Etiket: İŞGAL

img_0072.jpg

16min0
                  Konstantin Kavafis’in bir şiirinde geçen “Barbarları beklerken” imgesi bugünün Avrupa merkez devletlerinin haleti ruhiyesini gerçekçi bir biçimde adeta resmediyor. Kavafis’in şiirindeki metaforik ifadeye göre; Kaf dağında bir ülkede hayat durma noktasına gelmiş, parlemento çalışmalarını durdurmuş. İnsanlar şehrin girişinde toplanmış. Hatta imparator bile tacını takmış devlet erkanıyla beklemeye başlamışlar. Halk panik ve korku içindeymiş. Bu […]

Avatar photoOSMANLICA18 Mart 2017
trablus-1024x680.jpg

7min0
Trablus hıttasının gitmesi değildir Trablusun işgâl ėdildiği tekzîb olunuyor, lâkin sahîh bile olsa [ki ihtimâlâtda dâhildir]Trablus şehrinin işgâli, hiçbir vakit Trablus hıttasının elimizden çıkdığına delâlet ėdemez. İtalyanın birkaç cesâmetinde bulunan ve birkaç yüz bin fedâkâr muhârebe mâlik olan ʿOsmânlı Afrikası, ekser-i aksâmında cesîm kıtaʿât-ı ʿaskeriyyenin seyr ü seyâhetine müsâʿid değildir. Gurban dağlarıyla sâhil arasındaki beş […]

Avatar photoOSMANLICA3 Mart 2017
SEBILURRESAD-CILT-VI-SAYI-129__67518455_0.jpg

11min0
Kardeşim Eşref Edip …! Büyük Millet Meclisine ittihâf ettiğiniz, ((Tanzimatçılık bu memleket için mahz-ı felâket olmuştur)) serlevhalı makalenizi kemâl-i dikkat ve ihtirâmla okudum… Hüsn-i niyetten asla şüphe câiz olmayan bir Müslüman mütefekkiri olduğunuza kanaatimi peşin olarak arz eyledikten sonra ‘ayn-ı mütekâbil kanaati isteyerek makalenize dâirmütâla’atımı bir vech ati serd ederim: Kanaatimce hakiki Tanzimatçılar asla dinsiz […]


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul