Ḫulūṣī Efendi (Derunizade Mehmed Hulusi Efendi)

0

Ḫulūṣī Efendi

(Derūnī-zāde Meḥmed Ḫulūṣī Efendi)

Ṭarīḳat-i ḥalvetiyye meşāyiḫ kirāmı fużalāsından ve ṣāḥib (rūḥü’l-beyān) ( İsmāʿīl Ḥaḳḳı) ḥażretleriniŋ ḫulefāsından olup (Usturumca)’lıdır. İkmāl-i taḥṣīl ve sülūkdan ṣoŋra vaṭanında iftā ve irşād ile dem-güzār olaraḳ (1167) tārīḫinde irtiḥāl eyledi.

ʿAḳāʾidden meşhūr (ḳaṣīde-i āmāli) ile (ḳaṣīde-i neveniyye)’yi Türkçe mufaṣṣal bir ṣūretde şerḥ ėtmişdir ki āmāli şerḥiniŋ hatt-ı destiyla muḥarrir nüsḫası (ḫāliṣ efendi) kütüpḫānesinde mürettib dīvānçesiniŋ nüsḫası da Üsküdarda ḥażret-i hüdāyi-i dergāh-ı serīfi kütüpḫānesinde mevcūddur.

 

Bir ġazelinden:

Şehā ḫūn-rīd ġamzeŋ zaḫmını bīmār olandan ṣor

Perīşān ḫātırı dil-beste-i dildār olandan ṣor

 

Ne bilsin bāde-i gülleriniŋ fāmıŋ ḥürmetin zāhid

O bezmiŋ ẕevḳini pür maġabe pür maġabe yār olandan ṣor

 

Ne mümkün müddeʿīye keyfiyet ʿaşḳı beyān ėtmek

Anı sen ey göŋül manṣūr gibi ber-dār olandan ṣor

 

Bilir mi ceyb-i taḳvāda olanlar vüsʿat ʿaşḳı

Hevā-yı nefs elinden dāʾimā der-kār olandan ṣor

 

Ḫulūṣ-i remzī çoḳdur nüsḫa-i ʿaşḳıŋ ḥaḳīḳatde

O terkībiŋ beyānın vāḳıf-ı esrār olandan ṣor

Meḥmed Ṭāhir

 

PDF’si:

Ḫulūṣī Efendi

LATİN HARFLERİNE AKTARAN:

MUSTAFA ÇAĞLAR & EROL TURUNÇ

KAYNAKÇA:

(İSAM tarafından halka açılan “Osmanlıca Makaleler VT” den metnin PDF’si temin edilmiştir.)

Teracim: Hulusi Efendi / Mehmed Tahir.– İstanbul: Hasan Kazım, 13 Şubat 1329.

Ceride-i Sufiyye

cilt: III, sayı: 85, sayfa: 388

Leave A Reply