Kategori: EKONOMİ TEORİSİ

Avatar photoKonuk Yazar14 Aralık 2017
merkez-bankası-2-1024x576.jpg

31min0
PARA POLİTİKASI ARAÇLARI VE 2008 KRİZİ SONRASI TCMB UYGULAMALARI Abdullah Azzam ERYILMAZ* Özet Bu makalede, para politikasının tanımı yapılarak, merkez bankalarının para politikası uygulamaları ele alınmıştır. Ekonominin içinde bulunduğu duruma göre gevşek ya da sıkı para politikası uygulayan TCMB’nin yegâne amacı fiyat istikrarını sağlamaktır. Bu amaca ulaşmak için para politikası araçları olan; zorunlu karşılıklar, reeskont […]

Avatar photoKonuk Yazar20 Mayıs 2017
NOMİNAL-GSYİH-HEDEFLEMESİ-UYGULAMALARI-AVANTAJLARI-DEZAVANTAJLARI-1024x538.jpg

24min0
      ÖZET Özellikle 2008 küresel finansal krizden sonra Parasal Otoritelerin almış olduğu Enflasyon hedeflemesi kararları tartışılır olmuştur. Enflasyon hedeflemesi negatif arz şokları sebebiyle özellikle orta ölçekli ekonomiler için bir çözüm olmamıştır. Enflasyon hedeflemesi ve diğer hedeflemelere bir alternatif olarak Nominal GSYİH hedeflemesi iyi bit seçenektir. Bu çalışmada Nominal GSYİH hedeflemesinin uygulamaları, teorisi, avantajları, dezavantajları […]

Avatar photoOzan DİLEK10 Mart 2017
FERNAND-BRAUDEL’E-GÖRE-KAPİTALİZM-PİYASA-EKONOMİSİ-İLİŞKİSİ.png

5min0
Kapitalizm piyasa ekonomisinden negatif mi etkilemektedir? Kapitalizm, sınırsız sermaye birikimi arayışına dayanır mı? Sermaye birikiminin kaynağı nedir? Kapitalistlerin piyasa ekonomisine bakış açısı nasıldır? Liberalistlere göre Kapitalizm bir serbest piyasa sistemidir ve serbest piyasa iyi bir şeydir. Serbest piyasa rekabeti doğurur. Rekabet ortamı, ortaya çıkan hasılayı büyütür. Pastanın büyümesi gelecekte herkesin daha büyük dilim alması manasına […]

Avatar photoKonuk Yazar1 Ocak 2017
monetarism.jpg

50min1
PARASALCI BAKIŞ AÇISIYLA İSTİKRAR POLİTİKALARI Yağmur Dilan Kartal  Özet  Bu çalışmadaki esas amaç, Monetarist Ekol hakkında giriş mahiyetinde bilgi vermek, ekonominin hangi koşullar altında istikrarlı ya da istikrarsız olabileceğini, Monetarist iktisatçıların istikrarsızlığın sebeplerini hangi temellere dayandırdıklarını ve nasıl bir çözüm önerileri olduğunu açıklamaya çalışmaktır. Bu ana çerçeve dahilinde özellikle giriş kısmında tarihsel bir arka plan […]

Avatar photoİlim ve Medeniyet28 Aralık 2016
Sosyalizm-ve-Kapitalizm-Farkları-696x309.jpg

4min1
Siyasal ekonomi terimi siyasetin ekonomiden disiplin olarak ayırımının sürdürelemez olduğunu gösteriyor. Ekonomik sonuçları belirlemede siyasal faktörleri hayati bir önem taşıyor ve siyasal sonuçları belirlemede de ekonomik faktörler hayati bir önem taşıyor. Siyasal ekonomi kavram kendi alt dallarında çeşitli rekabetli gelenekleri içerir. Bunlardan en önemlileri şunlardır; -Devlet merkezli siyasal ekonomi -Klasik/Neo-klasik siyasal ekonomi -Marksist siyasal ekonomi […]

Avatar photoHayri SOYGÜZEL8 Aralık 2016
doviz-kurlari-nasil-yorumlaniyor.jpg

18min0
SABİT DÖVİZ KURU SİSTEMİNDEN, ESNEK DÖVİZ KURU SİSTEMİNE GEÇİŞ SÜRECİ Uluslararası ekonomik ilişkilerin artmasıyla birlikte dünya ekonomilerinde geçerli sabit döviz kuru sisteminden, esnek döviz kuru sistemine geçişler gerçekleşmiştir. Sabit kur sisteminde döviz kurlarının istikrarı merkez bankasının döviz piyasasına alıcı ve satıcı olarak müdahalesiyle sağlanır. Bunun için merkez bankasının elinde yeterli miktarda altın ve yabancı döviz […]

Avatar photoHayri SOYGÜZEL24 Kasım 2016
9.jpg

4min0
“TCMB’nin gecelik borçlanma ve borç verme faizleri arasındaki koridoru ifade eder. Gecelik borç verme faizi koridorun tavanını, borçlanma faizi ise tabanını oluşturur. Operasyonel yapı gereği gecelik para piyasası faizleri bu koridorun içinde belirlenir. Bankacılık sistemi borçlanma ihtiyacı içinde olduğunda ve para piyasası faizleri TCMB’nin borç verme faizi düzeyinde gerçekleştiğinde TCMB repo işlemi yaparak bankalara borç verebilir. Bankacılık sisteminin […]

Avatar photoHayri SOYGÜZEL10 Kasım 2016
eucb-1024x612.jpg

8min0
2008 Küresel Ekonomik Krizi’nden sonra merkez bankaları fiyat istikrarı hedeflerinin yanında finansal istikrarı da eklemişlerdir. Finansal istikrara önem verilmeye başlanmasının bir sonucu olarak, faiz koridoru popülaritesi artmış ve birçok merkez bankası tarafından aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde Avrupa Merkez Bankası, Japonya, İngiltere, Kanada, Avustralya, Endonezya, Türkiye, İsveç, İsviçre, Norveç, Polonya, Romanya, Yeni Zelanda, Macaristan, Sırbistan […]


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul