TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI İLİŞKİLERCİ OLABİLMEK | İlim ve Medeniyet

Öncelikle bir tanımlama yapmamız gerekirse Uluslararası İlişkiler, uluslararası sistem içerisinde aktörlerin, özellikle sistemin temel aktörü olarak kabul edilen devletlerin, diğer devletlerle, uluslararası/bölgesel örgütlerle, çok uluslu şirketlerle ve uluslararası toplumla olan ilişkilerini inceleyen disiplinlerarası bir disiplindir.

Disiplinlerarası bir yapıya sahip olması uluslararası ilişkiler öğrencilerini ya da bu alanda çalışan araştırmacı, politikacı ve akademisyenleri siyaset bilimi, ekonomi, tarih, hukuk, felsefe, sosyoloji, psikoloji, coğrafya gibi farklı alanlardan faydalanmaya zorlamaktadır. Bu bağlamda bakıldığında uluslararası ilişkilerin çalışma alanı oldukça geniştir. Özellikle günümüzde küreselleşmenin hız kazanmasıyla devletler, şirketler ve uluslararası/bölgesel örgütler uluslararası sistemi ekonomik ve finansal değişimleriyle, mevcut politik yapısıyla bilen ve analiz edebilen elemanlara ihtiyaç duymaya başlamışlardır.

Bu perspektiften bölgesel bir güç olan ve küresel bir güç olma yolunda ciddi adımlar atan Türkiye ise bu alanda halen daha ciddi eksiklere sahiptir. Öncelikle Türkiye’de uluslararası ilişkiler bölümünü tercih eden öğrencilerin en büyük eksiğine baktığımızda en başta dil konusunda yetersizlik ve bölüm konusunda bilinçsizlik gelmektedir. Genelde bölüme ya yanlış tercihten dolayı ya da yeterince bilgi sahibi olunmadan gelinmiştir.

Peki bir uluslararası ilişkiler öğrencisi bölüme başlarken ne yapmalıdır? Lisans eğitimini bitirene kadar hangi aşamaları tamamlamış olmalıdır? Öncelikle bu alana başlayan biri kesinlikle en azından alanı ile ilgili yazılan İngilizce dergi ve makaleleri okuyup anlayacak kadar İngilizce bilgisine sahip olmalıdır. İkinci olarak ise çok disiplinli bir alanda çalışacak olmanın bir gerekliliği olarak geniş çapta okumalar yapmalıdır. Üçüncü sınıfa başlarken uluslararası ilişkilerin bir gerekliliği olarak yoğunlaşmak için bir alan belirlemelidir. Türkiye’deki uluslararası ilişkiler alanının en zayıf olduğu noktalardan biri de uluslararası sistem içerisinde belirli alanlara odaklanmış uzman eksiği.

Daha somut olarak ifade etmek gerekirse Türkiye şartlarında bir uluslararası ilişkiler mezunu, akademisyen olmak tercihinde yoksa tek yapması gereken öncelikle iyi bir KPSS puanı almak ve dil yeterliliğini belgelemektir. KPSS ‘de ise birçok puan türü hesaplanmaktadır. Uluslararası ilişkiler mezunlarını ilgilendiren KPSS P21, P36 VE P108’dir. Bu puan türleri içerisinde yine İngilizce yüksek yüzdelik dilime sahiptir. Bu puan türleri ile başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanlığı, AB Bakanlığı, Başbakanlık ve TİKA gibi kurumlara başvuruda bulunulabilir.

Mehmet Fatih ARGIN
23 Eylül 2016

Avatar photo

Mehmet Fatih ARGIN

Turkish National Police Academy Institute of Security Sciences-PhD [email protected]


Geribildirim

Mail adresiniz gizli kalacaktır.


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul