Kategori: KAMU YÖNETİMİ

carpik-kentlesme-bublogta-1024x682.jpg

7min0
  Kentler, binlerce yıllık tarihi ile insanları çevreleyen bir unsur olsa da modern döneme kadar nüfusları ve etkileri kısıtlı kalmıştır. Ancak günümüze geldiğimizde dünya nüfusunun %50’den fazlası kentlerde yaşamaktadır. Türkiye’de ise bu oran 1950’ye kadar %25 civarında olsa da 1950’den sonra yaşanan hızlı kentleşme ile birlikte bu oran günümüzde %93,2’ye kadar yükselmiştir. Kentlerde yaşanan nüfus […]

Avatar photoEnes Bera Koşar7 Temmuz 2021
scale_1200-1024x694.jpeg

9min0
General Description of Management Management is a process consisting of some stages in order to achieve certain goals. The stages of planning, organizing, managing and leading, controlling are of vital importance in the management process, where efficiency and effectiveness should always be prioritized. Regardless of its characteristics (small, large / profit, non profit / production, […]

Avatar photoEnes Bera Koşar23 Haziran 2021
413a3bf9ad1eded2352b9f4cb9432f32.jpg

9min0
Examination of Public Administration and Local Administration in General First of all, we can say that public administration was developed as a result of needs in ancient times. The necessity of keeping records of food and taxes has created the need for experts in addition and subtraction. In the following periods, with some developments (Progression […]

Avatar photoİlim ve Medeniyet25 Nisan 2020
PARKİNSON-NEDİR-1024x490.jpg

5min0
Bir iş, daima, bitirilmesi için kendisine ayrılan sürenin hepsini kapsayacak şekilde yayılır. Cyril Northcote Parkinson tarafından 1957 yılında kaleme alınan “Parkinson Kanunu ve Yönetimdeki Diğer Çalışmalar”[1] isimli kitapta temel olarak kamu yönetimi içerisindeki verimsiz insan kaynağı kullanımı incelenmiştir. Parkinson, İngiltere’de Sömürge Bakanlığı ve Donanma üzerinden verdiği örnekler ile kurumların ilgilendiği işler azalsa da kurum içerisinde […]

Avatar photoOsman MİCAN27 Eylül 2019
OSMN-1024x545.jpeg

12min0
Karar alma süreci başından sonuna kadar özellikle “yönetim” ve “idare” kavramlarının olmazsa olmazıdır. Bu kapsamda farklı kuramcılar bu konuyu değerlendirmiş ve çeşitli sonuçlar ortaya koyulmuştur. Bu yazıda Anderson’un Kamu politikaları konusundaki görüşleri değerlendirilip bu kapsamda karar alma sürecinin işleyişini gösterebilmek amaçlanmaktadır. Kamu Politikaları doğrudan veya dolaylı olarak insan hayatının her alanını etkilemektedir. Buna örnek olarak […]

Avatar photoKonuk Yazar11 Ekim 2018
tbmm-yeni-anayasa-yapabilir-mi_1446873691.jpg

9min0
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilk anayasası 1921 Anayasası olan Teşkilat-ı Esasi, Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne geçişten hemen sonra ortaya çıkması ve dar zamanlı aceleye getirilmiş bir anayasa olmasından ötürü günümüzdeki anayasa tanımını tam karşılamamaktadır. 1921 Anayasası Türkiye Cumhuriyeti’nin tek yumuşak anayasasıdır. Bu anayasanın en büyük eksiklerinden biri ise; bireylerin hak ve ödevlerine yer verilmemesidir. 1921 Anayasası’nı […]

Avatar photoAbdulkadir AKSÖZ7 Mayıs 2018
kent-1024x580.jpg

7min0
Sistematik bir yönetişim, siyaset mekanizmasının tüm sorunlara odaklanmasıyla sağlanabilir. Ne var ki siyasal olan hiçbir zaman sorunları tam anlamıyla çöz(e)mez. Yönetim üzerine düşünsel düzlemde yaptığımız her varsayımın bizi bir sonuca ulaştırmasını bekleriz. Siyaseti bir okyanus olarak düşünürsek, içerisinde barındırdığı pek çok farklı türle ahenk içerisinde olmalıdır. Ancak farklı türden balıkların yaşam koşulları ve alışkanlıkları farklıdır. […]

Yeni-Kamu-Yönetimi-1024x507.jpg

37min0
Ertuğrul YEŞİLKAYA*              Özet Günümüzde şirketlerin olmazsa olmazı olan ve onların serbest piyasa içerisinde rekabetçi olmasını sağlayan en önemli faktör sunduğu mal ve hizmetlerin kaliteli olmasıdır. Kaliteyi ise müşteri belirler. Tüketiciye ulaşan mal ve hizmetlerin tasarımından üretimine dağıtımından satış sonrası hizmetlerine tüm süreçleri içerisine alan  kalite anlayışı özel şirketler tarafından […]

KAMU-PERSONEL-YÖNETİMİNDEN-İNSAN-KAYNAKLARI-YÖNETİMİNE-GEÇİŞ-1024x682.jpg

57min0
Giriş Tarihsel süreç içerisinde üretim araçları ve üretimde kullanılan faktörlerin öncelikleri değişimler geçirmiştir. İnsanlığın toprağı işlemeye başladığı dönemden 18. yüzyılın sonlarında gerçekleşen Endüstri Devrimi’ne dek tarımsal üretim ile uğraşan insanlar, kurulan büyük fabrikalarda istihdam edilmeye başlanmıştır. Çok sayıda insanın çalıştığı bu fabrikalarda insanların kayıtlarını tutmak üzere kurulan personel daireleri giderek önem kazanmaya başlamıştır. 20. yüzyılın […]


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul