Etiket: AB

Rüstem Kamenov3 Ekim 2018
geopolitical_economics_2016-1024x683.jpg

12min0
Günümüzde her yerde karşımıza çıkan jeopolitik terimini ne yazık ki birçok kişi idrak edemeyip yanlış kullanmaktadır. Bu yazımızda jeopolitik nedir, nerelerde kullanılır ve ne işe yaramaktadır ve jeopolitiğin alt dalları olan jeostrateji, jeokültür, jeoekonomi gibi terimleri açık ve basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Jeopolitik kelimesinin henüz evrensel olarak kabul edilmiş tek bir tanımı yoktur. Ancak […]

Avatar photoFurkan EMİROĞLU23 Ocak 2018
ORYANTALİZM-NEDİR-KÖKENİ-VE-TARİHSEL-GELİŞİMİ.jpg

11min1
Tarih içerisinde birçok anlamlara sahiplik etmiş olsalar da, Doğu’yu araştıran kişiler için ”Oryantalist’’ ve bu araştırmaları kapsayan disiplinin bütünü için ”Oryantalizm’’ terimi kullanılırdı. Bu araştırmalara ve araştırma kürsülerine Doğulu araştırmacıların dahiliyetiyle Oryantalizm terimi, tartışılır duruma gelmiş ve kapsamı açısından artık yeterli durumda olmamıştır. Oryantalist sözcüğü, ilk zamanlarda, o alanda uzmanlaşmış kişiler için kullanıldığında, kendisine atfedilen kişiyi […]

Avatar photoKonuk Yazar7 Kasım 2017
EUROPEAN-CENTRAL-BANK-1024x538.png

27min0
Abbreviations European Central Bank ( ECB ) European Economic Community ( EEC ) European Monetary System (EMS) European Union (EU) Economic and Monetary Union (EMU) European Central Bank System (ESCB) European Monetary Instıtute (EMI)   Abstract With the passage of the European Money Union in the third stage, the central banks of the member countries […]

Avrupa-Birliği-european-union-1024x504.jpg

4min0
Avrupa Birliği sahip olduğu hukuk düzeni ile dünyada benzeri bulunmayan bir yapı oluşturmuştur. Sui generis bir hukuk sistemi olan AB hukuk sistemi üye devletlerin belirli alanlarda egemenlik yetkilerini kısmi olarak birliğe devretmeleri ile oluşmuştur. Bu bağlamda supranasyonel (ulus-üstü) bir niteliğe sahip olan bu hukuk sistemi uluslararası hukuk ve üye ülkelerin iç hukukları birbirleri ile ilişkili […]

Avatar photoNasrettin GÜNEŞ11 Nisan 2017
Türkiye-Avrupa-Birliği-Batı-İlişkileri-Turkey-European-Union-Relations-1024x819.jpg

5min0
Türkiye ilk defa 1959 yılında üyelik başvurusu yaptığı Avrupa Birliği ile ilişkileri ve Avrupa Birliği’ne üye olma süreci iyi-kötü günümüze kadar devam etmektedir. Bu süreç içerisinde inişli-çıkışlı yaklaşık 60 yıldır Türkiye Avrupa Birliği’ne girmek istemekte, Avrupa Birliği ise Türkiye’yi içerisine almakta bazen iyimser gözükse de bu bir türlü mümkün olmamıştır. Türkiye’nin 60 yıldır, AB konusundaki […]

AVRUPA-BİRLİĞİ.jpg

4min0
Türkiye , AB’yi kurulduğu günden bugüne yakından takip etmiş ve bu entegrasyonun içerisinde olmak istemiştir. Gerek Batı Bloğu içinde olmak gerek modernleşmek gerekse de ekonomik gelişim için AB şart olmasa da lazım olarak görülmüştür. Türkiye ise bölgede önemli bir aktör olması, siyasi ve ekonomik açıdan gösterdiği potansiyeli nedeniyle AB için iyi bir ortak olmuştur. Türkiye’nin […]

Avatar photoKonuk Yazar20 Şubat 2017
1016418099.jpg

35min0
IMF İSTİKRAR POLİTİKALARI UYGULAMALARI: YUNANİSTAN ÖRNEĞİ Abdullah Azzam ERYILMAZ* ÖZET ABD’de emlak balonunun patlamasıyla ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alarak küresel bir finans krizine dönüşmüştür. Yaşanan ekonomik buhranın, Yunanistan  üzerinde ciddi etkileri olmuştur. Ülkede zaten süregelen ekonomik sorunlar, yaşanan kriz ile beraber daha da artarak, kamu borç ve cari açık krizine […]

Avatar photoNasrettin GÜNEŞ13 Şubat 2017
Türkiye-Avrupa-Birliği-Batı-İlişkileri-Turkey-European-Union-Relations-1024x819.jpg

10min1
Türkiye, yarım asırdan fazla bir süredir Avrupa Birliği (AB)’ne girmek için çaba sarf etmektedir. Türkiye’nin Avrupa Birliği ile olan ilişkileri 1958 yılında Roma Antlaşması ile yürürlüğe giren Avrupa Ekonomi Topluluğu(AET)’na dayanmaktadır. 1952 yılında, Türkiye artan Sovyet tehdidine karşı kendisini Batı Bloğunun oluşturduğu güvenlik çemberine almak için Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO)’ne dâhil olmuştur. Türkiye’nin NATO’ya […]

Türkiye-Avrupa-Birliği-Batı-İlişkileri-Turkey-European-Union-Relations-1024x819.jpg

6min0
Son dönemlerde gündemimizi sıkça meşgul eden Türkiye’nin AB’ye üyelik süreci Türkiye’nin 1958 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu’na başvurması ile başlamış ve günümüze kadar bazı adımlar atılarak gelmiştir. 1958 yılında bu entegrasyona dahil olma isteği ile başlayan üyelik süreci günümüze dek gelmiş ve henüz tamamlanmamıştır. Bu uzun adaylık ve müzakere süreci ile Türkiye, Avrupa Birliği aday ülkeleri […]

Avatar photoMehmet Fatih ARGIN1 Kasım 2016
avrupa-birliği-nedir-1024x642.jpg

9min1
Giriş Her şeyden önce şunu belirtmek gerekiyor; Avrupa Birliği’ni oluşturan devletler de tıpkı uluslararası sistemin diğer aktörleri gibi kendi çıkarlarını gözeten, gücünü maksimum dereceye çıkarmak isteyen ve bulunduğu bölgede, işbirliğinde baskın olmaya çalışan aktörlerdir. Yine bu bağlamda uluslararası ilişkilerde realizmin argümanları çerçevesinde kurulan örgütler, yapılan işbirlikleri ve entegrasyon süreçleri sistemde çıkarlarını gözeten devletlerin amaçlarına ulaşmaları […]


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul