PALEOGRAFYA OKUMALARI-23 | İlim ve Medeniyet

Yazılmış alnıŋa her neyse fiʿliŋ reddi nā-ḳābil
Hüner bu defter-i aʿmāl-i ʿömrü ḫoşça dürmekdir
Muṣaddaḳdır bu ʿilām tā ezelden mühr-i ḥikmetle
Cihāna gelmeden maḳṣad bu taṭbīḳātı görmekdir

 

Īmān insānı insān ėder

 

Ey dil bu yeter iki cihānda saŋa izʿān
Ḥaḳḳı bulamaz bāṭılı terk ėtmeyen insān

 

Bi’smi’llāhi-rraḥmani-rraḥīm

Göŋül ḥarāreti sönmez şarāb-ı kevserle
Ḥayātı gel içelim būseden ḳadeḥlerle

 

Ḥicaz tėmiryolu

 

Eylerse saŋa cevr ü cefā çerḫ mükerrer
Sen dāmen-i teslīme yapış olma mükedder
Takdīre ʿilāç eyleyemez olsa Felātūn
Elbette olur her ne ise emr muḳadder

 

Müstaḳīm ol ḥażret-i Allāh utandırmaz seni

 

Bir ḳar danesi olsam Mekkeye düşmek isterdim

 

Şerīʿat kim sarāy-ı kibriyādır
Ḥaḳīḳat mülkidir muḥkem binādır
Anıŋ ṭaşını kim oynatırsa
Yoluna başını ḳoymaḳ revādır

 

 

LATİN HARFLERİNE AKTARAN:

EROL TURUNÇ & MUSTAFA ÇAĞLAR

 

Geribildirim

Mail adresiniz gizli kalacaktır.


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul