Kategori: İSLAM

Avatar photoOzan Dur17 Eylül 2023
Mehmet-akif-bey.jpg

7min0
Mehmet Akif Ersoy kendisi büyük bir İslam şairi, halkı irşat etmeye çalışmış bir fikir adamı, milli mücadeleye katılmış bir kahraman ve hakkında güzel olarak ne söylense az gelebilecek bir şahsiyettir. Uzun yıllardır hayatını okur ve kendisini anlamaya çalışırım. Bu sebepten onun hakkında birkaç yanlışı bugün düzeltmeye çalışacağım inş. Tarih ilminde şöyle birşey var. Bir olayın […]

Avatar photoOzan Dur9 Ağustos 2023
Kisisel-gelisim-1280x842.jpg

5min0
“Kendinizi geliştirmeye o kadar çok zaman harcayin ki, baskalarinin yaptıklarıyla ilgilenmeye ve onlari elestirmeye vaktiniz kalmasin” Yukarıdakine benzer bir sözün Japon atasözü olduğunu bir konuşmada dinledim. Söz kısa sürede muasır medeniyetler seviyesine çıkmış Japonlara ait. Onlardan da bu beklenirdi diye düşünmeden edemiyor insan. Bu kalkınmanın ve refahın beraberinde bazı toplumsal sorunlar olabilir ve olacaktır da. […]

Avatar photoKonuk Yazar7 Haziran 2023
Blue-Illustrative-Simple-8-March-International-Womens-Day-Instagram-Post-2-1280x808.jpg

98min0
İlahi dinlerde kadının değerine dair kapsamlı bir perspektif sunarak konuyu aydınlatıcı bir şekilde ele alan Sayın Doç. Dr. Musa Kaval hocamıza ve makalenin yayımlandığı Akademik Bakış Dergisi‘ne bu makaleyi bizimle ve siz okuyucularımızla paylaştığı için teşekkür ediyoruz. Kaynak: https://dergipark.org.tr/tr/pub/abuhsbd/issue/32960/366280 – https://www.akademikbakis.org/   Öz Geçen yüzyılda erkeklerin de özgül varlığını kabul edip kendilerine hak ettikleri değeri […]

Avatar photoOgün Elmas15 Mayıs 2023
-الفقه-الإسلامي-في-التراث-العثماني.jpg

35min0
Birinci Bölüm Hayatı Büyük dedeleri Ankara’dan Halep’e göçmüş ve babası burada doğmuştur. Akabinde babası da Ayntab’a göçmüştür ve Ebû Muhammed (Ebü’s-Senâ) Bedrüddîn Mahmûd b. Ahmed b. Mûsâ b. Ahmed el-Aynî’de 7 Ramazan 762 (21 Temmuz 1361) tarihinde burada doğmuştur. Ulema kökenli bir aileye mensup olan Aynî ilk tahsilini Ayntab kadısı olan babasından aldı. Babasından bir […]

Avatar photoOzan Dur5 Nisan 2023
2012AS_01.jpg

7min0
  İslam dünyası olarak zor zamanlardan geçiyoruz ve bu zor zamanların bir neticesi olarak bazı ülkeler sabrımızı sınayabiliyor. İsrail bu ülkelerden birisi ve Ramazanımızın buruk geçmesini sağlıyor. Buna karşılık ülkemizde özellikle sosyal medyada büyük bir Filistin kardeşliği görülüyor. Buna şükretmemek mümkün değil. Mazlum ve mağdur her coğrafya söz konusu olduğunda Müslüman ilk şoku atlattıktan sonra, […]

b16a43a96939e0269df80471ccff5eb4-1024x576-1.jpg

5min0
  İslam sanat anlayışı benzer din ve fikir akımlarıyla oluşum ve etki yönü itibariyle bir benzerlik göstermez. Özellikle karşılaştırmak gerekir ise büyük bir sosyal hayatı etkisi altında tutan Budizm ve bir devlet aristokrasisinin gölgelediği Hristiyanlık örnekleri üzerine düşünelim. Budizm ciddi anlamda sosyal hayatı etkisi içerisine almış bir orijin olarak argümanlarının bir sosyal hayat filtresi gibi […]

Avatar photoKonuk Yazar24 Aralık 2022
Babur-2.png

14min0
Arapçadan Çeviri 2 Vefatıyla Birlikte Hindistan’daki Sekiz Asırlık İslam Hakimiyetinin Sona Erdiği, Son Babür Hükümdarı Bahadır Şah… Bahadır Şah Zafer, Hindistan’ın son Babür hükümdarıdır. İktidar dönemi, Hindistan’a egemen konumdaki Doğu Hindistan şirketi ile aynı zamana rastlamaktadır. İngiltere,: Bahadır Şah’ı şirketin yaptığı zulme karşı çıkan devrimi onaylamasından dolayı azletti ve ailesinden bir çok kişiyi öldürüp, Myanmar’a sürgüne […]

Avatar photoDavut Ufuk Erdoğan2 Aralık 2022
The-Kaaba-1024x634.jpg

6min0
  Kâbe İslam sanat anlayışının ilk örneğidir. İbadet kavramının insan eli ile oluşturulmuş tek odak noktasıdır. Hz. İbrahim ve oğlu İsmail’in beraber inşa ettikleri, kimi kaynaklarda Hz. Âdem tarafından temelleri atıldığı aktarılan Kâbe; İbrahimî dinlerin sonuncusu ve “Dininizi tamama erdirdim.” (Maide,3) ayetiyle son hak peygamber Hz. Muhammed’in şeriatı İslam’ın odak noktası ve kıblesidir. Kâbe, ibadet […]

Avatar photoDavut Ufuk Erdoğan24 Kasım 2022
islam-sanati-2-scaled-1-1024x666.jpg

6min0
  İslam sanatında eşya ile mekân ilişkisi incelenecek olursa eşya mekâna saygılı, mekân eşyayı kapsayıcıdır. Bir üstünlük ve sınırlayıcılıktan uzak, daha ulvi olan uyum çerçevesinin gözetilmesiyle bir bakıma vahdeti vücut anlayışıyla birbirlerini tamamlarlar. Bu anlayış, mekânın eşya ile sınırlanmadığı daha geniş bir zemin hazırlayan hatta fonksiyonel ayrışmayı ortadan kaldıran mekânı kimlikten uzak bir köleleştirmeye götüren […]

Avatar photoOzan Dur20 Ekim 2022
Halid-bin-velid-1024x576.jpg

85min0
SEYFULLAH HALİD B. VELİD Hz. Halid’in gerçekleştirdiği fetihler sayesinde, miladi VII. yüzyılın başlarındaki iki büyük imparatorluktan birisi olan Sasaniler tarih sahnesinden silinmiş; Mecusiliğin ateşi ebediyen Söndürülmüş; diğeri Bizans ise, elini-ayağını Filistinden, Suriye’den, Güney Anadoludan, Mısır ve Kuzey Afrika’dan çekmeye mecbur bırakılmıştır. Halid b. Velid’in Ailesi Halid b. Velid’in hanımları ve çocukları hakkında çok az bilgi […]


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul