Browsing: LİBERALİZM

TEMEL KAVRAMLAR
0
LİBERALİZM NEDİR?

Liberalizm, bireyin özgürlüğünü, özerkliğini, temel haklarını garanti altına almayı amaçlayan ve bu nedenle siyasal iktidarın sınırlandırılması üzerinde duran bir düşünce…

1 2