Avatar photoOzan Dur19 Mart 20221min00

Ben Gurion

DAVID BEN GURION ON THE BALCONY OF THE NEGEV COLLEGE LIBRARY OVERLOOKING THE WILDERNESS OF ZIN ON HIS 82ND BIRTHDAY AT SDEH BOKER. øàù äîîùìä ìùòáø åùø äáéèçåï äøàùåï ùì îãéðú éùøàì ãåã áï âåøéåï, ðùòï òì îò÷ä îøôñú ðåó äöåôä òì ðçì öéï, ìéã ùãä áå÷ø.

Avatar photo

Ozan Dur

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tarih-YL / Filistin Çalışmaları [email protected] Polyglot, Dillere dair.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


Biz Kimiz?

ilimvemedeniyet.com, İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğrencileri tarafından kurulan bir cemiyettir.

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Toplum, Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul