RUSÇA EN TEMEL 100 KELİME | İlim ve Medeniyet

Bu yazımızla sizlerle Rusça en temel 100 kelimeyi paylaşmak istiyoruz. Burada en temel bilinmesi gereken Rusça kelimeler var. Bunları öğrendikten sonra temel çok güzel bir şekilde atılmış olacaktır. Bu kelimeleri bir cümle içerisinde öğrenip, defterinize o şekilde kaydederseniz çok güzel olur. Umarım bu yazımız sizlere faydalı olur.

Rusça En Temel 100 Kelime

 

Rusça Türkçe İngilizce
И Ve And
В İçinde, -e doğru İn, toward
Не Hayır, değil Not
Он O He
На Üzerinde On
Я Ben I
Что Ne?, What?, That
Тот Şu, o That
Быть Olmak To be
С İle, -den, -dan With, from
А İken While
Весь Bütün, hepsi All
Это Bu This
Как Gibi, Nasıl? Like, How?
Она O She
По Yüzeyinde, boyunca On the surface of, along
Но Ama But
Они Onlar They
К -e doğru Toward
У Yakınında Near
Ты Sen You
Из -den, -dan From
Мы Biz We
За Arkasında Behind
Вы Siz You
Так Bu yüzden, So, This way
Же Ama, o zaman But, then
От -dan, -den From, away
Сказат Söylemek, demek To say
Этот Bu This
Который Hangi, Which, that
Мочь -ebilmek, yapabilmek Can, able
Человек İnsan Human
О Hakkında About
Один Bir, yalnız One, alone
Еще Ayrıca Also
Бы -ecekti Would
Такой Bu tür, bu çeşit This type
Толко Sadece Only
Себя Kendim Myself, -self
Свой Kendisi His own, her own
Какой Ne tür, ne çeşit? Which type
Когда Ne zaman? When?
Уже Artık Already
Для İçin For
Вот İşte Here, here it is
Кто Kim? Who?
Да Evet, ama Yes, but
Говорить Konuşmak To talk
Год Yıl Year
Знать Bilmek To know
Мой Benim My
До -e kadar, Until, to
Или Ya da Or
Если Eğer If
Время Zaman Time
Рука El, kol Hand, arm
Нет Hayır, yok No
Самый En The Most
Ни Ne o ne de bu Neither this nor that
Стать Olmak To become
Большой Büyük Big
Даже Bile Even
Другой Farklı, başkası Different, another
Наш Bizim Our
Ну Lütfen Please, well
Под Altında Under
Где Nerede Where
Дело Olay, iş Case, business
Есть Var olmak, yemek To be, exist, to eat
Сам Kendim By myself
Раз Defa, kere, -den beri Try, time, Since
Чтобы -mek,-mak amacıyla İn order to
Два İki Two
Там Orada There
Чем Ne? Daha What? More
Глаз Göz Eye
Жизинь Life Hayat
Первый Birinci First
День Gün Day
Тут Burada Here
Ничто Hiçbir şey Nothing
Потом Sonra, o zaman Afterwards, then
Очен Çok Very
Хотеть İstemek To want
Ли -ip –meyeceği Whether
При Bağlı olmak, önünde Attach to something, İn front of
Голова Kafa, baş Head
Надо Zorunda olmak Have to
Без Without Dışında
Видеть Görmek To see
Идти Gitmek To go
Теперь Şuan Now
Тоже De, ilave olarak As well
Стоять Ayakta durmak Stand
Друг Arkadaş Friend
Дом Ev House
Сейчас Şuan, şimdi Now
Можно -e bilmek, belki Can, maybe

Hazırlayan: Ozan Dur

Yararlanılan kaynak:

https://www.youtube.com/watch?v=G4ttgbMz-MY

Pdf şeklinde indirmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın…

Rusça İlk 100 Kelime

Avatar photo

Ozan Dur

İstanbul 29 MÜ'den mezun Filistin ve İran Araştırmaları- yazar [email protected] Poliglot (7), dillere dair


Geribildirim

Mail adresiniz gizli kalacaktır.


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul