TEK REİSLİK CUMHURİYET: HATAY DEVLETİ

0

Hatay Devleti’nin kuruluşu 02 Eylül 1938’de, Hatay Millet Meclisi’nin kararıyla ilan edilmiştir.

Hatay Devleti, İskenderun Sancağı’nın 7 Eylül 1938’de bağımsızlığını ilan etmesi ile kurulmuş olan Türk devletidir. 29 Haziran 1939 günü devletin yasama organı olan 22 üyesi Türk olan 40 üyeli Hatay Devleti Millet Meclisi’nin aldığı karar gereği Türkiye’ye katılmış ve Hatay ili olmuştur.

HATAY DEVLETİ İCRA HEYETİ

Temsil heyeti: soldan sağa Cemil Yurtman (Adliye), Cemal Baki (Maliye), Abdurrahman Melek (Başbakan), Kemal Alpar (Nafia, Ziraat), Faik Türkmen (Maarif, Sıhhat, Kültür)

1937’de Milletler Cemiyeti kararıyla Hatay sorununun çözümü için kurulmuştur. Devletin kuruluşu Hatay Millet Meclisi’nin 2 Eylül 1938 tarihli kararıyla ilan edilmiştir. Devlet başkanlığına Tayfur Sökmen, meclis başkanlığına Abdülgani Türkmen, başbakanlığa ise Abdurrahman Melek seçilmiştir. Devletin resmî dili Türkçe, ikinci dili ise Fransızca olmuştu ancak Arapça eğitim veren okullar Arapça eğitime devam etmişlerdir. Kuruluş taslağında iç işlerinde bağımsız olarak düşünülmüş; dış ilişkiler, mali ilişkiler, gümrüklerin ve toprak bütünlüğünün Fransa ve Türkiye tarafından denetim ve güvence altına alınmasına karar verilmişti.

HATAY HARİTASI

Hatay Haritası

Bütün karar ve yürütme organları Türk nüfusunun yönetiminde olan devletin statü gereği Fransız Suriye mandasına olan bağımlılığı sorun olmuştur. Bu nedenle, aşama aşama gerçekleştirilen değişikliklerle Türkiye’ye bağlanmaya doğru giden Hatay, II. Dünya Savaşı’nın yaklaşması nedeniyle Fransa’nın da ısrarcı olamamasından ve Fransa’nın Türkiye ile savaşmayı göze alamamasından yararlanarak 29 Haziran 1939’da meclisinin aldığı karar doğrultusunda Türkiye’ye katılmıştır.


Hatay bugün, Türkiye’nin 31 plaka kodlu vilayeti durumundadır.

HATAY DEVLETİ MİLLET MECLİSİ

Hatay Devleti Millet Meclisi

HATAY DEVLETİ PULU

Bir Hatay Devleti pulu

Hatay Devleti Bayrağı

Hatay Devleti Bayrağı

Leave A Reply