TETİK TEMİZLİĞİ | İlim ve Medeniyet

Tetikte olmak ifadesi bizlere her an karşı taraftan gelebilecek bir saldırıya hazır olma durumunu ifade eder. Bir nevi bilinçli kalmaktır tetikte olmak. Dikkatli davranarak yaşamak. Kime karşı? Karşı olduğumuz kişilere karşı. Karşılaşmaktan hoşnut olmadıklarımıza karşı. Karşı ifadesini fazlaca kullandım. Çünkü karşı olmadan yaşamın bir şey ifade etmediğinin bilincindeyim. Eğer biz bir yaşam tarzı veyahut dünya görüşü sahibiysek ve bunu alelade bir şekilde değil de bilinçli bir şekilde yapıyorsak bu durum birilerini karşımıza almamız anlamına gelir. Ve biz birilerini karşımıza alacak cüreti gösterebilmişsek o zaman sahip olduğumuz ahlaka sadakatimizi takdim etmişiz demektir.

Tetikte olan tatilde değildir. Atıl kalmamıştır. Ve hiçbir zaman bilincinden tatile çıkmayacaktır. Sadakati ahlakını yüceltmiş ve ahlakı sadakatini yüceltmiştir. Ahlaki değerler konusunda insan teki eğer ki sadakatiyle davranmıyorsa bu onun daha ilk başta ahlaksız olduğunu gösterir. Yani sadakatten yoksun bir sözde ahlak, ahlaksızlığın ta kendisidir. Ahlak titizliği ifade edişiyle bilinçle yani tetikte kalmakla bağını kurar.

Hadisi şerifte Resulullah buyurur ki; Temizlik imandandır. Titizlenmek ifadesi de dilimizde bir iş hakkında dikkatli, özenli davranmak anlamına gelir. Bizim açımızdan ahlaki anlamda titizlenmek, asli görevimizdir. Ahlakımız ve dinimiz arasında müthiş bir irtibat vardır çünkü. Bir başka hadisi şerifte Peygamberimiz; iman bakımından müminlerin en mükemmeli, ahlâkça en güzel olanlar ve ailesine en güzel davrananlardır buyurmuştur. Bu iki hadisi şerifi beraberce ele aldığımızda bizim öncelikli görevlerimizden birinin  ahlakımızda titizlenmek olduğunu idrak ederiz. Ahlaki olarak sağlam bir zemine oturmamız ancak ahlakımız adına, yani kendimiz adına dertlenmek ve bu hususta titizlenmeye gayret göstermektir. Tetikte olmak ve titizlenmek. Aslında pekte farkında olmasak da aynı kapıya çıkar bu iki söz. Ve hizmetlerini aynı yönde gerçekleştirirler. Diri bir bilinci ayakta tutabilmek adına ilk olarak titizlik gerekir. Daha sonra yapılan temizliğin ardından sahici bir şekilde tetikte kalmak şartı vardır.

Müminler adına kıyamet günü terazilerinde güzel ahlaktan daha ağır gelecek bir şey olmayacak. Dünya hayatında geçerli olan sadece güzel ahlak değil ancak. Kötü ahlak da kendine müşteri buluyor. Güzel ahlakın varlığı dünyada çirkin ahlakla beraber ilerliyor. Bu ilerleyiş güzel ahlakın çirkin ahlaka karşı sürekli zinde ve tetikte olmasını ifade eder. Çünkü kötü ahlak tabiatı gereği hiçbir zaman pasif bir ahvalde olamaz. Aktif bir seyir izler. Ve bu kötü ahlakın sahibi sözde kötü niyetli olmasa bile yine de ahlaki duruşunun ona sağladığı pozisyondan kaynaklı zararlı bir konumda olur güzel ahlak sahipleri için. Bu noktada temizlenmiş ve tetikte kalarak yoluna devam eden güzel ahlak sahibi kötü ahlak sahibinin karşısındadır. Ona karşı sürekli tetikte olmak şartıyla hayatına devam eder.

Şuan Müslümanların karşılarına almaları gereken kötü ahlak sahipleri, işlerini ve düzenlerini nasıl devam ettiriyor? Güzel ahlak sahibi Müslümanları eriterek. Saliklerini yoldan çıkararak bir nevi. Kuşatma altındaki Müslümana hatırlatılması gereken ilk şey tetik parmağıdır. Ve abdestli gezmek kötü ahlak sahiplerine karşı bir duruşun önceliğidir. Geçmişte biz sinirlendiğimiz birine cünüp dermişiz. Bu bizim abdestli olmayı önemsediğimizden ileri geliyordu. İçinde bulunduğumuz ahlaki pozisyondan dolayı abdestsizlik bizim için ahlaksızlıktı. Abdestli bulunmak bir Müslümanı kuşatmayı yarması bakımından, kötü ahlaklılardan gelecek saldırıya karşı tetikte tutacaktır. Titizlenmemiz gereken ahlakımız için zemin hazırlayacaktır. Ancak bu meseleyi idrak edebilmek için cünüp olmayı ahlaksızlık, abdestli gezmeyi güzel ahlak sayarak başlamalıyız işe.

Hüseyin Nuri ŞİŞMAN


Geribildirim

Mail adresiniz gizli kalacaktır.


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul