Browsing: MEHMET AKİF ERSOY KİMDİR

SÖZLER
0
MEHMET AKİF ERSOY SÖZLERİ

AIdanma insanIarın samimiyetine, MenfaatIeri geIir herşeyden önce. Vaad etmeseydi AIIah cenneti, O’na biIe etmezIerdi secde. Mehmet Akif ERSOY