TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ VE GZFT ANALİZİ | İlim ve Medeniyet

ÖNSÖZ

Günümüzde bilgiye olan ihtiyacın artmasından dolayı birçok kütüphane inşa edilmekte veya mevcut binalarda birtakım değişiklikler yapılarak kütüphane olarak hizmete sunulmaktadır. Her iki şekilde de hizmete sunulan bu kütüphanelerin genel itibariyle ortak bir amacı vardır ve bu amaç doğrultusunda çalışırlar. Gerek devlet kurumları gerek özel kurumlar, kullanıcıların rahat edebilmesi ve bilgiye olabilecek en hızlı şekilde ulaşabilmelerini sağlamak için binalarını bu çerçevede inşa eder veya düzenlemeye çalışırlar. Her ne kadar bu düşüncelerle kütüphaneler inşa edilse de maalesef her zaman istenilen sonuçlara ulaşılmıyor. Bunun temel sebebi bu alanda yeteri kadar tecrübe ve birikime sahip olmayan çalışanlardır. Kütüphane inşaatından kütüphane uygulamalarına kadar her adım önceki çalışmalardan elde edilen birikimle atılmalıdır. Ancak bu şekilde iyi kütüphanelere sahip olabiliriz. Bunun içinde ülkemizde ortak bir kütüphane dili olmalı, tecrübe ve birikimler paylaşılmalıdır.

KAYNAKÇA

Altıkulaç, T. (2020, Mayıs 22). İslâm Araştırmaları Merkezi. TDV İslâm Ansiklopedisi: https://cdn.islamansiklopedisi.org.tr/dosya/23/C23007531.pdf adresinden alındı

Arslan, H. (2018). İslam Araştırmaları Merkezi (İsam) 2017 Yaz Araştırma Destek Programı (YADEP) Değerlendirmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi İlahiyat Araştırmaları Dergisi, II(1), 171-177.

Aydın, M. A. (2007). Üsküdar’da Bir Kültür Adası: İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM). IV. Üsküdar Sempozyumu Bildirileri. II, s. 57-70. İstanbul: Üsküdar Belediyesi.

Boynukalın, M. (2009). TDV İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) ve İslamî Elyazmaları. Dr. Nevzat Kaya Onuruna I. Ulusal İslam Elyazmaları Sempozyumu Bildirileri (s. 78-93). İstanbul: Türbeler-Çeşmeler Taşınır ve Taşınmaz Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği (TÜRÇEK).

Çoban, B., & Karakaya, Y. E. (2010). Geleceği Planlamada Stratejik Yönetim ve Swot Analizi: Kavramsal Yaklaşımlar. e-Journal of New World Sciences Academy, V(4), 343-352.

Erünsal, İ. E., & Ülker, M. B. (2010?). TDV İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) ve Kütüphanesi. Asım: Fikir, Kültür, Sanat Dergisi(2), 31-34.

Keskin, İ., Furat, M. F., & Kaygısız, E. (2014). Bilgi Kurumlarında Kurumsal İtibar: İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) Kütüphanesi Örneği. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, IX(2), 101-120.

TDV İslâm Ansiklopedisi. (2020, Mayıs 31). TDV İslâm Ansiklopedisi Hakkında. TDV İslâm Ansiklopedisi: https://www.islamansiklopedisi.org.tr/ adresinden alındı

TDV İslâm Araştırmaları Merkezi. (2020, Mayıs 30). İSAM Sempozyumları. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi: http://www.isam.org.tr/ adresinden alındı

19TDV İslâm Araştırmaları Merkezi. (2020, Haziran 20). Yayınlar. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi: http://www.isam.org.tr/ adresinden alındı

Ülker, M. B. (2010). Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi İSAM. Ayraç: Aylık Kitap Tahlili ve Eleştiri Dergisi, 15-17.

Ülker, M. B. (2010). Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi ve Kütüphanesi. M. B. Ülker içinde, Yavuz Argıt Armağanı (s. 286-315). İstanbul: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları.

Ülker, M. B. (2011?). TDV İSAM Kütüphanesi İlâhiyat Makaleler Veri Tabanı Projesi. M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 311-316.

Ülker, M. B. (2013). İslâm Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi Arşiv-Dokümantasyon Koleksiyonu ve Veri Tabanları. N. Oğuz, & İ. Keskin içinde, Arşiv Emektarlarına Armağan (s. 429-438). İstanbul: Şenyıldız Matbaası.

Ülker, M. B. (2016). İSAM Kütüphanesi. 1453 İstanbul Kültür ve Sanat Dergisi(24), 105-111.

Yıldız, K., & Ülker, M. B. (2015). Özel Arşivlerin Kütüphane Koleksiyonlarındaki Yeri ve Hizmete Sunulması: İSAM Kütüphanesi Örneği. İ. Keskin, Ş. N. Somer, & N. Oğuz içinde, İsmet Binark Armağanı (s. 423-430). İstanbul: Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları.

Yurdagür, M. (2015). Muhammed B. Tavit Et-Tanci’nin İslam Araştırmaları Merkezi’ne (İSAM) İntikal Eden Metrukesi. Uluslararası Prof. Muhammed Tavit Et-Tanci Sempozyumu (s. 155-162). Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.

Makalenin tamamını aşağıdaki bağlantıdan edinebilirsiniz.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ VE GZFT ANALİZİ

Remzi KAYA

Geribildirim

Mail adresiniz gizli kalacaktır.


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul