PALEOGRAFYA OKUMALARI-30 | İlim ve Medeniyet

Gülistān-ı risāletde gül-i ḫandān Muḥammeddir

Muḥammed

O bostan-ı hidāyetde gül-i reyḥan Muḥammeddir

ʿĀşıḳlarıŋ işi olur āşikār

Kimde vardır maʿlūm olur müşg-bār

Arisṭo Eflātun vėrdiler ḳarār

Terk-i cāndır elde fermānıŋ senin

Geldi çün ol raḥmete’lil-ʿālemīn

Vardı nūr anda ḳarār ėtdi hemīn

ʿĀrif-i billāh olan bir ḥālete dil baġlamaz

İnḳılāb eyler zamān iḳbāl olur idbār olur

Sevelim sevilelim dünyā kimseye ḳalmaz

Buyurdu ḥażret-i sulṭān ʿabdu’l-ḳādir cili

Mürīdim ya muḥibbim düşse bir emr-i hevl-nāk

Ben anıŋ dest-gīr ü yāveriyim bilmesin bilsin

Meded resdir aŋa feyżim ki ṣıġmaz fehm ü idrake

Celāliyle ẓāhir olsa bu da geçer yā hū

Cemāliyle ʿayān olsa bu da geçer yā hū

Muvāfıḳdır yine elbet mizāca şīve-i ḥikmet

Ṭabībiŋ olsa da kiẕbi marīżiŋ ṣıḥḥatin söyler

Derd-i ḫumār neşe-i ṣabhā-yı cāh için

Asīb-i dehre ġam yeme innīz begüzerd

Taht-ı ḥimāye-i ḥażret-i mülūk-ānede

ʿOṡmānlı hilāl-i aḥmer cemʿiyyeti

Merkez-i ʿumūmisi

 

LATİN HARFLERİNE AKTARAN:

EROL TURUNÇ & MUSTAFA ÇAĞLAR

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.


Biz Kimiz?

ilimvemedeniyet.com, İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğrencileri tarafından kurulan bir cemiyettir.

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Toplum, Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul