ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE YUMUŞAK GÜÇ NEDİR?

0

Amerikan hükûmetlerinde etkin görevler almış olan ünlü siyaset bilimci Joseph Nye, “yumuşak güç” kavramını ilk kez 1980’lerin sonlarında kullanmıştır. Peki, yumuşak güç nedir?

Yumuşak güç cezbetme ve ikna etme kabiliyetine dayalıdır. Zorlama kabiliyeti olan sert güç bir ülkenin askerî ve iktisadî gücünden kaynaklanırken yumuşak güç ülkenin kültürünün, siyasî fikirlerinin ve politikalarının cezbediciliğinden kaynaklanır.

Yumuşak güç hangi politikalarla ortaya çıkarılır? Yumuşak güç araçları nelerdir? Sert güç ve yumuşak güç arasındaki fark nedir? Akıllı (Smart) güç nasıl açığa çıkar? Dünyadan örneklerle yumuşak güç uygulamaları nelerdir? gibi sorulara videomuzda cevap bulacaksınız.

About Author

Political Science Indian Subcontinent Studies [email protected]

Leave A Reply