Ḫulūṣī Efendi (Derunizade Mehmed Hulusi Efendi) | İlim ve Medeniyet

Ḫulūṣī Efendi

(Derūnī-zāde Meḥmed Ḫulūṣī Efendi)

Ṭarīḳat-i ḥalvetiyye meşāyiḫ kirāmı fużalāsından ve ṣāḥib (rūḥü’l-beyān) ( İsmāʿīl Ḥaḳḳı) ḥażretleriniŋ ḫulefāsından olup (Usturumca)’lıdır. İkmāl-i taḥṣīl ve sülūkdan ṣoŋra vaṭanında iftā ve irşād ile dem-güzār olaraḳ (1167) tārīḫinde irtiḥāl eyledi.

ʿAḳāʾidden meşhūr (ḳaṣīde-i āmāli) ile (ḳaṣīde-i neveniyye)’yi Türkçe mufaṣṣal bir ṣūretde şerḥ ėtmişdir ki āmāli şerḥiniŋ hatt-ı destiyla muḥarrir nüsḫası (ḫāliṣ efendi) kütüpḫānesinde mürettib dīvānçesiniŋ nüsḫası da Üsküdarda ḥażret-i hüdāyi-i dergāh-ı serīfi kütüpḫānesinde mevcūddur.

 

Bir ġazelinden:

Şehā ḫūn-rīd ġamzeŋ zaḫmını bīmār olandan ṣor

Perīşān ḫātırı dil-beste-i dildār olandan ṣor

 

Ne bilsin bāde-i gülleriniŋ fāmıŋ ḥürmetin zāhid

O bezmiŋ ẕevḳini pür maġabe pür maġabe yār olandan ṣor

 

Ne mümkün müddeʿīye keyfiyet ʿaşḳı beyān ėtmek

Anı sen ey göŋül manṣūr gibi ber-dār olandan ṣor

 

Bilir mi ceyb-i taḳvāda olanlar vüsʿat ʿaşḳı

Hevā-yı nefs elinden dāʾimā der-kār olandan ṣor

 

Ḫulūṣ-i remzī çoḳdur nüsḫa-i ʿaşḳıŋ ḥaḳīḳatde

O terkībiŋ beyānın vāḳıf-ı esrār olandan ṣor

Meḥmed Ṭāhir

 

PDF’si:

Ḫulūṣī Efendi

LATİN HARFLERİNE AKTARAN:

MUSTAFA ÇAĞLAR & EROL TURUNÇ

KAYNAKÇA:

(İSAM tarafından halka açılan “Osmanlıca Makaleler VT” den metnin PDF’si temin edilmiştir.)

Teracim: Hulusi Efendi / Mehmed Tahir.– İstanbul: Hasan Kazım, 13 Şubat 1329.

Ceride-i Sufiyye

cilt: III, sayı: 85, sayfa: 388

Geribildirim

Mail adresiniz gizli kalacaktır.


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul