Etiket: TANZİMAT FERMANI

M. Fatih ÖzmenM. Fatih ÖZMEN18 Ağustos 2021
Uc-Tarz-i-Siyaset-Kitap-Incelemesi.jpg

14min0
Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Türkiye’nin yakın dönem düşünce hayatında iz bırakan isimlerinden biri Yusuf Akçura’dır. Türkçülük düşüncesinin önemli fikir adamlarından biri olan Akçura 1876 yılında Kazan’da doğmuş, daha sonra ailesi ile birlikte İstanbul’a göç ederek 1935 yılında yaşamını burada sonlandırmıştır. Sürgün ve mücadelelerle geçen ömrü boyunca Türkçülük düşüncesine, gerek siyasi alanda vazgeçmediği davasıyla, gerekse de yazınsal alanda […]

M. Fatih ÖzmenM. Fatih ÖZMEN21 Haziran 2021
Osmanlicilik-1024x655.jpeg

14min2
Giriş 1789 Fransız İhtilali’nden sonra milliyetçilik akımının yaygınlık kazanması ile birlikte çok uluslu yapılara sahip olan imparatorluklar güç kaybederek bir gerileme ve dağılma sürecine girmişlerdir. Milletlerin kendi devletlerini kurma fikri, en çok da üç kıtada toprakları olan ve onlarca milleti içerisinde barındıran Osmanlı Devleti’ni etkilemiştir. Zaten 1699 Karlofça Anlaşmasından beri bir gerileme sürecinde olan Osmanlı […]

Avatar photoKonuk Yazar13 Mart 2021
29945269-B5B8-4A65-BFA7-B0F704845C70.jpeg

10min0
Yeni dünya düzeni, Fransız İhtilali ile gerçekleşen milliyetçilik akımları Osmanlı’nın eski gücünü yitirmesi, batıya gidip dönen öğrencilerin ülkede gerçekleştirmek istedikleri reform hareketleri Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesinde başlıca unsurlar idi. Tanzimat Fermanı 3 Kasım 1839 yılında Mustafa Reşit Paşa’nın önderliğinde ilan edilse de bu bayrağı ondan devralanlarla birlikte günümüzde bile halen etkilerinin görüldüğü bir ilan metnidir. […]

Avatar photoKonuk Yazar12 Haziran 2019
tanzimat-fermanı.jpg

9min0
Devlet idaresine II. Mahmud dönemi itibariyle katılan, Abdülmecid’in tahta geçmesiyle altı kez sadrazamlık görevine getirilen Mustafa Reşit Paşa, ömrünü bilfiil Osmanlı Devleti’ne adayarak geçirmiş bir Osmanlı aydınıdır. 13 Mart 1800 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiş, babasının bürokrasiden geliyor olmasıyla gelecekteki mesleği henüz çocukken şekillenmiştir. Mahalle mektebine devam ederken bir yandan da babası tarafından eğitim gören Mustafa […]

tbmm-yeni-anayasa-yapabilir-mi_1446873691.jpg

11min0
Sened-i İttifak nedir ve önemi? Sened-i İttifak sözleşmesinin sonuçları nelerdir? Tanzimat Fermanı nedir? Tanzimat Fermanı’nın maddeleri nelerdir? Islahat Fermanı nedir? Islahat Fermanı tarihi ve önemi nedir? Kısaca anayasa tarihimizde bilmemiz gerekenler… Yeni bir anayasa, farklı bir hükümet sistemi tartışmalarının son birkaç yılın en önemli gündemini teşkil ettiği, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tekrar gündeme geldiği […]

Avatar photoMustafa ÇAĞLAR8 Nisan 2017
mustafa-reşit.jpg

6min0
Bu yazımızın devamında ise Batı Medeniyeti’nin bizdeki yansımalarıyla anlatmak istiyorum. Neden “Batı Medeniyeti Dînî” dedim bunu açıklım. Aslında bu söz bana ait olan bir şey değil. Bu tanımlama Tanzimat Dönemi aydınlarından Şinasi’ye aittir. Buna gelmeden hemen önce Tanzimat hakkında ufak bir bilgi aktarayım; Tanzimat Fermanı 1839 yılında Mustafa Reşit Paşa tarafından ilan edilen Batıya yüzümüzü […]

Avatar photoMustafa ÇAĞLAR25 Mart 2017
tarih-history-eski-harita.jpg

4min0
Her insanın belli amaçları vardır hayatta. Birçoğu amaçsız yaşadığını düşünse de geriye dönüp baktıklarında belli bir yol doğrultusunda olduğunu görür. Bizler toplum olarak boşlukta gibiyiz. Özellikle Tanzimat Fermanı sonrasında kendimizi bir yerlere ait hissetme çabasına giriştik. Ne kadar başarılı olduk? O gün savunulan görüşlerin bugünkü karşılıklarına baktığımızda bu başarıyı daha iyi görebiliriz. Devrin edebiyatçılarının taklitten […]

Avatar photoOSMANLICA18 Mart 2017
SEBILURRESAD-CILT-VI-SAYI-129__67518455_0.jpg

23min0
Yunus Nâdî Beye   Milletlerin ser-nüvist tarihleri, îcâbât-ı rûhiyelerinin netâyic-i kısriyesinden, bu netâyicin teselsil ve teâkibinden başka bir şey değildir. Her millet temâyülât-ı rûhiyesine, îcâbât-ı ‘ırkıyesine, anenât-ı ırsiyesine göre idare edilmek ister. Bu, bir ihtiyâc-ı mübrimdir. Esâsât-ı mezkûreden inhirâf gösterildiği anda bünye-i millette facîadâr ihtilâclar, elim sızılar baş gösterir. Hastalık bütün vehâmet mecrân-ı engiziyle vücûd-ı […]

Avatar photoOSMANLICA8 Mart 2017
ictihat.jpg

10min0
Türklerin siyasi ve bil-netice ictimâi hayatında pek mühim bir ((Etape merhale)), bir inkılap başlatıcı olan Tanzimat devresiyle başlayan yeni Avrupaî edebiyatı mücerred bir şekilde telakki etmek ve öyle tetebba’ çalışmak doğru değildir. Tanzimat, ba-husûstatbîk sahnesinde mu’azzel ve mütedâhil bir ictimâivâkıa mahiyetini almıştır. Bu devrenin edebiyatını layıkıyla anlamak için siyasi kafaları feşv ü nemâ bulan yeni […]

Avatar photoOSMANLICA8 Mart 2017
SEBILURRESAD-CILT-VI-SAYI-129__67518455_0.jpg

7min0
Yevmî gazeteler yeni İstanbul meb’ûslarıyla müte’addid mülâkâtlar yaptılar. Bu meyânda tanın gazetesi de Ra’fet Paşa ile bir mülâkât yapmıştır. Ra’fet Paşa mütenevvi’ mesâilden bahs etmiş, ez cümle tanzimatcıların memleketin tellerinde açmış oldukları rahneleri şu sûratle îzâh etmişlerdir: -Tanzimat yâdigârı olarak milyonlarla altın borcu bunun mukâbilinde bugün muhâfazasına bile mukadder olamadığımız cism-i saraylar ve tamam karşısında […]


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul