Yazar Osmanlıca

Osmanlıca

İletişim:
caglarmustafa58@gmail.com
erolturunc@gmail.com

KÜLTÜR VE SANAT
0
Köprülüden Mektūb

Köprülüden Mektūb Muharrir Beğ, Bundan altı buçuk ʿasır evvel, atalar yurdundan çıkdıkdan sonra çil yavruları gibi yabancı ufuklara dağılan .…

EDEBİYAT
0
Bosnalı S̱ābit Mesnevī Okumaları-3

Vezin: feʿilātün  feʿilātün  feʿūlün (fāʿilātün)             (faʿlün) 28 Ben ferāsetle dėmişdüm erki İkidür annesinüñ ḳarnından Ėtmedüm fehm [ü] ferāsetde…

1 2 3 7