PALEOGRAFYA OKUMALARI-28 | İlim ve Medeniyet

Ḳarġa ḳonsa gülistāna gülün ḳadrini ne bilir

Kendi ḳadrini bilmeyen elin ḳadrini ne bilir

 

Cigerim pāreledi ḫançer-i cevr ü sitemiŋ

Ṣabrımıŋ cāmesini ṭoġradı miḳrāṣ-ı ġamıŋ

 

Yapmasam der yapar kendi ḳuyusunu ḳazar insān

Ektiġını unutur çıḳana şaşar insān

Yaġmur diye yaḳarır çamuru sevmez insān

Tez olma teʾemmül ėt her ḥāle taḥammül ḳıl

Tedbīri bozar taḳdīr-i Allāha tevekkül ḳıl

 

Cihān efsanedir aldanma bāḳī

Ġam u şādı ḥayāl-ḫāba beŋzer

Yine mestāne gelüŋ ʿazm-i ḫārābat idelüm

Hiẕmet-i pīr-i muġān ile mübāhāt idelüm

 

Ḫum-ı meyden götüri ʿālemi seyrān idelüm

Ṭūr-ı ʿaşḳa çıḳalum yine münācāt idelüm

 

Bābına geldim amān yā Ḥażret-i Mollā-yı Rūm

Ḥażret-i Aḥmed Muḥammed ʿaşḳına eyle ḳabūl

Şīr-i Yezdānıyla Zehrā evlād-ı pāki şevḳıne

Bende ḳıl eyle teraḥḥum Rāʾifi ėtme melūl

 

Dil-i dildāre merbūṭ ol

Saŋa aks eyleye ḫāli

 

Kendisi muḥtāc-ı himmet bir gede

Nerede ḳaldı ġayrıya himmet ėde

 

Hüve’l-bāḳī

Āh āh ey çarḫ-ı ġadr Āyşe Ṣıddıḳanıŋ

Cism-i pākin ḫāk-i merge eylediŋ üftāde sen

 

 

LATİN HARFLERİNE AKTARAN:

EROL TURUNÇ & MUSTAFA ÇAĞLAR

Geribildirim

Mail adresiniz gizli kalacaktır.


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul