Etiket: TÜRKİYENİN GÜVENLİK SORUNU

1475279518.jpg

7min0
Türkiye’de geleneksel güvenlik politikası kırk yılı aşkın bir süredir PKK ve Kürt sorunu üzerinden biçimlendirilmektedir. Resmi devlet söylemi özellikle PKK terörünü iç ve dış kaynaklı olarak ifade etmektedir. Kürt meselesinin uluslararası bir sorun haline gelmesi yeni olmamakla beraber sınırları hareketlendiren Iraklı Kürtlerin bağımsızlık referandumu, hassas dengeleri sarsmaya yetmiştir. Bu bağlamda güvenlikçi yaklaşımın dış politikaya egemen […]

Avatar photoAbdulkadir AKSÖZ25 Eylül 2017
CuuGnxpWYAAEIDM-1024x538.jpg

7min0
Güvenlik sorunsalı bir devletin en temel açmazlarından biri olarak kabul edilir. Devlet aygıtının sağlıklı bir şekilde fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için her zaman güvenli bir ortama ihtiyaç vardır. Türkiye’nin içerisinde yer aldığı coğrafya ise, tarih boyunca güvensizlik merkezi olarak kavramsallaştırabileceğimiz çok karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu coğrafyada uygulanmak istenen her politik tercih, etnik, dini, mezhepsel ve […]


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul