfi Şeyban, Ketebe Yayınları.
 8. Endülüs’ün Doğuşu, Nizamettin Parlak, Hikmetevi Yayınları.
 9. Endülüs’ün Yükselişi, Nizamettin Parlak, Hikmetevi Yayınları.
 10. Endülüs’ün Çöküşü, Nizamettin Parlak, Hikmetevi Yayınları.
 11. Ana Hatlarıyla Endülüs Tarihi, Nizamettin Parlak, Hikmetevi Yayınları.
 12. Endülüs ve Kuzey Afrika İslam Devletleri, İsmail Yiğit, Kayıhan Yayınları.
 13. Endülüs’ün Fethi ve Musa B. Nusayr, İsmail Hakkı Atçeken, Araştırma Yayınları.
 14. 100 Soruda Endülüs Tarihi, Vural Türkmenoğlu, Titanic Yayınları.
 15. Endülüs Tarihi, Nureddin Âl-i Ali, Ensar Yayınları.
 16. Endülüs Siyasi Tarihi, Muhammed İmamüddin, Rehber Yayınları.
 17. Endülüs Tarihi, Abdurrahman Ali Hacci, İlk Harf Yayınevi.
 18. Endülüs Tarihi, Ziya Paşa, Timaş Yayınları,
 19. Endülüs Emevileri Sosyal ve Ekonomik Tarihi, Faruk Bal, Akademik Kitaplar.
 20. Fransız Roland Destanı’nda Endülüs Müslümanları, Fuat Boyacıoğlu, Hikmetevi Yayınları.
 21. Endülüs Ulemâsı, Gülşen İstek-Emrah İstek, Beyan Yayınları.
 22. Endülüs’te Hisbe Teşkilatı, Mustafa Hizmetli, TDV Yayınları.
 23. Endülüs’te Hanefîlik, Abdullah Acar, Hacıveyiszade İlim ve Kültür Vakfı.
 24. Endülüs Fıkıh Okulları, Adem Yıldırım, Grafiker Yayınları.
 25. Endülüs’ün Fethi ve Valiler Döneminde Berberiler, Yaşar Emrah Koşdaş, Okur Akademi.
 26. Kureyş Şahini: I. Abdurrahman Dönemi Endülüs Tarihi, Yaşar Emrah Koşdaş, Fecr Yayınları.
 27. Endülüs Medeniyetinin Zirvesi: Halife II. Hakem Dönemi Endülüs Tarihi, Furkan Erbaş, Fecr Yayınları.
 28. Endülüs’te Felsefe, Din ve Siyaset İlişkisi, Mustafa Yıldız, Ötüken Neşriyat.
 29. İslam Tarihi ve Medeniyeti Külliyatı 4. Cilt: Endülüs, Siyer Yayınları.
 30. Endülüs, Doğu Batı Dergisi 98. Sayı.
 31. Endülüs’ten İspanya’ya, TDV Yayınları.
 32. Endülüs Müslümanlarının Sürgünü, Ayşe Kılıç, Doğu Kütüphanesi.
 33. Kan ve İman: İslami İspanya’nın Tasfiyesi 1492-1614, Matthew Carr, Alfa Yayınları.
 34. İspanya Müslümanları: Hıristiyanlaştırılmaları ve Sürülmeleri, Henry Charles Lea, İnkılab Yayınları.
 35. Abdurrahman, Maribel Fierro, Vakıfbank Kültür Yayınları.
 36. Abdurrahman, Nizamettin Parlak, Ensar Neşriyat.
 37. Endülüs’te İslam, Roger Garaudy, Timaş Yayınları.
 38. Dünyanın İncisi: Endülüs, Maria Rosa Menocal, Ketebe Yayınları.
 39. Endülüs: Arapların İspanya’yı Fethi ve Sonrası, Stanley Lane Poole-Arthur Gilman, Say Yayınları.
 40. Müslüman İspanya, Andre Clot, Timaş Yayınları.
 41. Endülüs Tarihi, Watt-Cachia, Küre Yayınları.
 42. Endülüs: Müslüman İspanya ve Portekiz’in Siyasi Tarihi, Hugh Kennedy, Dergâh Yayınları.
 43. Endülüs Müslümanlarının Asimilasyonu, Reşat Uğur Karacan, Nobel Yayıncılık.
 44. Endülüs Edebiyatı (Benî Ahmer/Nasrîler Dönemi), Mahmut Üstün, Hikmetevi Yayınları.
 45. Endülüs Edebiyatı (Murâbıtlar Dönemi), Fatih Kılıç, Kitap Dünyası.
 46. Endülüs Şiirinde Mersiye, Faruk Toprak, Grafiker Yayınları.
 47. Endülüs İslam Düşüncesi Tarihi, Ömer Bozkurt, Eskiyeni Yayınları.
 48. Endülüs Mirası: Avrupa İslam’a Neler Borçlu, Juan Vernet, Say Yayınları.
 49. Ah Endülüs, Derin Tarih Dergisi 4. Özel Sayı.
 50. İhtişamı ve İbretleriyle Endülüs, Derin Tarih Dergisi 22. Özel Sayı.
 51. Endülüs’teki Son Kale: Gırnata’nın Düşüşü, Derin Tarih Dergisi 118. Sayı.
 52. Ortaçağ Latin Hristiyan Alemi Müslümanları (1050-1614), Brian Catlos, Gav Perspektif Yayınları.
 53. Endülüs’te Yahudiler (Fetihten Murâbıtlar Dönemine Kadar 711-1090), Sinan İlhan, TTK.
 54. Moriskolar: Zorla Hristiyanlaştırılan Endülüslü Müslümanlar, Hüseyin Gökalp, İnsan Yayınları.
 55. Endülüs, Georg Bossong, Runik Kitap.
 56. Gırnata Zîrîlerinin Son Emîri: Abdullah b. Bulukkîn’in Hatıraları, Ebubekir Subaşı, Çelik Yayınevi.
 57. Endülüs’ün Göz Bebeği Kurtuba, Şevket Yıldız, Emin Yayınları.
 58. Endülüs Siyer Edebiyatı, Yakup Akyürek, Siyer Akademi.
 59. Endülüs’te Siyer Yazıcılığı, Muhammet Arslan, Hikmetevi Yayınları.
 60. Endülüs Kıraat Ekolü, Abdülhalim Başal, Marmara İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.
 61. Endülüs Tefsir Geleneğinde Kıraat: İbn Atiyye Örneği, Siyer Yayınları.
 62. Endülüs Tefsir Geleneğinde Eleştiri: Bahru’l-Muhît Örneği, Mehmet Kaya, Fecr Yayınevi.
 63. Endülüs’te İslam Mezhepleri, Ali Osman Balcı, Kitap Dünyası.
 64. Farklı Yönleriyle Endülüs Hadisçiliği, Mustafa Öztoprak, Gece Kitaplığı.
 65. Endülüs’te Hadis ve Kültür Tarihi, Emine Demil, Diyanet Vakfı Yayınları.
 66. Seyyah ve Coğrafyacılara göre Endülüs, Mete Sağlam, KDY.
 67. Yaşayan Endülüs Mağrib: Fas’ta Endülüs Mirası ve İlişkiler, Lütfi Şeyban, Sümeyra Ocak Ahmed, Muhit Kitap.
 68. Endülüs ve Afrika’da Tasavvuf Kültürü, Kadir Özköse, Kalem Yayınevi.
 69. Endülüs İlim Havzasında İslâm Düşüncesinin Öncü Şahsiyetleri, Kolektif, Ensar Neşriyat.
 70. Mağrib ve Endülüs’te Murâbıtlar Devleti, Hüseyin Ali, İlahiyat Kitap.
 71. Endülüs’ten İspanya’ya, Kolektif, Diyanet Vakfı Yayınları.
 72. Elhamra: Endülüs’ün Yaşayan Efsanesi, Washington Irwing, İz Yayıncılık.
 73. Ah Endülüs, İhsan Süreyya Sırma, Beyan Yayınları.
 74. İslâm’ın Batı Cephesi: Mağrip, Endülüs, Sicilya ve Mısır, Zeki Tez, Hayy Kitap.
 75. Endülüs’ten Osmanlı’ya Mektup, Mehmet Can, Furkan Yayınları.
 76. Reconquista: İber Yarımadası’nda Hristiyanlar ve Müslümanlar (711-1492), Nikolas Jaspert, Runik Kitap.
 77. Kimlik ve Aidiyet Ekseninde İspanyol Müslümanlar: Mühtedi Dinsel Yaşamının Sıra Dışı Biçimleri, Tolga Gürakar, Esra Çeviker Gürakar, Heretik Yayınları.

Ahmet Gülümser

Geribildirim

Mail adresiniz gizli kalacaktır.


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul