Yazar: Mehmet Fatih ARGIN

cinin-iran-ikilemi-abdye-328_2-41-1024x576.jpg

41min0
Giriş İkinci dünya savaşının bitmesiyle başlayan Soğuk Savaş, ABD ve SSCB’nin liderlik ettiği iki blok arasında yaşanmıştır. İki süper güç ve oluşturdukları bloklar arasında yaşanan süreç daha çok ideolojik ve askeri temeller üzerinde seyretmiştir. Soğuk Savaşın sona ermesi ile bu dinamiklerde önemli değişiklikler yaşanmıştır. Soğuk Savaş sonrasında uluslararası ilişkilerde ekonomi, ticaret ve finans konuları öne […]

Avatar photoMehmet Fatih ARGIN18 Aralık 2019
islamofobi.jpg

28min0
GİRİŞ İslamofobi kavram olarak yeni üretilmiş olsa da tarihsel arka planda yapılan başka çalışmalar ve faaliyetler bu minvalde yapılan girişimlerin yeni olmadığını göstermektedir. 1600’lü yıllardan beri oryantalizm olarak tanımlanan faaliyetler bunların başında gelir. İslamofobi ise bu çerçevede günümüzde üretilen yeni bir kavramdır. Uzun zamandır gündemde olan İslamofobi yalnız Batıda üretilen ve tartışılan bir konu değildir. […]

Avatar photoMehmet Fatih ARGIN29 Kasım 2018
NETWORK-ağlar-dünya-uluslararası-ilişkiler.png

4min0
Öncelikle bir tanımlama yapmamız gerekirse Uluslararası İlişkiler, uluslararası sistem içerisinde aktörlerin, özellikle sistemin temel aktörü olarak kabul edilen devletlerin, diğer devletlerle, uluslararası/bölgesel örgütlerle, çok uluslu şirketlerle ve uluslararası toplumla olan ilişkilerini inceleyen disiplinlerarası bir disiplindir. Disiplinlerarası bir yapıya sahip olması uluslararası ilişkiler öğrencilerini ya da bu alanda çalışan araştırmacı, politikacı ve akademisyenleri siyaset bilimi, ekonomi, […]

Avatar photoMehmet Fatih ARGIN14 Şubat 2017
in-enerji-e1487032033657.jpg

9min0
Giriş Bir ülkenin herhangi bir konudaki dış politikasını ve stratejisini ele alırken, öncelikle o ülkenin dış politikasının ana hatlarını belirleyen dış politikanın genel özelliklerini ele almak, ikinci olarak bölgesel düzeyde politikasının genel özelliklerini bilmek ve son olarak da stratejisi ve politikası belirlenecek konuyu bölgesel düzeyde ele almak yerinde olacaktır. Bu yazı ile de Çin’in Orta […]

Avatar photoMehmet Fatih ARGIN2 Şubat 2017
YÖK-YÜKSEKÖĞRETİM-KURULU.jpg

3min0
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce kendilerinden dil yeteneği istenen öğrencilerin tercih edilen alan özelinde dil yeterlilik düzeyini belirlemeye yönelik yeni bir sınavdır. Sınava ilişkin ilk açıklama 26 Ocak 2017 tarihinde YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç tarafından yapıldı. Açıklamada YDS’nin yanısıra […]

cumhurbaşkanlığı.jpg

7min0
Başkanlık ve yeni anayasa çalışmalarının devam ettiği şu günlerde açıkça söylenmeyen ama yapılmak istenen, 94 yıl önce yeni devletin rejimine adını veren ve ilan edilen “Cumhuriyet’in” içini doldurmaktır. Evet bir rejim değişikliği yok, zaten buna gerek de yok. Çünkü var olan rejimin gerçekleşmesi, gereklerinin yapılması ve güçlendirilmesi yeterli olacaktır ideal bir devlet için. Bunu daha […]

OSMANLI-DİPLOMASİSİ.jpg

5min0
Osmanlı’dan günümüze dışişleri kurumsal bağlamda sırasıyla 1453 İstanbul’un fethi ile kurulan Reis-ül Küttablık, reform hareketleri ile 1821’de II. Mahmut döneminde kurulan Babıâli Tercüme Odası ve yine aynı dönemde 1836’da kurulan Hariciye Nezareti öne çıkmaktadır. Reis-ül Küttaplık müessesesi yazılı olarak ilk defa Fatih’in teşkilatlar ile ilgili kanunnamesinde yer almaktadır. O dönemde Nişancı’nın emrinde çalışmaktadır. Divan-ı Hümayun’da […]

Avatar photoMehmet Fatih ARGIN27 Aralık 2016
Fuat-Sezgin-1024x576.jpg

9min0
Fuat Sezgin’i anlatmak, yazmaya çalışacağım bu basit satırlar arasına sığmayacak kadar zor bir işdir. Neden mi? Çünkü muazzam derinliğe sahip bu fedakar insan  gerçekten gayesi için hislerini ve zevklerini feda edebilmiştir ve bu derece azimli şahsiyetleri anlatmaya çalışmakda zordur. Şu asırda insanı zevke, sefaya ve şöhrete çekecek okadar çok argüman varken bunlardan vazgeçebilmek gerçek bir […]

Avatar photoMehmet Fatih ARGIN20 Aralık 2016
Başbakalık-Osmanlı-Arşivi-Hazine-i-Evrak-Daimi-Sergisi-1024x683.jpg

6min0
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler son sınıf öğrencileri olarak değerli hocamız Yrd. Doç. Dr. Fatih Bayram nezaretinde Başbakalık Osmanlı Arşivi’ne eski adıyla Hazine-i Evrak Dairesi’ne bir ziyarette bulunduk. Arşiv 180 dönüm arazi üzerine kurulmuş 12 bina ve 109 depodan oluşmaktadır. En şaşırtıcı olanı ise toplam raf uzunluğunun 120 km den oluşmasıdır. Şahsım adına benim için […]

Avatar photoMehmet Fatih ARGIN13 Aralık 2016
HENRI-FAYOL-ve-YÖNETİM-ALANINDAKİ-ÇALIŞMASI.jpg

9min0
İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 21. Yy’da Yönetim Düşüncesi ve Henri Fayol panelinde Fayol’un yönetim alanında günümüzde de güncelliğini koruyan çalışmaları ve tecrübeleri ele alınacaktır. Medeniyet Üniversitemizin düzenleyeceği bu ufuk açıcı panele üniversitemizin değerli ve tecrübeli hocalarının yanı sıra İstanbul Üniversitesi’nden Aykut Berber, İstanbul Kültür Üniversitesi’nden Tamer Koçer ve A. Sera Özbaşar ve İstanbul Teknik […]


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul