Yazar: Furkan EMİROĞLU

Avatar photoFurkan EMİROĞLU27 Haziran 2023
Screen-Shot-2023-06-27-at-14.25.55.png

6min0
Her tecrübe şahsidir. Ancak belli tehditler, zorluklar karşısında birbirimize hatırlatma yapmanın, güncel sorunlar ve meseleler karşısında müşterek düşünce pratiği gerçekleştirmenin faydalı olduğu aşikardır. Bu yazı, yazan kişinin tecrübelerini ve tespitlerini tebcil etme niyetinde olmayıp, belli imkânlar, sorunlar, fırsatlar ve tehditler karşısında ortak düşünmeye davet etme niyetindedir. Gündelik hayatımızda birçok sosyal uyaranın etkisiyle karşı karşıyayız. Hayatın […]

Avatar photoFurkan EMİROĞLU27 Mayıs 2023
10059679-08e2-473b-88d8-e410a151c9dc-1020x612-1.webp

17min0
Islamic Thinking in Modern Times: Rasim Özdenören[1] The Platform, 2023.   Life of Rasim Özdenören Özdenören was born in Kahramanmaraş in 1940. After completing his primary and secondary education in Maraş, Malatya and Tunceli, he graduated from the Faculty of Law and Journalism at Istanbul University. There is no doubt that Özdenören’s experience in education, […]

Avatar photoFurkan EMİROĞLU7 Nisan 2023
rasim-ozdenoren-aa-1883076-e1679504176561.jpg

2min0
Türkiye’de uzun yıllar Müslümanca düşünüş üzerine özgün teklifler sunan yazar, eserlerinde ekseriyetle demokrasi, küreselleşme, yeni dünya düzeni, modernizm, liberalizm, kapitalizm, insan hakları ve laiklik kavramları üzerine incelemelerde bulunmaktadır. Yazar, ele aldığı bu kavramlar karşısında okuyucunun nasıl bir entelektüel ve ahlaki duruş sergilemesi gerektiği üzerine düşünmeye sevk etmektedir. Bu kaygılarla hazırlanmış olan “Yeni Dünya Düzeninin Sefaleti” […]

Avatar photoFurkan EMİROĞLU4 Nisan 2023
teblig_cagrisi2_1200x628.png

3min0
  İstanbul Bilgi Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü Gençlik Araştırmaları Konferansı Radikalleşme kavramına günümüzde çoğunlukla güvenlikçi bir perspektif ile yaklaşılmaktadır. Chantal Mouffe, Ernesto Laclau ve onları takip eden düşünürlerin savunduğu radikal demokrasi fikrinin, ana akım siyasi oluşumlar karşısında alternatif bir siyaset üretebilme imkanlarının incelenmesi elzem görülmektedir. Çeşitli talepleri bir araya getiren radikal demokrasinin, otoriterleşme eğilimi gösteren […]

Avatar photoFurkan EMİROĞLU21 Mart 2023
rasim-ozdenoren-aa-1883076-e1679504176561.jpg

1min0
Türk ve İslam düşüncesine büyük katkılar sunmuş, Müslümanca düşünme üzerine uzun yıllar çeşitli mecralar kanalıyla fikir üretmiş olan Müslüman Türk düşünür Rasim Özdenören düşünce yapısı açısından incelenmeye değerdir. Bir vefa gereği ve fikriyatı üzerine düşünme gayretiyle oluşturduğumuz bu metinde kendisinin hayatına, çağdaş dönemde İslam dünyası dahilinde Müslümanca düşünebilmenin imkanlarına, kavramlar üzerindeki anlam karmaşasının nasıl giderilebileceğine, […]

Avatar photoFurkan EMİROĞLU15 Ekim 2022
2022-2023-donemi-ilem-acilis-konferansi-slider-poster.jpg

6min0
2022 İlmi Etüdler Derneği Açılış Konferansı, “Bir Sosyal Adalet Arayışı Olarak Kurtuluş Teolojisi” başlığıyla İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi olan Dr. Süleyman Güder tarafından gerçekleştirilmiştir. Adalet, toplumsal ilişkiler, toplumsal adalet, sürdürülebilirlik, ahlakilik kavramları konferansın anahtar kelimeleri olmuştur. Süleyman Güder, konuşmalarına tüm dinlerin tutarlı bir adalet tasavvuruna ihtiyacı olduğunu, […]

Dergi-Gunleri.jpg

4min0
13. Uluslararası Dergi Günleri Dünya Dergiler Birliğince bu yıl Mevlana İdris Zengin anısına gerçekleştirilen “13. Uluslararası Dergi Günleri”, edebiyatseverlerle buluştu. Merhum Asım Gültekin tarafından 2010 yılında başlatılan, 2019’a kadar Türdeb, sonrasında Dergibir tarafından düzenlenen Uluslararası Dergi Fuarı, 13. kez okuyucular ve tüm dergi severlerle Sirkeci Garı’nda buluştu. Yakın zamanda Hakk’ın rahmetine kavuşan, çocuk edebiyatına ve […]

Avatar photoFurkan EMİROĞLU19 Mayıs 2022
IlemblogTemel-Dinamikleri-Yeniden-Ele-Almak_V3-768x768-1-e1652934243922.jpeg

1min0
İslam Siyaset Düşüncesi Projesi ikinci aşama çalışmalarının ilki 29 Mart 2022 tarihinde “İslam Düşüncesinde Siyaset-İktisat İlişkisi” konferansı ile başlamıştır. İLEM bünyesinde gerçekleşen, 2016 yılında araştırma ve kolektif çalışmalarına başlayan İslam Siyaset Düşüncesi Projesi’nde, 2022 yılından itibaren Ömer Türker’in de destekleriyle yeni sorgulamalara girişilmiştir. İslam Siyaset Düşüncesi alanında bu zamana kadar yapılmış çalışmalardan, odaklanılan temalardan farklı […]

Avatar photoFurkan EMİROĞLU5 Aralık 2021
Screen-Shot-2021-12-04-at-22.29.01-1024x654.png

2min0
Günümüzde sosyal medya, hayatımızın vazgeçilmezlerinden birisi haline gelmiştir. Tarih boyunca mevcut olan, gün geçtikçe şekil değiştiren, zihinlerimizde ve eylemlerimizde daha belirleyici/etkileyici konum elde eden sosyal medya, siyasi ve sosyal alanlarda algılarımızı ve tercihlerimizi de etkilemektedir. Dünya ile daha fazla entegre olmamıza yardımcı olan bu araçlar, dünyanın bir ucunda gerçekleşen siyasi ve sosyal gelişmelerden haberdar olmamızı […]

Avatar photoFurkan EMİROĞLU22 Eylül 2021
1567781-1556995814-970981-1-e1632284191497.jpg

1min0
In European countries and their neighbors, nationalism with far-right tendencies is becoming more obscure. Europe at the Crossroads: Confronting Populist, Nationalist, and Global Challenges, edited by Pieter Bevelander and Ruth Wodak, includes investigations of populism, nationalism, and migration. Drawing upon the findings of the symposium, “Contesting the Populist Challenge: Beyond ‘Orbanism’ and ‘Trumpism,’” Europe at […]


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul