Kategori: ULUSLARARASI HUKUK

Avatar photoKonuk Yazar17 Ağustos 2020
5b17d7470490c90bb06fc895-1024x682.jpg

14min0
Su, ilk canlılardan günümüze yaşamın temeli ve insanlar için vazgeçilmez bir kaynaktır. Eski medeniyetler büyük su havzalarında kurulmuş, suyollarının kontrolü güç elde etmenin yegane yollarından ve göstergelerinden olmuştur. Suyun farklı topluluklar tarafından kullanımı ise süregelen bir sorun olmuş, sınıraşan sular devletler arası savaşlara olmasa da çeşitli derecelerde birçok anlaşmazlığa sebep olmuştur. Bu yazıda sınıraşan sular […]

Avatar photoAbdulkadir AKSÖZ6 Temmuz 2019
e.jpg

7min0
Tarih boyunca önemli tartışmalardan birisi, hiç şüphesiz, dinin siyasete tabi kılınması ile siyasetin dine tabi kılınması arasındaki amansız mücadelede kendisini göstermiştir. Devletin gücünün ve varlığının bir başka deyimle meşruiyetinin temeli ve esasının nasıl kabul ettirileceği üzerine uzun süre arayışlar olmuştur. Bu bağlamda, Ortaçağ krallıkları genel olarak meşruiyetlerini kilisenin otoritesinden bağımsız düşünememişler, kendi mutlakiyetçi sistemlerinin kabulünü […]

Avatar photoOktay KAYMAK7 Mart 2019
logo_title.png

63min1
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) nedir? İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyeleri kimlerdir, başkanı kim? İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısı nasıl düzenleniyor? İslam İşbirliği Teşkilatı yapısal organizasyonu nasıldır? İslam İşbirliği Teşkilatı ne zaman kuruldu, kuruluş amacı, hedefi, gerçekleştirmiş olduğu toplantı ve faaliyetler nelerdir? Bilmeniz gerekenler… “Tek kişilik bir hücredeyim şimdi, Nedenini mi soruyorsunuz bayım? Çünkü ben, Ruhunu […]

Avatar photoİlim ve Medeniyet3 Aralık 2018
united_nations_hd-wallpaper-186969-1024x683.jpg

2min0
Uyuşmazlıkların diplomatik yollar ile çözülmesi beş ayrı yöntemden  oluşur. Bunlar; görüşme, dostane girişim, arabuluculuk, uzlaştırma komisyonları ve  soruşturma komisyonlarıdır. Uyuşmazlıkların barışçı yollar ile çözülmesinde en önemli yer işgal eden yöntemin arabuluculuk olduğu söylenebilir.  Uygulamada çok sık rastlanan bu çözüm yönteminde, dostça girişime benzer şekilde, üçüncü bir kişi taraflar arasındaki uyuşmazlığı ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Dostane görüşmeler, bir devlet, bir uluslararası örgüt […]

Avatar photoAydın GÜVEN12 Ekim 2018
KÜRESEL-GÜVENLİKTEN-KÜRESEL-TAHAKKÜME-BM-Güvenlik-Sistemi-ve-İslam-Dünyası-Berdal-ARAL.jpg

26min0
Prof. Dr. Berdal Aral, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olduktan sonra (1985). “Turkey and International Society from a Critical Legal Perspective” (Eleştirel Hukuk Açısından Türkiye ve Uluslararası Toplum) baslıklı çalışmasıyla Glasgow Üniversitesi’nde doktorasını tamamladı (1994). Çalışmaları, özellikle uluslararası hukuk ve insan hakları alanında yoğunlaşan Aral’ın, Uluslararası Hukukta Meşru Müdafaa Hakkı (1999) […]

Avatar photoNasrettin GÜNEŞ20 Ocak 2018
DPohnmvX0AIDuLS.jpg

33min0
GİRİŞ İnsani Müdahale, Sovyetlerin dağılmasıyla karşımıza daha çok çıkan bir kavram olarak uluslararası ilişkilerde ve uluslararası hukukta önemli bir konudur. Birleşmiş Milletler Kurucu Anlaşmasında yer almayan ve Güvenlik Konseyi’nin inisiyatifine bırakılan insani müdahale ile herhangi bir devlette meydana gelen; ciddi boyutlardaki insan hakları ihlallerinin veya insani felaketlerin ortaya çıkması durumunda Güvenlik Konseyi çözüm sağlamak için […]

Avatar photoOktay KAYMAK11 Aralık 2017
cyberspace-1200x545_c-1024x465.png

36min1
GİRİŞ  21. yüzyılda, bilişim teknolojisindeki gelişmeler geleneksel savaş yöntemlerini değiştirmiştir. Bu teknolojik dönüşüm ile beraber devletlerin savunma ve saldırı amaçlı gösterdikleri refleksleri ve kullandıkları silahları da değiştirmiştir. Siber savaş ve saldırılar olarak tanımlanan bu yeni durum ağlar üzerinden bilgi edinme, saldırı, zarar verme, yok etme, kontrol etme gibi yöntemlerle hedeflerine odaklanmıştır. Teknolojinin yaygınlaşması, ucuz olması saldırıların […]

Avatar photoNasrettin GÜNEŞ9 Aralık 2017
İNSANİ-MÜDAHALE-VE-SOMALİ-ÖRNEĞİ.jpg

13min0
İnsani müdahale kavramı uluslararası hukukta genel olarak, “Bir veya birkaç devletin ya da bir uluslararası örgütün, bir başka devletin vatandaşlarını bu devlette yer alan yaygın insan hakları ihlallerine karşı korumak amacıyla kuvvet kullanma tehdidinde bulunması veya kuvvet kullanması” [1] anlamında kullanılmaktadır. İnsani Müdahale, Sovyetlerin dağılmasıyla karşımıza daha çok çıkan bir kavram olarak uluslararası ilişkilerde ve uluslararası […]

Avrupa-Birliği-european-union-1024x504.jpg

4min0
Avrupa Birliği sahip olduğu hukuk düzeni ile dünyada benzeri bulunmayan bir yapı oluşturmuştur. Sui generis bir hukuk sistemi olan AB hukuk sistemi üye devletlerin belirli alanlarda egemenlik yetkilerini kısmi olarak birliğe devretmeleri ile oluşmuştur. Bu bağlamda supranasyonel (ulus-üstü) bir niteliğe sahip olan bu hukuk sistemi uluslararası hukuk ve üye ülkelerin iç hukukları birbirleri ile ilişkili […]

Avatar photoİlim ve Medeniyet8 Mayıs 2017
hukuk-devleti-nedir.jpg

9min0
Uluslararası hukuk, uluslararası toplum üyeleri arasındaki ilişkileri düzenleyen ku­rallar bütünüdür. Uluslararası hukukun yaptırımı aynı zamanda uluslararası hukuku iç hukuktan ayıran önemli bir konudur. Önemli faktör iç hukukta bunu sağlayan bir yüce otoritenin olmasına karşılık uluslararası hu­kukta bir uluslararası otoritenin bulunmadı­ğından bunun Pacta Sund Servanda (Ahde Vefa) veya İyi Niyet gibi yollar­la sağlanmaya çalışılmasıdır. Yine aynı […]


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul