ZOR ŞARTLAR GÜÇLÜ İNSANLAR YETİŞTİRİR | İlim ve Medeniyet

“Zor zamanlar güçlü insanlar yetiştirir. Güçlü insanlar iyi zamanlar getirir. İyi zamanlar zayıf insanlar oluşturur. Zayıf insanlar zor zamanlar getirir.”

G. Michael Hopf

Zor şartlarda yetişen insanlar gerçekten bir başka oluyor. Buna en azından dedelerimiz üzerinden bakabiliriz. Hayat tecrübeleri çoktur. Ellerinden birçok iş gelir. Eski toprak ona bir şey olmaz denilir. Bu insanlar zor şartlarda yetişmişlerdir. Kıymet bilirler ve kolay şartlara kolay kolay adapte olmayabilirler. Bu insanların güzel günleri getirdiği söylenir. Döngü devam eder ve zorluk kolaylığa kolaylıkta zorluğa gebe olabilir. Bu durumda böyle bir döngü olabileceğini düşünebilir. Efendimiz (sav) ise bir Hadis-i Şerif’inde “Zorluğun arkasından kolaylık vardır” buyurmuşlardır. Bu da bu söze yakınlık barındırmaktadır ama tam anlamıyla Hadis ile arasında bağlantı kuramayız.

Zor şartlarda insanların birçok şey başardığını biliyoruz. Onlar dünyayı güzel hale getirdiler. İslami hareketlerde de bu böyle oldu ve başka alanlarda da. Mesela Türkiye’de de zorluk gören Müslümanlar şimdi rahat bir dönem yaşıyorlar. Rahatlık beraberinde vurdumduymazlığı getirse de. Zamanında Müslümanlara alan açılsın, önleri açılsın diye uğraştılar ve büyük bir mücadele ortaya koydular. Ezanlar bile yasaklanmışken “artık ezan okunmayan köy bile kalmadı neredeyse” Bu durum rahat ve rehavet ortamını doğurdu. Bu ortamda işler sanıldığından da zor bence.

Hayatta insanın geliş amacını bulması çok önemli. İnsan istemese de o yola yönlendiriliyor. İster tutku, ister örnek alınma olsun. Tutkularımız ve isteklerimizin de bir sahibi var. Helal daireden dünyaya insan geliş amacını anlar ve ona muvafık çalışırsa kederden de emin olur inş. Bu yolda ilerlerken karşısına zorluklar çıkacaktır. Burada sınırlarını bilmesi çok önemli. Yani neler yapabilirim ve nelere heyecan duyuyorum kısmı çok önemli. Her zaman pürüz çıkma ihtimali olabilir hayatta ve alternatifler üzerinde de çalışmak gerekir.

İnsanı zinde tutan şey amacıdır. Mesela rızk, aile, kariyer ve adına ne dersek diyelim, insanı zinde tutarlar. Burada karşılaşılan ve olan zorluklar kişiye yetenek kazandırır, zorluklarla baş edebilme yeteneği. Mesela kuşları düşünelim. Atmaca korkusu bir kuşu geliştirir ve dayanıklı hale getirir. Atalarımızda mesela Gaza anlayışı vardı. Kafirlerle mücadele eden Osmanlı kısa sürede büyük zaferler elde etmiş ve cihan imparatorluğu kurmuştu. Mücadele ve zorluklar insanı büyük yapar. Osmanlı’da da birçok badire ve olaylar oldu. Devlet dağılma tehlikesi geçirdi ve yeniden toparlanıp, uzun yıllar hüküm sürdü. Bu tarz krizler hep var olagelmiştir. Zorluklarında arkasından mutlaka kolaylık gelmiştir. O yüzden zor şartlara illa olumsuz gözlerle bakmamak, onların da nice güzelliklere gebe olacağını bilmek lazımdır. Milletin genel manada yaşadığı zorlukların ardından da istikrar ve uzun yıllar güven beraberinde gelmiştir.

Burada önemli olan Akif’in de dediği gibi “Ati’yi (geleceği) karanlık görüp azmi elden bırakmak, alçak bir ölüm varsa budur ancak” dediği gibi ne olursa olsun, kişi tek başına da kalsa Hak dava ölmemiş demektir. Dava sakatlanmaz ve ölmez. İnsanlar bu uğurda ölebilir vesayre. Ümmet ve Türkiye davası da hiçbir şekilde ölmez ve ölemez. Ne olursa olsun, bütün dünya Müslümanların üzerine gelse, kültürel, ekonomik olarak çökertmeye de çalışsa, ancak ve ancak Allah’ın istediğinin olacağını bilmeliyiz ve ona inanmalıyız. “Sabredenleri müjdele” diyen bir Rabbimiz var. Ekonomik olarak zor zamanlardan geçiyoruz ama bir dolar bir milyar Tl de olsa insan umudunu kaybetmemeli. Geleceğe umutla bakmalıdır. Rızkın sahibinin Allah olduğuna inanan bir Müslüman bu konuda endişeye düşmeyecektir. Allah ekmediğimiz yerden bile bizi rızıklandırabilir ve buna Kâdir’dir. Doktorlar nice hastalardan umutlarını kesmişlerdir de Allah o hastaları iyileştirmiş ve uzun ömürler vermiştir. Nice de sağlıklılar vardır ki belki Allah’ın takdiri… Dolayısıyla Allah’ın rahmetinden ümidi ancak kâfirler keser. Her zaman umut var ve her şerait altında umut vardır. Rabbimiz elbette günleri döndürecek ve bizleri sevindirecektir inşaAllah u Teala. Zulmedilen Hz. Yusuf Mısır’a Sultan oldu. Hor görülen nicelerini Allah taltif eyledi. Bugün zor durumda olan İslam ülkelerinden herhangi biri, yarın güzel bir geleceğe sahip olabilir ila ahir…


Ozan Dur

Not: İçimden geçenlerin kısa bir özeti

Avatar photo

Ozan Dur

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tarih-YL / Filistin Çalışmaları [email protected] Polyglot, Dillere dair.


Geribildirim

Mail adresiniz gizli kalacaktır.


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul