ELMALILI HAMDİ YAZIR KİMDİR? | İlim ve Medeniyet

Meşhur alim 1878 yılında Antalya’nın Elmalı ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Elmalı ilçesinde tamamlayan Muhammed Hamdi Yazır, hafızlığını da bu süreçte tamamladı. 1895 yılına gelindiğinde dayısı Mustafa Bey ile İstanbul’a gelerek Küçük Ayasofya medresesine yerleşti. Beyazıt Camii’nde  Mahmut Hamdi Efendi’den icazet aldı. Dedeleri Mehmet, Bekir, Hasan ve Bedrettin Efendiler gibi ilmiye geleneğini devam ettiren Muhammed Hamdi Yazır ,1904 yılında girdiği rüus imtihanını kazandı ve Mekteb-i Nüvvab’ı birincilikle bitirdi.

1908 yılında İkinci Meşruitiyet’in ilanından sonra ilk meclise Antalya mebusu olarak giren Hamdi Yazır, sonraları Şeyhülislamlık Mektubî Kalemi’nde görev aldı. Bu yıllarda çeşitli medreselerde fıkıh, usul-i fıkıh, vakıf hukuku ve mantık gibi dersler okuttu.

1918 yılına gelindiğinde şeyhülislamlık içinde kurulmuş olan Daru’l-hikmeti’l-İslamiyye âzâlığına, daha sonra da bu kurumun başkanlığına atandı. Bu dönemde Damat Ferit Paşa hükümetinde Evkaf Nazırlığı görevinde bulunan Muhammed Hamdi Yazır’a, İkinci Derece Osmanlı Nişanı ile taltif edildi. 1919 yılında Ayan Heyeti üyeliğine atanan Hamdi Yazır, ilmî birikimi sayesinde Süleymaniye Medresesi müderrisliğine getirilmiştir.

Milli mücadele dönemlerinde İstanbul’da görevde bulunduğu için Ankara’da yaklaşık kırk gün tutuklu kaldı. Mahkeme tarafından suçsuz olduğu kanıtlanan alim İstanbul’a döndü.

1926 yılında Muhammed Hamdi Yazır, Büyük Millet Meclisi kararıyla Türkçe bir tefsir yazılması için Diyanet İşleri Başkanlığınca görevlendirildi. Hak Dini Kur’an Dili adlı dokuz ciltlik bu eser 1938 yılında tamamlandı.

1942 Mayısı’nda Erenköy’de vefat eden Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Sahrayıcedid Mezarlığı’na defnedilmiştir.

Meşhur alimin öne çıkan bazı eserleri ise şu şekildedir:

  • İrşâdü’l-ahlâf fî Ahkâmi’l-evkāf
  • Hak Dini Kur’an Dili
  • Hz. Muhammed’in Dini İslâm
  • Metâlib ve Mezâhib
  • İstintâcî ve İstikrâî Mantık

 

Geribildirim

Mail adresiniz gizli kalacaktır.


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul