VATANSIZ KİŞİLERE TANINAN HAKLAR VE GÜVENCELER

0

Vatansız Kişi Kimlik Belgesinin kişilere sağladığı hak ve güvenceler Kanunun 51 inci maddesinde düzenlenmiştir.

Vatansız Kişi Kimlik Belgesine sahip kişiler:

  1. Kanunda yer alan ikamet izinlerinden birini almak üzere talepte bulunmak,
  2. Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturmadıkları sürece sınır dışı edilmemek,
  3. Yabancılarla ilgili işlemlerde aranan karşılıklılık şartından muaf tutulmak,
  4. Çalışma izniyle ilgili iş ve işlemlerde 4817 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmak,
  5. 5682 sayılı Pasaport Kanunun 18 inci maddesi hükümlerinden yararlanabilmek,

Kaynak: İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Leave A Reply