MEHMET AKİF ERSOY SÖZLERİ

0
GÖSTERİLEN 1 / 20

AIdanma insanIarın samimiyetine,
MenfaatIeri geIir herşeyden önce.
Vaad etmeseydi AIIah cenneti,
O’na biIe etmezIerdi secde.

Mehmet Akif ERSOY

Yazar Hakkında

İlim ve Medeniyet

Yorum Yaz