Etiket: İslam Şükrüoğlu

Avatar photoKonuk Yazar1 Temmuz 2024
Bogazici-1280x1280.jpg

11min0
Abdülhak Şinasi’nin Boğaziçi Yalıları İsimli Eseri Abdülhak Şinasi Hisar, Boğaziçi Yalıları, İstanbul: Varlık Yayınları,1954. Abdülhak Şinasi bu muazzam eserinde İstanbul’un güzelliklerinden ve tarihi eserlerinden bahsetmiştir. Şimdi kısaca eserin özetinden bahsetmek istiyorum. Bin bir güzellik barındıran Boğaziçi Yallıları İstanbul’a farklı bir güzellik katıyor. Bu kitap Boğaziçi’nin bin bir çeşit güzelliklerini, tarihi eserlerini, ananelerini ve yalılar da […]

Avatar photoKonuk Yazar26 Haziran 2024
dunya-nimettt.jpg

57min0
“İki ciltlik Dünya Nimeti (Markens Grode) 1984’de çıkdı. Dünya nimeti ıssız toprakları canlandırmak için insanın gücünün verdiği imtihanları ve tabiat kuvvetlerinden bahseden bu kitap katı ve boş topraklara düşen alın terlerinin önce kıt kanat sonra da giderek cömert hasadını ve bu başarıdaki büyük hazzı dile getiriyor. Bu kitapta Hamsun yirminci yüzyıl insanının destanını anlatmış, ve […]

Avatar photoKonuk Yazar24 Haziran 2024
Azerbaycan-1280x718.jpg

15min0
AZERBAYCAN ŞEHİR ALFABESİ İlk defa bu tarz alfabeye dair bir yazı yazdım ve yazarken büyük zevk aldım. Çok basit gözükse de yazarken çok fazla düşündürdü beni. Kelimeleri seçerken karasız kalıyordum ama öğrenmiş oldum. İnşallah beğenirsiniz. Doğup büyüdüğüm ve Büyük edip Mirza Alekber Sabir’in ifadesiyle Azerbaycan Alfabesini oluşturdum. Bazı harfler boş kaldı çünkü o harfle başlayan […]

Avatar photoKonuk Yazar20 Şubat 2024
Iran-sinemasi.jpg

46min0
İran Sinema Tarihi Giriş İran sinema tarihi hiç şüphesizdir ki kendine has özellikleriyle başlangıçtan bu yana fark oluşturabilmiştir. Her ne kadar Batı’nın tetiklemesiyle bir sinema oluşsa da, gerek İran ortamı, gerek İran toplumunun bilinci, gerekse siyasi şartlar sinemayı şekillendirmiştir. Bu şekillenme İran’a farklı ama kendine has özellikleri olan bir sinema ortaya çıkarmıştır. Bu makale de […]

Avatar photoKonuk Yazar26 Ağustos 2023
Minyatur-4.png

27min0
ÖZET Bütün devletlerin kendine özgü uyguladığı resmi törenler vardır ki bu törenler o devletin geçmişten getirdiği ve kendisine has özel uygulamalardır. Günümüze kadar Türk devletleri de bu çerçevede özellikle devlete ve devletlerarası ilişkilerin törensel boyutlarına dair birtakım törenler geliştirmiştir. Bu Türk devletlerinden biri de Osmanlı İmparatorluğudur. Osmanlı İmparatorluğu devletin o günkü gücüyle orantılı bir takım […]

Avatar photoKonuk Yazar18 Ağustos 2023
Kosedag-savasi.jpg

24min0
KÖSEDAĞ SAVAŞI Özet Çalışmada Anadolu Selçuklularının Moğollar karşısında ağır yenilgiye uğradıkları ve kaderlerini belli eden Kösedağ savaşı ve ilk olarak Anadolu Selçuklu Devletinin Savaştan önceki durumu, savaş süreci ve sonrası hakkında bilgi verilecektir.  Çalışma özet, giriş ve ana konumuz olan Kösedağ Savaşı başlıkları altında olacaktır. Çalışmada ana kaynak olarak Prof. Dr. Osman Turan’ın çalışmaları ve […]

Avatar photoKonuk Yazar7 Ağustos 2023
Bolsevik-devrimi.jpg

3min0
Bolşevik Devrimi Kaynak kitaplar: Edward Hallett Carr –Bolşevik devrimi 1917-1923 : Sovyet Rusya tarihi.(orijinal adı: The Bolshevik revolution 1917-1923) Uygur Kocabaşoğlu, Metin Berge –Bolşevik ihtilali ve Osmanlılar : Ankara : Kebikeç Yayınları, 1994 Bolşevik Partisi tarihi : Sovyetler Birliği Komünist Partisi (Bolşevikler) tarihi : Ankara : Bilim ve Sosyalizm Yayınları Salahaddin Nevzad Pınar – Bolşeviklik […]

Avatar photoKonuk Yazar16 Ekim 2022
Kabusname.jpg

27min0
KABUSNAME ÖZET Kabusname, Keykavus bin İskenderi M. 1082 yılında oğlu Gilan Şah için yazdığı nasihatname (bazı kaynaklarda siyasetname olarak geçer) türünde Farsça yazılmış bir kitaptır. 44 bölümden oluşan kitap hayatın her alanın da kulanılabilecek yararlı ve gerekli bilgiler veriyor. Kitapta verilen bilgilerin bir kısmı satranç oynamak, latife yapmak, yıkanmak, av avlamak, top oynamak, cariye ve […]

Avatar photoKonuk Yazar9 Ekim 2022
Nevruz-1.jpg

35min0
ÖZET   Hazırladığım makalede insanlık tarihi kadar çok eski olan ve Türk soylarının kadim bayramlarından biri sayılan Nevruz Bayramını anlatmaya çalışacağım. Bu konuyu seçme amacım kendi ülkemde (Azerbaycan) büyük coşkuyla kutlananNevruzu metin haline getirmek ve nasıl kutlanıldığını anlatmaktır.Kutlamaların içinde bizzat bulunduğum için kendi gözlemlerimi’ de kataraktan konuyu ele aldım. Bu konuda çok fazla kaynak bulunmaktadır. […]

Avatar photoKonuk Yazar5 Ekim 2022
Niyazi-Hoca.jpg

14min0
Niyazi Berkes’in 1973 yılında kaleme almış olduğu Türkiye’de Çağdaşlaşma eseri Türkiye’nin modernleşme sürecini ele alan eserler arasında en önemlilerinden biridir. Eserin genel konusu XIII. yüzyılın başlarından Cumhuriyetin kuruluşuna kadar geçen zaman dilimi içerisinde gerçekleşen değişimlerin kronolojik anlatılmasından ibarettir. Bu eser sadece yukarıda geçen zaman dilimi içerisindeki hadiselerin kroniksel anlatımı olarak anlaşılmamalıdır. Kitaba yakından bakacak olursak […]


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul