Kategori: İLİM

Avatar photoOzan Dur24 Ağustos 2023
Ilim-icin-onemli.jpg

4min0
İlim için değer Beşikten mezara kadar İlim talep ediniz buyuruldu. Ne kadar da doğru bir söz değil mi? İlim o kadar değerli ki Rabbimiz de bilenlerle bilmeyenlerin bir olmayacağını söylüyor. Bilmek, İlim, bilim ve bunlar için gösterilen mücadele çok değerli. İlim öğrenebilmek ve ders çalışabilmek için fedakarlıklar göstermeliyiz. Daha çok ve daha verimli nasıl çalışabilirim […]

Avatar photoOzan Dur19 Haziran 2023
Uni-okumak.jpg

12min0
Üniversite gençliğinizin en güzel ve bilinçli geçen yılları olacak inş. Bu yüzden bu yoldan geçmiş birisi olarak sizlere tavsiye mahiyetinde tecrübelerimi aktarmak istiyorum. İşte maddelerle dikkat etmeniz gerekenler 1 Gönül meselesi Gönül meseleleri yıpratıcı ve sizi dersten/okuldan soğutabilir. Son sınıfa gelmeden de bu işlere yanaşmamak en iyisi. Çünkü babanızın maddi durumu iyi değilse veya önemli […]

Avatar photoOzan Dur20 Mayıs 2020
5cdfd79e66a97cd736e2af28-1024x593.jpg

6min0
Neyi öğrenip, neyi öğrenmemeliyiz? İnsan, her şeyi öğrenmek zorunda mıdır? Her şeyi bilenler, her şeyi bilmek için iştiyak duyanlar ve bu halleriyle öğünenler, kendilerinden kaçıp âleme koşanlardır. Kendini bilmek için âlemle kendi benliklerinin temas noktalarına uzanan, bilgilerini burada toplayanlar ise gerçeği bilenlerdir. Bilgilerimizin Allah’tan eşya zerrelerine doğru derece derece basamaklanan hakikatler sahnesi olduğunu anlamayıp da […]

Avatar photoOzan Dur17 Mayıs 2020
5cdfd79e66a97cd736e2af28-1024x593.jpg

29min0
Beklenen Gençlik Gençlik, geleceğin tohumudur. Bu tohumun özüne bakarak yarınımızı keşfetmek müşkil olmayacaktır. Her devrin gençliği, kendi enerjisini harcayabildiği âlemde yaşıyor. Eski Mısır’ın gençliği tabiatla çetin mücadelenin sahnesinde, Sümer gençliği tapınakta, Yunan gençliği olimpiyatlarda, Roma gençliği ise forumda kendi sîmasiyle görülmektedir. İlk islâm dünyasının yaşattığı gençlik, insanlığa hayır ve hizmet yarışında iken; Cengin ve Moğol […]

ilimvemedeniyet31 Mart 2019
dunya-haritasi-min.jpg

152min3
Harita nedir? İlk dünya haritası kim tarafından ve ne zaman çizilmiştir? Günümüz dünya haritası ve ülkeler… TDK’ya göre harita, “Yeryüzünün ya da bir parçasının coğrafya, tarih, dil, nüfus, doğa vb. olgularının dağılımını, durumunu vb. göstermek üzere, belli bir orana, ölçeğe göre küçültülerek kuşbakışı görünüşüyle düzlem üzerine çizilmiş biçimi, bir tür plan.”dır Kartografya olarak bilinen haritacılık […]

yakin-ne-demektir-1024x768.jpg

4min0
Yakîn ne demektir? Kur’an-ı Kerîm’de zannın karşıtı olarak ifade edilen yakîn ne anlama gelmektedir? Yine Kur’an-ı Kerîm’de yakîn kavramı ile ilgili zikredilen ilme’l-yakîn, ayne’l yakîn ve hakka’l-yakîn hakkında kısaca bilgiler… Yakîn Bilgi, kesin bilgi demektir. Delil ve burhan ile elde edilen kesin bilgi anlamına gelmektedir. a- İlme’l-yakîn nedir? İlme’l-yakîn Hakkında Kısaca Bilgi Sâlim akıl ve […]

Avatar photoİlim ve Medeniyet12 Şubat 2019
ilim-medeniyet.jpg

6min0
Osmanlı Devleti her alanda olduğu gibi bilim ve teknoloji alanında da ilim dünyasına mühim katkılar sağlamıştır. İşte başta astronomi, tıp, matematik alanları olmak üzere birçok bilim dalında bilim alanında çalışmalar yapan ve eserler yazan 7 âlim… ALİ KUŞÇU Osmanlı tarihinde İstanbul’u önemli bir ilim ve kültür merkezi yapmaya çalışan Fatih Sultan Mehmed Han, dünyanın farklı […]

2249-2319-betende-maenner.jpg

27min0
İmamların şuanki görevleri, imamlık kavramının tarihsel boyutunu ve günümüzdeki konumunu, toplumsal durumunu incelemeye çalışacağız. Bu yazıda, geçmişten günümüze imamlık kurumunun kavramsal boyutu ele alınarak, günümüzdeki değişimlerini kavramak için üç hocayla yapılan mülakat sonucu ve çıkarımları üzerine durulacaktır. Sosyolojik olarak bir veri sunabilmesi dileğiyle. GÜNÜMÜZDE İMAMLARIN GÖREVLERİ: a) Camilerde vakit namazları ile cuma, bayram ve teravih namazlarını kıldırmak. […]

Avatar photoİlim ve Medeniyet14 Kasım 2018
derviş-hikmet-ilim-eğitim.jpg

9min2
Hikmet tasavvufta genellikle “ilâhî sırların ve gerçeklerin bilgisi, varlıkların var oluş amaçlarının kavranması, sebeplerle bunların sonuçları arasındaki ilişkilerde ilâhî iradenin rolünün keşfedilmesi” anlamında kullanılır. Nitekim ilk sûfîlerden Hakîm et-Tirmizî hikmeti “kalbin ilâhî sırlara vâkıf olması”, Ebû Osman el-Mağribî “hak olanı söylemek” şeklinde tarif etmişlerdir. Hakîm et-Tirmizî’ye göre “hikmet-i ulyâ” veya “hikmet-i hikmet” denilen hikmet türü […]

Avatar photoİlim ve Medeniyet6 Kasım 2018
slam-ve-İlim.jpg

4min0
Gerçek ilim ve tahsil, her şeyi Cenâb-ı Hakk’ın adıyla okuyabilmektir. “Yaratan Rabbinin ismiyle oku!” (el-Alak, 1) Zihnî melekeler ile kalbin ilâhî bir âhenk içinde bir bütünlük teşkil etmesi zarûrîdir. İlmin gayesi; «لِيَعْبُدُونِ» Allâh’a kul olmak. Hedef; «لِيَعْرِفُونِ» Cenâb-ı Hakk’ı kalpte tanıyabilmek ve böylece maiyyet / Allah ile beraberlik sırrından nasîb alabilmek. Bu gerçek ilmi tahsil […]


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul